1 Tim 5:8 “Maar iemand wat vir sy eie mense, en veral sy huisgenote, nie sorg nie, het die geloof verloën en is slegter as ’n ongelowige.”

Terwyl pa’s vandag bederf is en geëer is vir daardie posisie in die huisgesin, wil ons graag ook daarmee die verantwoordelikheid van pa’s vaspen. Die versie hierbo stel dit duidelik dat pa’s as hoof van die gesin, ook moet verantwoordelikheid vat vir die behoud van daardie gesin.

In ons onseker tye wat voorlê, is dit elke pa se verantwoordelikheid om te sorg dat daar vir sy familie voorsien word. Gee u geliefdes die beste kans op oorlewing, en berei voor vir ons donker toekoms.