Die misdaad faktor

Daar is hoofsaaklik twee elemente wat dien as motivering vir enige persoon om te neig na kriminele optrede. Die een is geleentheid en die ander is risiko.

Wanneer mense, veral arm gemeenskappe hierdie twee geleenthede gebied word, sal uiters min dit nie benut nie. Wanneer mense op grootskaal besluit om ‘n stad te verlaat, laat hulle duisende voertuie onbeman op paaie agter en duisende families laat huise onbewaak agter. Dit skep die perfekte geleentheid vir armes om hul arm woonbuurte te verlaat opsoek na iets om te buit.

Weens die totale oorlading wat daar op polisie lede geplaas sal word tydens so ‘n tyd, sal meeste woonbuurte en hoofweë nie gepatrolleer en beskerm word nie. ‘n Massa deelname aan hierdie geleentheidsmisdaad sal ook veroorsaak dat bitter min misdadigers die risiko van arrestasie sal loop.

Hierdie twee faktore nl. geleentheid en risiko word dus volmaak aan die misdadiger aangebied as motief om dadelik toe te tree. Die risiko hier is dat die enkele persone wat in so ‘n tyd agter bly, net tot nog ‘n groter mate in die minderheid sal wees met dus ‘n baie kleiner kans om homself en sy eiendom te beskerm. Die keuse hier is weereens hoe langer u bly, hoe hoër word die risiko en hoe kleiner die kans om die vlugopsie uit te oefen. Hoe vinniger u besluit om ‘n stad te verlaat, hoe groter is die kans dat dit dalk onnodig is, maar hoe groter is die kans ook dat u dit veilig met ‘n voertuig sal kan doen.

In Suid Afrika, en spesifiek onder die swart bevolking, bestaan die geneigdheid om te groepeer. U sal vind dat swartmense tydens protes aksies, baie geneig is om saam te kom en as ‘n groep te plunder, paaie te versper of gewelddadig te raak.

U sal ook merk dat waar groot groepe swartes bymekaar kom om aan ‘n staking of protes aksie deel te neem, dit gewoonlik alle individue betrek, misdadiger of nie. Tog, wanneer geweld en plundering uitbreek, sien ons nie dat groot hoeveelhede van hierdie deelnemers besluit om nie daaraan deel te neem nie. Dit is dus merkwaardig dat so ‘n hoë persentasie van gewone mense in ‘n groep gewelddadig en misdadig word.

Dit is dus veilig om te veronderstel dat wanneer mense in groot groepe vanaf arm gebiede, miskien selfs deur honger en dors gedryf, blanke woonbuurte instroom, groot hoeveelhede van hulle in groepsverband sal deelneem aan gewelddadige plundertogte.

Riolering

In ‘n baie kort tydjie na die elektrisiteitsnetwerk tot stilstand kom, sal riolering totaal ingee. Rioolstelsels word ontwerp om die maksimum hoeveelheid gravitasievloei te gebruik. Dit beteken dat riool op die laagste moontlike punte, waar dit gewoonlik met elektriese pompe verder gevoer word, sal opdam. Wanneer watertoevoer weens kragtekort staak, sal dit ‘n baie vinnige verligting op rioolvloei plaas. Die probleem in die praktyk gaan egter verder as dit.

Die rioolvloei wat steeds plaasvind, mors gewoonlik op die laagste punte uit, wat ook die plekke is waar natuurlike waterweë vloei. Dit is dus algemeen dat riool uitlope natuurlike waterweë besoedel. Wanneer mense in hierdie omstandighede steeds in woongebiede bly, word rioolvloei nie eenvoudig net gestaak net omdat daar nie water beskikbaar is nie. Meeste huise in blanke woonbuurte het swembaddens en vir ‘n sekere tyd sal mense steeds toilette met swembad water spoel. Baie mense het ook boorgate wat maklik met kragopwekkers aangedryf kan word.

Die probleem in so ‘n geval is dat mense begin om water spaarsamig te gebruik, wat die “dikte” van riool aansienlik affekteer. Die dikker riool verstop dan pype nader aan die huise omdat die helling van pype asook die dikte daarvan ontwerp word volgens ‘n sekere riool dikte. Hierdie probleem veroorsaak dat swak sanitasie nie noodwendig by laerliggende gebiede plaasvind nie, maar naby huise waar die mense woon.

Die omstandighede bring dus die gesondheidsrisikos tot by die huis.

Water

Een van die heel eerste dienste wat staak na elektrisiteit ingee, is watervoorsiening. Dit is ook die ernstigste diens wat kan staak, veral by hoë digtheid populasie en arm woongebiede. U sal vind dat daar binne enkele ure geweld en samedromming begin plaasvind in swart woongebiede weens watertekorte. Die onvermoë van hierdie mense om na water te beweeg, plaas veral groot druk op hierdie gemeenskappe.

In praktyk neem baie mense wat oor voertuie en brandstof beskik (soos taxis in swart woongebiede), die geleentheid waar om water te karwei vanaf beskikbare bronne teen betaling. Mense sien vinnig waar hulle in nood ‘n situasie vir geldelike gewin kan uitbuit. Aangesien kontant weens die ineenstorting van die bankstelsel nie beskikbaar is nie, word hierdie diens gewoonlik vinnig met ruilhandel gelewer. Hierdie probleem, om water by derduisende behoewiges te kry teen betaling, veroorsaak ‘n aansienlike aanloklikheid om tot plundering en misdaad toe te tree deur die massas wat nie kan bekostig om vir die water te betaal nie.

In meer gegoede woonbuurte, sal diegene wat nog brandstof het, se eerste reaksie wees om te ry en water by beskikbare bronne en natuurlike waterweë te gaan haal.  Hulle sal vinnig agterkom dat dit ‘n baie ondeurdagte optrede is. Die waarde van brandstof regverdig gladnie om te ry om water te bekom nie.

In hierdie geval moet daar eerder na die water beweeg word. Dit hou die volgende gevaar in, so hou dit in gedagte:

Wanneer miljoene swartmense deur dors gedryf word om water te vind, sal natuurlike strome en damme ‘n warboel van samedromming veroorsaak. Om naby waterweë te bly sodat u toegang tot water het, kan dus een van die die gevaarlikste opsies wees. Dit is daarom baie belangrik dat daar genoeg afstand tussen dors massas mense en die waterbron is wat u kies.

Dit is ook belangrik dat die getalle blankes in daardie tyd, van so ‘n aard is dat daardie waterbronne deeglik beskerm sal kan word. As waterskaarste eers ‘n lewensbelangrike komoditeit raak, sal die massas bereid wees om enige vlak van geweld te gebruik om dit te bekom.

Dit is hoekom die Suidlander plan so ontwerp is, dat honderde duisende mense oor areas versprei is, maar naby genoeg dat weerbares aangewend kan word om lewensbelangrike bronne te beskerm teen plundering.

Vrees Faktor

Wanneer die krag nasionaal afgaan is daar verskeie toestande wat die vlak van vrees onder mense sal beïnvloed. In so ‘n tyd sal die wyse ding van regeringskant wees om aan mense te sê dat hulle aan die probleem werk, en dat die kragtoevoer so vinnig as moontlik weer herstel sal word.

Alhoewel dit in meeste gevalle ‘n volslae leuen sal wees, is dit die beste manier om massas kalm te hou en te voorkom dat groot massas op een slag reageer. Die regering is nie bekend om situasies met takt te hanteer nie, en die verwagting bestaan dus dat aankondigings gemaak sal word dat die kragtoevoer vir ‘n lang tyd nie herstel sal kan word nie.

Sulke inligting, asook die bewustheid onder konserwatiewes dat geweld uit so ‘n situasie kan voortspruit, sal veroorsaak dat mense dan wel vinnig en gelyk reageer. Wat tot ‘n groot mate tot die angstoestand sal bydrae, is die trauma wat vlugtelinge gaan opdoen waar daar op ongelukstonele afgekom word, of waar families dalk te voet hul weg sal moet oopsien.

Indien daar in hierdie tyd aanvalle op blankes plaasvind, en dit in die media bekend word, sal dit die vreestoestand esponensieel laat toeneem. So ‘n situasie gedurende die nag, het ook ‘n enorme effek op die vreestoestand. Wees baie versigting in sulke omstandighede aangesien jou buurman dan jou risiko raak. Wanneer vrees toesak, sal jou naaste tot die uiterste gaan om sy en sy geliefdes se lewens te beskerm.

Jou kos, water, brandstof, voertuig, medisyne en enigiets wat tot sy voordeel is, plaas in so ‘n tyd ‘n enorme risiko op jou en jou geliefdes se lewens.

Reël 1:  Sorg dat jy nie in vreestoestande tussen desperate en vreesbevange mense is nie.

Reel 2:  Sorg dat jy jouself groepeer in ‘n groep wat min of meer dieselfde lewensmiddele (voorbereiding) as jy het.  By Suidlander versamelpunte is dit standaard prosedure.

Die media wat in hierdie tyd gebruik sal word, sal grootliks tot radio beperk word. Radio uitsending is die eenvoudigste om met kragopwekkers vir ‘n tyd aan die gang te hou en meeste mense het toegang tot voertuie wat radiostasies se seine kan opvang.

Wat ook grootliks tot die vrees faktor bydrae, is wanneer radiostasies skielik nie meer nuusgebeure rondom die toestand van die land kan uitstuur nie. U sal in daardie tyd vind dat om sonder enige nuus van die werklike toestand te wees, ‘n baie groter effek op die vreestoestand het as wat dit is om slegte nuus te hoor. Onsekerheid veroorsaak paniek.

Môre gesels ons verder.