Weens die sensitiewe (politieke) klimaat tans in SA, asook van toepassing op die Suidlander inisiatief, is dit absolute prioriteit vir breë leierskap om lede te beskerm. Die toepassing van reëls en die kontrole daarvan deur Provinsiale leierskap dien as eerstelyn beskerming teen regmatige vervolging asook, tot ‘n groot mate, onregmatige vervolging van lede. Onregmatige vervolging is wanneer valse bewyse en/of verklarings teen lede ingespan word. Die plasing van opleidingsmateriaal (en belangrik om by te hou) in sosiale media is een manier om selfs gefabriseerde bewyse die hoof te bied.

In hierdie verband het sekere leiers in een van die 34 provinsies met nalatige optrede bepaalde risikos veroorsaak deurdat konferensiebesluite wat deur provinsiale- en streeksleiers geneem is, nie toegepas was nie. Daar is ook aanpassings (sonder die nodige goedkeuring) aan modules gemaak wat deur dieselfde leiers goedgekeur is.

Ter beskerming van ons lede het daar dus ‘n ondersoek plaasgevind deur die breë leierskapgemeenskap. ‘n Dissiplinêre raad bestaande uit nasionale leierskap en opgerig deur plaaslike leiers moes ‘n beslissing neem oor die toekoms van hierdie spesifieke leiers wat geïmpliseer is. Hierdie stappe is geneem om risikos vir alle Suidlanders te minimaliseer. Die betrokke leiers wat ondersoek is word dan ook met onmiddelike effek uit hul poste ontslaan.

Ons vertrou dat alle strukture op verantwoordelike wyse deur hierdie leiers aan hulle opvolgers oorhandig sal word – ook Suidlander beleid.

Daar is ook besluit dat geen skerpskiet opleiding voortaan deur Suidlanders aangebied sal word nie. HK is van hierdie prosesse en besluite verwittig en het dit so goedgekeur.

Leiers van toepassing:

Verre-Wes Tvl Provinsiaal/Sektor-Gebiedshoof: Martin Bloem

Sentraal-Tvl Provinsiaal: Wimpie Keiser

Sentraal Tvl Streek: Dewet Erasmus