Bruikbaar Vir Ons Skepper

Lukas 18:9-14 “EN Hy het ook met die oog op sommige wat op hulleself vertrou dat hulle regverdig is en die ander verag, hierdie gelykenis vertel. Twee manne het na die tempel opgegaan om te bid, die een ’n Fariseër en die ander ’n tollenaar. En die Fariseër het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie — rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas twee keer in die week, ek gee tiendes van alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my, sondaar, genadig! Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan eerder as die eerste een; want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word.

By Suidlander hoofkantoor bid ons daagliks Geestelike leiding, sensitiwiteit en wysheid van die Vader. Ons vergaderings word oorheers met gesprekke wat ‘n soeke na Goddelike wysheid beklemtoon.

Wat ons daagliks identifiseer is hoedat die Vader nederige, opregte mense gebruik om Sy plan verder momentum en Geestesleiding te gee. Dan is dit hartseer wanneer mens mense teëkom wat in alle opregtheid deur ‘n geestelike hoogmoed hulself in ‘n posisie plaas, ‘n posisie wat in baie gevalle daardie Geestelike leiding mis.

Pasop vir slimgeit, pasop vir selfregverdiging wanneer u Bybelkennis, wette, feeste, name en heilige dae begin ondersoek. Dit is baie mooi maar doen dit steeds in nederigheid en bid ekstra hard teen hoogmoedigheid en selfregverdiging.

Dit is in ons ondervinding die nederige en eenvoudige wat in onskuld ‘n intieme verhouding met die Vader bou wat die effektiefste in hierdie Godsraadsplan aangewend word. Moenie daarop uitmis nie.

Deur | 2017-10-08T15:06:57+00:00 08 Oktober, 2017|Kategorieë: Geestelik, Hoekom Suidlanders|