In die vorige twee artikels, het ons gekyk na die toestande wat mag volg weens risiko toestande in Suid Afrika, en ook wat onstabiliteit regtig beteken. Die vraag nou is, watse opsies is daar vir ons?

‘n Span mense het oor die afgelope twaalf jaar begin om ‘n noodplan saam te stel om spesifiek hierdie toestande aan te spreek. Die eerste belangrike punt om te verstaan, is dat die Suidlander Noodplan ontwerp is om die blanke gemeenskap in ‘n vlugtelingsituasie te bemagtig deur ‘n bestuursvermoë op te rig sodat daar steeds, na anargie uitgebreek het, aan lewens- en logistieke behoeftes voorsien kan word.

In ‘n vlugtelingsituasie en in bykans enige humanitêre krisis, is dit nie die panga en die AK-47 wat mense laat omkom nie. Alhoewel sulke aanvalle tipies van onstabiliteit in Afrika is, is dit gewoonlik die onvermoë van vlugtelinge om hulself te organiseer en deur middel van strukture aan daardie behoeftes te voorsien, wat die meeste lewens kos.

Alhoewel die Suidlander Noodplan as ‘n onttrekkingsplan bekendstaan, is dit ook nie ‘n beplande modus operandi van die Suidlander Noodplan om te onttrek nie. ‘n Onttrekkings-, of vlugtelingsituasie geskied natuurlik. Dit plaas lang afstande tussen die vlugteling en die aggressor wat ‘n effektiewe kontakvermydingsstrategie is.

Die arm swart massas sal moeiliker met lang logistieke lyne ‘n konfliksituasie kan uitlok indien die blanke vlugtelingpopulasie na ver geleë plattelandse gebiede uitwyk. Dit skep ook die geleentheid vir die vlugteling om te organiseer, hergroepeer, en homself te bemagtig vir verdedigingsaksies en om daardie logistieke behoeftes aan te spreek.

Die bogenoemde is dalk slegs ‘n enkele paar paragrawe, maar dit behels jare se beplanning, opleiding, en voorbereiding, asook duisende aktiewe personeellede wat goed ingerig is om hierdie Noodplan inisiatief suksesvol uit te voer.

Dit word aan u beskikbaar gestel teen geen koste. Dit sal in die huidige politiese, ekonomiese en sosiale klimaat uiters onverantwoordelik wees om nie soveel as moontlik van u geliefdes hierby te laat inskakel nie.

Volgende keer lees ons wat van u kant af gedoen moet word om u en u geliefdes die beste kans op oorlewing te gee