In die laaste deel in hierdie reeks, kyk ons na wat u te doen staan om uself in ‘n beter posisie te plaas met die verwagting van komende anargie en rassekonflik in Suid Afrika.

Die bestuursstrukture is in plek, terreine geïdentifiseer, roetes beplan, en tientalle ander aspekte is oor die jare afgehandel. Die laaste sleutel is wat u nou te doen staan.

Elke blanke in Suid Afrika behoort eerstens in te skakel by die Suidlander Noodplan deur ‘n leier in u area te kontak en aktief te begin deelneem, of indien u verkies, deur elektronies op noodplan.co.za in te teken. Deur dit te doen sal u op hoogte kom van die beweegrigting tydens ‘n noodsituasie, die roetes wat hiervoor beplan is, en die bymekaarkompunte van waar daar in groter getalle na latere fases beweeg kan word.

Verder is dit van karidinale belang dat u logisties onafhanklik kan funksioneer na ‘n vlugtelingsituasie plaasgevind het. Die tydperk waarvoor u moet voorberei is vir almal ‘n grys area. Meeste mense hoop vir ‘n jaar maar baie brei dit dan uit na tot 3 jaar. Dit mag dalk na ‘n onbegonne taak lyk, maar as u die inligting wat ons tot u beskikking stel volg, sal u sien dat dit oor ‘n tyd maklik haalbaar is. Hierdie voorbereiding gaan ons nie vandag in detail bespreek nie, aangesien dit volledig op noodplan.co.za beskikbaar is.

In kort kom dit neer op genoeg brandstof sodat u ‘n duisend of meer kilometer kan ry. Basiese behuising soos ‘n tent of karavaan, kos, medies, en watervoorsiening. Talle ander voorbereidingswenke word in meer detail op noodplan.co.za beskryf.

Hierdie gedeelte is waar u u kant moet bring ter voorbereiding van ‘n toestand van anargie. Hierdie voorbereiding gaan nie net verseker dat u kanse op oorlewing drasties verhoog nie, maar maak u ook aanwendbaar binne die bestuurstrukture. Dit opsigself sal u en u geliefdes in ‘n baie gunstiger posisie plaas. Dit sal ons ook in staat stel om meer vlugtelinge wat onvoorbereid deur so ‘n vlugtelingsituasie gaan, te ontvang en logisties te ondersteun.

In so ‘n tyd van nasionale konflik, is dit belangrik vir ons eie sekuriteit as ‘n volk om elke vlugteling aanwendbaar te maak wanneer verdedigingsaksies nodig sou raak. Skakel in by die Suidlander Noodplan en doen u deel vir die beste kans op oorlewing.