rewolwerIn die vorige dele het ons bespreek hoe om wettiglik ‘n vuurwapenlisensie te bekom. Hier sal ons verduidelik omtrent spesiale statusse soos Toegewyde jagter en/of Sportskut en die voordele wat dit inhou. Dit is beste om die proses in parallel te doen met u bevoegdheid sertifikaat en wapenlisensies indien u dit nog nie het nie. Om lid te wees van ‘n vuurwapen klub soos NHSA help ook baie vir enige aansoek al is dit vir ‘n selfverdediging, geleentheidsjag en/of sportskut lisensie. ‘n Baie belangrike element van u lidmaatskap is dat ‘n skietklub u kan help met motiverings en endossemente wat saam met u lisensie aansoeke ingehandig kan word.

Stap 1 – Lidmaatskap

Word eers ‘n algemene lid van so ‘n klub. Die kostes vir volwassenes beloop R300.00 plus R200.00 aansoekfooi per jaar by NHSA (http://www.natshoot.co.za/page/membership). Lidmaatskap sal u klaar redelike voordele vir vuurwapenlisensiesaansoeke bied. U kwalifiseer dan outomaties as geleentheidsjagter en/of sportskut.

Wanneer u aansoek voltooi is sal u toegang kry tot u eie ‘Member Login’ waar u aktiwiteite op u profiel gelaai kan word. Hoe meer aktiwiteite daar is (teiken skiet, kompetisie skiet, ens.) hoe beter vir u volgende aansoek.

Vandaar kan u ook dan aansoek doen vir endossemente vir u wapenlisensies wat elektronies of per pos aan u gestuur kan word.

Stap 2 – Teoretiese toets

Die belangrikste opsie by die ‘Member’ skakel is die ‘Apply for dedicated status’ skakel. Dit is baie belangrik om vir beide toegewyde jager en sportskut aansoek te doen aangesien die prysverskil om net een te doen baie klein is.

Volgende kan u vir FCA status as Toegewyde jagter en/of sportskut registreer. Die koste vir kursus is R490.00. Wanneer NHSA die bewys van betaling ontvang het sal hulle per e-pos met u kommunikeer aangaande die Handleiding wat u benodig om aanlyn toets te kan slaag.

Die aanlyn toets behels ‘n ‘multi choice’ vraestel wat oor die internet gedoen. Die toets is redelik maklik. Wanneer u die toets begin het sal u dit moet klaar skryf en kan nie gestop word nie. Die tyd wat gegee word (90 min) is meer as genoeg en u kan u leerstof deurgaan terwyl die toets gedoen word. Dit is wel belangrik om die werk vooraf deur te gaan en nie die leerstof eerste keer met die skryf van die toets onder oog kry nie.

Die toets behels geskiedenis van vuurwapens, die veilige hantering daarvan ens. Wanneer die toets voltooi is kan u klik op ‘submit’. U sal binne ‘n paar minute ingelig word of u geslaag het of nie. Die slaagsyfer is 70%.

Stap 3 – Praktiese toets

Die praktiese toets kan by ‘n skietbaan van u keuse gedoen word solank die skietbaan u met ‘n kwitansie vir die skiet kan uitreik. Die teikens word by die “lidmaat” skakel afgelaai en moet self gedruk word. Daar is vier verskillende soort teikens vir elk van kaliber groottes .22, 9mm, Haelgeweer, .223 en groter. Daar moet een van die opsies vir elk jagter en sportskut geskiet word. Die teiken skiet is heelwat moeiliker as die teiken skiet wat vir bevoegdheid vereis word. Wanneer u die teikens klaar geskiet het moet die baan offisier dit teken.

Die getekende teikens tesame met die baan kwitasie moet dan per faks of epos aan NHSA gestuur word.

Sodra NHSA die teikens en die teoretiese uitslag ontvang het sal hulle u in kennis stel om op u lidmaat blad aansoek te doen vir Toegewyde Status, waarna hulle vir u ‘n sertifikaat sal deurstuur as bewyse van u toegewyde status.

Daar is baie voordele wat u met toegewyde status geniet. ‘n Toegewyde persoon kan semi-outomatiese vuurwapens besit. Normaalweg kan u slegs 200 rondtes per lisensie besit maar met toegewyde status kan u wettiglik ‘n onbeperkte hoeveelheid ammunisie per lisensie besit. U kan ook wettiglik heelwat meer wapens besit. ‘n Toegewyde persoon het ook heelwat meer kans op sukses vir sy vuurwapenlisensie aansoeke a.g.v endossemente en toegewyde status.

Stap 4 – Behoud van toegewyde status

Enige drie van die volgende aktiwiteite per jaar in enige kombinasie relevant tot die tipe toegewyde status.

  • Deelname in enige vorm van jagtoer, selfs al jag u nie self nie. Twee dae se jag aaneen geld as een toer terwyl ‘n jagtoer van vier dae tel as twee toere.
  • Enige skietbaan aktiwiteit waarin die toegewyde persoon deelneem. Bv. ‘load developement’. Waar deelgeneem word in voorbereiding vir ‘n jag.
  • Deelname in die NHSA in-huis teikenskiet oefening.
  • Deelname aan die NHSA in-huis teikenskiet kompetisie.

Die aanvaarding vir die vereistes van die behoud van toegewyde status is redelik oop en kan verder in detail hier (http://www.natshoot.co.za/page/maintain-status) gelees word. Dit is dan belangrik dat u hierdie aktiwiteite voor 30 November van elke jaar na die jaar wat u toegewyde status toegeken is by NSA inhandig op u “lidmaat” skakel.

Die verkryging en behoud van u toegewyde status is maklik en die voordele wat dit inhou is groot. Dit stel persone in staat om meer as genoegsaam binne die wet goed voorbereid wees.