Ons het gister berig oor die risiko wat bestaan rakende die waterkrisis in Kaapstad. Dag Zero, die dag waarop water volgens beraming gaan opdroog in die Kaapse metropool, is sopas vervroeg met drie weke na volgehoue verhoogde watergebruik in dié munisipale omgewing. Die stad Kaapstad het reeds reëlings getref met die weermag om stabiliteit te probeer handhaaf indien ‘n waterkrisis sou voorkom.

Watertekorte sal baie spoedig tot destabilisasie lei. Hou in gedagte dat daar nie infrastruktuur bestaan wat water kan aflewer by elke huis nie. Dit beteken mense sal van eie vervoer gebruik moet maak om water by waterpunte te bekom.

Dr Jo Barnes, ‘n epidemioloog en waterkenner by die Departement van Gemeenskapsgesondheid by Universiteit Stellenbosch sê mense behoort uiters bekommerd te wees oor die gevare wat hierdie watertekorte inhou.

‘n Persoon het gemiddeld 25 liter water per dag nodig. Dit weeg 25kg. Wat van mense wat nie vervoer het nie. Bejaardes en kinders wat te voet hierdie water sal moet bekom. Die indirekte gevaar hiervan is dat die minimum watervereiste per persoon logisties nie nagekom sal kan word nie.

Verdere gevare is veel meer kommerwekkend. In warm winderige toestande hou watertekorte ‘n ernstige gesondheidsprobleem in. Die eerste gevaar is spoeltoilette wat nie sonder water kan funksioneer nie. Wanneer spoeltoilette gespoel word sonder die nodige water, raak die digtheid van menslike afvalstowwe in die pype te hoog om te vloei en veroorsaak grootskaalse blokkasies. Dit kan veroorsaak dat groot areas se rioolstelsels in wangebruik verval. Persoonlike higiëne dra by tot die risiko.

In warm weersomstandighede kan siektes vinnig in onhigiëniese toestande uitbreek, let ook daarop dat hierdie gevare eksponensieël hoër voorkom in hoë digtheidpopulasiegebiede. Dit is noodwendig ook die arm woonbuurte, arm swart- en kleurlinggebiede, en veral informele nedersettings.

Wanneer gesondheidskrisisse in sulke gebiede uitbreek, het dit weer ‘n sneeubal effek op stabiliteit aangesien daar reeds uiters hoë vlakke van frustrasie onder lae inkomste gemeenskappe voorkom. Dit op sy beurt verhoog weer die risiko vir sosiale onstabiliteit in hierdie areas. Met die huidige polisie-publiek verhouding sal dit uiters moeilik wees om stabiliteit in hierdie areas te handhaaf.

In aggenome die hoë vlakke van rassepolarisasie tussen swart en wit, kan hierdie geweld vinnig na blanke gemeenskappe oorspoel. Hanteer die dreigende waterkrisis in die Kaap met erns, en berei uself voor.