Die Nuwe Jaar

2 Kor 1:20 “Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Hom is hulle ja en in Hom amen, tot heerlikheid van God deur ons.”

Die nuwe jaar met al sy uitdagings lê voor. Niks op hierdie aarde is seker nie, maar van een ding kan ons seker wees, dat die Vader ons so liefhet, dat Hy Sy eniggebore Seun gestuur het om vir ons sondes te sterf, ons siektes te dra, ons tekortkominge tegemoet te kom met Sy krag, en ons te dra in moeilike tye.

Alhoewel die storms van die lewe om ons ‘n werklikheid is, sal ons nie ‘sink’ as ons ons oë op Hom gerig hou nie. Kom ons kyk na ‘n paar beloftes in die Woord, daar is duisende meer wat ons as swaard kan gebruik teen elke aanval wat in die geesdimensie teen ons geloods kan word.

Eksodus 20:12 “Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die HERE jou God aan jou gee.”

Jesaja 40:31 “…maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.”

Jesaja 54:17 “Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie; en elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weerlê. Dit is die erfdeel van die knegte van die HERE en hulle geregtigheid wat uit My is, spreek die HERE.”

Jakobus 1:5 “En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word.”

1 Johannes 1:9 “As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.”

Maleagi 3:10 “Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees; en beproef My tog hierin, sê die HERE van die leërskare, of Ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle ’n oorvloedige seën sal uitstort nie.”

Markus 11:24 “Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry.”

Joshua 1:8,9 “Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan; want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Het Ek jou nie beveel nie: Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie; want die HERE jou God is met jou, oral waar jy heengaan.”

Psalm 34:15,15 “Wyk af van wat verkeerd is, en doen wat goed is; soek die vrede en jaag dit na. Die oë van die HERE is op die regverdiges, en sy ore tot hulle hulpgeroep.”

Spreuke 3:5-8 “Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken Hom in al jou weë, dan sal Hý jou paaie gelykmaak. Wees nie wys in jou eie oë nie; vrees die HERE, en wyk af van die kwaad; dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente.”

Kom ons slaan hierdie jaar ons hakke in soos ‘n toutrekker, gereed om sy grondgebied te ‘beskerm.’ Trek die volle wapenrusting aan, en gebruik die Woord as swaard met ons skild van geloof in plek.

Geseënde en voorspoedige nuwe jaar.

Deur | 2017-12-31T21:02:57+00:00 31 Desember, 2017|Kategorieë: Geestelik|