Ons sal weekliks spesiale inligting vanaf HK hier plaas. Ons kan binnekort die groepe so opdeel dat weerbares hier ruitverwysing kan kry van ‘n optelpunt in die veilige gebied. Hierdie optelpunte is uniek vir elke groep en is in die omgewing van geidentifiseerde plase waar u vroue en kinders kan vertoef. Weerbares sal dan deur ‘n Majoor of Kaptein op daardie optelpunte ontmoet word waarna weerbares in reaksie eenhede ingedeel sal word vir verdedigings- en beskermingsaksies. Anders as met verdedigingsmagte op die sektor kaplyn sal hierdie reaksie eenhede vanuit die binnekant van die veilige gebiede funksioneer en direk hulle opdragte vanaf HK se strategiese tafel van kolonelle en generaals met dekades se gevegsondervinding verkry. Belangrike reëlings volg in die komende weke.

Tegniese Voorbereiding: As weerbare sal u aangewend kan word om in ‘n reaksie eenheid te dien wat direk onder bevel van hoogs ervare senior offisiere dien. Geen range word aan personeel toegeken wat nie die nodige militêre diens ondervinding opgedoen het en daardie rang waardig is nie. Om aanwendbaar te wees in so ‘n reaksie eenheid, is dit ‘n voorvereiste dat elke weerbare manskap tydens anargie sal aanmeld met logistieke voorbereiding om hom en sy familie onafhanklik te laat funksioneer vir ten minste drie maande. Dit is ook uiters belangrik dat manskappe met die nodige toerusting sal aanmeld. Elkeen neem self die verantwoordelikheid om ‘n rugsak, veldklere, stewels, rantsoene, ens. daarin aan te skaf en altyd gereeld te hou indien ‘n anargiesituasie sou ontstaan.  ‘n Volledige voorlegging van wat so ‘n ontplooiingsrugsak moet in hê en hoe dit van ‘n gewone grypsak verskil sal binnekort hier beskikbaar wees.