Die Donkie – Deel 2

So staan die donkie toe vasgemaak, sy ore hang, hy is uitsigloos. Al wat hy sien is die paal en ‘n tou.

Wat is die bande wat ons so kan bind? Meeste van die tyd is dit wonde wat ons in ons kinder- en jeugjare opgedoen het. As ons nie daarmee klaarspeel en vergewe en vergeet nie, kan dit lei na selfbejammering, minderwaardigheid, depressie, vrees, bitterheid, en vele meer neerdrukkende emosies. Die vyand wil ons gebind hou want dan het hy beheer oor ons gevoelens. Dit laat ons na die toekoms kyk in die lig van die verlede.

Maar ons lees in Nehemia 8:11: “Moenie bedroef wees nie; as julle die Here met blydskap dien, sal Hy julle beskerm.” (Die blydskap in die Here is my beskutting.) Bevryding van ons laste vul ons met Goddelike vrede en blydskap.

Sagaria 9:9: “Jubel, Sion! Juig Jerusalem! Jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en Hy is ‘n oorwinnaar, hy is nederig en hy ry op ‘n donkie…” (Ook Johannes 15:15)

Selwyn Huges skryf: “For the sake of our mental and spiritual health we must realise that any emotion that is buried within us, is never buried dead – but buried alive. This emotion will go on working within us. The only way to achieve real wholeness is being willing to face the feelings no matter how threatening they may feel.

Accept the words found in Joshua 1:9: ‘Do not be terrified, do not be discouraged for the Lord your God will be with you wherever you go.’

Make up your mind and choose to face and confront unacceptable feelings and the power of the Lord will uphold you.” (Taken out of Spiritually Sure-footed)

Joh 8:32 “…en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.

Ons weet dat wat ons bind nie ‘n fraksie is van die mag wat ons kan vrymaak nie. Die Vader ken ons potensiaal, daarom sê Jesus: “Maak hom los want Ek het hom nodig!
Ek onthou van skooldae af (donkiejare gelede) dié gediggie. Die donkie sê: “Fools…! I also had my hour, one fierce hour and sweet. There was a shout about my ears and palms before my feet.”

Hoeveel kosbaarder is jy nie! Luister mooi, jy is waardig om in diens van die Vader te staan.

Psalm 72:14b “…hulle lewens sal kosbaar wees in Sy oë.”

Groete, Anen

Deur | 2017-09-03T20:29:30+00:00 03 September, 2017|Kategorieë: Geestelik|