Kommunikasie

Talle kommunikasie diensverskaffers het rugsteun stelsels, selfoontorings het batterye en sonpanele om te verseker dat kommunikasie vanaf enkele ure tot etlike dae steeds werkend sal bly. Die probleem is nie kragvoorsiening aan hierdie stelsels nie, die skielike ineenstorting van kragvoorsiening op nasionale vlak sal veroorsaak dat mense die kommunikasiestelsel sal oorlaai.

Aangesien dit ‘n bedreiging inhou vir die verskaffing van nooddienste, asook die organiseringsvermoë van regeringsinstellings, kan u verwag dat meeste privaat verbruikers se dienste beperk sal wees tot nood oproepe.

Die regering kan in ‘n baie kort tydjie na ineenstorting telekommunikasie dienste beperk tot wat hulle ag noodsaaklik is. Soos voorheen gemeld sal die effek hiervan direk op besighede en diensverskaffers wees, maar ook in praktyk op duisende mense wat onverwags sonder kommunikasie gelaat is.

Verwag dat u nie lank na ineenstorting sonder kommunikasie sal sit nie. Sodra u uit hoë digtheid populasie gebiede uitbeweeg, kan hierdie dienste dalk weer beskikbaar raak.

In sulke tye is radiokommunikasie die mees effektiefste. Daar is ook ander elektroniese kommunikasie netwerke wat onafhanklik van huidige infrastruktuur kan funksioneer, maar dit kan net grootskaal en teen hoë koste opgerig word. Die Suidlanders beskik reeds oor daardie vermoë.

Op onlangse berigte in die sosiale media het sekere persone aanbeveel dat mense tweerigting radios ter voorbereiding koop. Daardie radio gaan niks werd wees as u nie iemand het om mee te praat nie. Al hoe hand radios vir u iets gaan beteken, is as u vooraf by strukture ingeskakel is sodat u deel van ‘n groep kan wees en binne daardie groep  kommunikasie het.

Die alternatief is om deur middel van HF radios oor lang afstande te kommunikeer, maar hiervoor is ‘n amateur lisensie nodig. Ons beveel dit ook nie aan dat mense HF radios het sonder om by strukture in te skakel nie aangesien daar net ‘n beperkte hoeveelheid frekwensie bande is, nie genoeg om almal regoor die land te akkommodeer nie.

Wanneer hierdie radiostelle binne strukture aangewend word, is gesprekke georden en kan die beperkte bande ‘n groter hoeveelheid radio operateurs hanteer.

Kontant

In vandag se lewe gebruik ons papiergeld. Die waarde van ‘n R100 noot is grotendeels ‘n belofte of ‘n sielkundige persepsie dat daardie noot ‘n R100 se koopkrag het. Omdat die koopkrag van daardie note in normale daaglikse verhandeling gestand gedoen word, behou die note hul waarde, maar dit is nie die geval wanneer daar ‘n persepsie geskep word dat daardie noot sy koopkrag vir welke rede gaan verloor nie.

In tye van anargie is dit eerstens in die begin stadium baie belangrik om kontant in u hande te hê, aangesien die bankwese nie in so ‘n tyd kontant onttrekkings sal kan akkommodeer nie, sal baie mense sonder ‘n handelsmiddel moet klaarkom.

Indien dit moontlik is vir banke om steeds onttrekkings te fasiliteer, sal ‘n drastiese toename in kontant onttrekkings baie spoedig veroorsaak dat banke kontant onttrekkings opskort. Daar is ‘n baie klein persentasie kontant wat die totale balans van bankrekenings verteenwoordig, aangesien daar eenvoudig net genoeg banknote gedruk word om die normale kontantbehoefte te akkommodeer.

In die dae wat volg na anargie uitgebreek het, sal mense, soos wat die realiteit dat normaliteit nie spoedig gaan terugkeer nie, besef dat kontant spoedig nie meer waarde sal hê nie. Wanneer hierdie bewustheid onder mense posvat sal kontant se psigiese waarde skielik verdwyn. Daar is dus ‘n baie kort venstertydperk waarin soveel as moontlik kontant in u hande moet wees, maar ook so vinnig as moontik verhandel moet word. Daarna sal dit niks werd wees nie.

Die grootte van daardie venstertydperk word sterk beïnvloed deur die tipe nuus wat op radiokanale uitgesaai word. As hierdie nuus die persepsie van finaliteit en onomkeerbaarheid weergee, sal dit die venstertydperk verkort.  As daar selfs deur leuens hoop geskep word dat herstel binnekort verwesenlik sal word, sal dit die venstertydperk verleng.

Op daardie stadium raak kommoditeite die waardevolste om te verhandel.

Strukture

Strukture is wat mense-arbeid in die huidige normale omstandighede laat funksioneer. Elke mens het ‘n werk, kry opdragte, voer dit binne riglyne uit en rapporteer terug aan ‘n senior. Selfs in jou eie besigheid word jou arbeid bepaal deur vaste riglyne.

Wanneer die krag afgaan en  ‘n gemeenskap in ‘n spesifieke woonbuurt as ‘n gemeenskap moet begin funksioneer, verdwyn die huidige strukture totaal en al, en as nuwe strukture nie opgerig word nie, sal die nuwe gemeenskap gladnie kan funksioneer nie. Kom ons noem ‘n voorbeeld. In ‘n klein dorpie is daar mense wat omsien na riolering, elektrisiteitsvoorsiening, polisiëring, mediese dienste, belastingvordering, mense wat winkels bestuur, watersuiweringsaanlegte bedryf, tuine onderhou, hotelle bedryf. Elkeen het sy plek en die diens wat hy lewer, of dit nou ‘n produk, kundighed of dienste is, vind plaas in ‘n gebalanseerde omgewing waar genoeg aanvraag met aanbod balanseer.

Indien infrastruktuur dan tot stilstand kom, word daardie hele struktuur skielik vernietig. Daar is nie meer geld om te betaal vir dienste nie, daar is nie krag om dienste of produkte te vervaardig of te lewer nie, en ‘n hele nuwe stel reëls begin geld.

As die dorp nou sy grense moet beveilig, kos moet van plase af ingevorder word en water moet ten duurste bekom en karwei word, wie vat beheer, wie is in bevel, wie is die arbeider en wie is die baas? As daardie nuwe strukture nie baie vinnig en doeltreffend opgerig kan word nie, sal die gemeenskap nie kan funksioneer nie. Die regte mense moet in die regte posisies en poste funksioneer om die strukture in so ‘n gemeenskap effektief te laat klop.

Dit is hoekom die Suidlanders al vir jare mense oplei om in poste te kan funksioneer vir ‘n tyd van anargie. Die vlugteling stap dus in ‘n reeds opgerigde struktuur in, en word daarin opgeneem en self aangewend om ‘n plek in die strukture te hê en om ‘n rol te speel in die bestuur van daardie vlugteling gemeenskap.

Om tydens anargie te probeer om strukture op te rig, laat dikwels in so ‘n situasie die aggressor of diegene met die meeste vuurwapens om op ‘n militante wyse beheer af te dwing. Dit is baie gevaarlik in enige vlugteling situasie aangesien sulke gemeenskappe hulself gewoonlik isoleer van die res van die vlugteling gemeenskap.

Dit is waar dorpies hulself beveilig , nie enige persone inlaat of uitlaat nie en dikwels vyandig teenoor ander gemeenskappe begin optree. Die kwesbaarheid wat hierdie optrede vir ons as ‘n volk veroorsaak, is dat dit ons gesamentlike selfverdedigingsvemoë verdeel indien daar ‘n vyandige mag sou besluit om op grootskaal in ‘n konflik met die blanke vlugteling gemeenskap te kom, sal hulle eenvoudig een vir een van hierdie klein gemeenskappe kan oorweldig.

Die oplossing is ‘n nasionaal gekoördineerde noodplan waar strukture op nasionale vlak reeds opgerig is voor anargie uitbreek.

Volgende keer ‘n lys van wenke.