Die Bal Is In Ons Eie Hande

Ons gaan kuier dié Kersfees, buig of bars! Ons is siek en sat om by die huis te bly. Ons sluit die huis, gooi die plante papnat en laai die hond in die kar. Dié jaar gaan ons die Here volkome vertrou. Ons geniet die naweek met volkome rustigheid in ons harte. Na die naweek kom ons by die huis aan – alles is in plek.

Ek dank die Here en prys Sy Heilige Naam, en daar kry ek ‘n netjiese antwoord soos ‘n neonlig in my gedagtes: “Die bal is in jou eie hande!” Vanselfsprekend! Sonder standvastige geloof en totale vertroue in Hom kan Hy vir ons niks verder doen nie.

Jesus het klaar vir ons alles volbring. Alles is afgehandel toe Hy aan die kruis gehang het. Hy het immers toe Hy Sy laaste asem uitgeblaas het gesê: “Dit is volbring!” (Johannes 19:30)

Watter seëninge het die Vader aan ons geskenk in die vorm van hierdie ‘bal’?  Te veel om op te noem: Sy liefde, vergifnis en die ewige lewe staan bo-aan die lys. Hoe kan ons ooit daarvoor dankie sê? Deur ons vaste geloof en diepe dankbaarheid!

Alle soorte balspele het reëls, dit word van die speler verwag om dit te ken en te gehoorsaam. Hulle moet ook die bal raakvat en sekuur uitgee. Luister maar hoe kreun ons manne in ‘n koor as ‘n speler so ‘n fout begaan!

Dankie Here dat U ons foute vergewe en ons telkens weer ‘n kans gee.

God verwag van ons dat ons sal getuig van Sy goedheid en nabyheid en van Sy liefde aan ons bewys. Dan sal die wat na ons geloof en vertroue luister dit self ook begin ondervind.

Ook hierdie heilige, Goddelike spel het reëls, wat ons moet nakom, nê? Daarom het die Vader dit met die tien gebooie vir ons uitgespel. Jesus het dit alles kom vervang met die kosbare woord LIEFDE. Want as ons liefhet soos die Vader dit wil, sal ek vanselfsprekend die tien gebooie gehoorsaam.

Die naaste skrif wat ek kon kry aan hierdie gedagte van ontvang en uitgee was 1 Pet 5:7: “Werp al julle bekommernisse op Hom, want Hy sorg vir julle.” Die Amplified Bybel brei uit: Casting the whole of your care (all your anxieties, all your worries, all your concerns, once and for all on Him) for He cares for you affectionately and cares about you watchfully. Lees ook Ps 55:22

Mag ons in hierdie jaar die bal raakvang en dit reguit aangee.

Liefdegroete

Anen

Deur | 2018-01-07T19:18:07+00:00 07 Januarie, 2018|Kategorieë: Geestelik, Hoekom Suidlanders|