Ruiltransaksies

Voorbereiding sal inderdaad voordele bied buiten om net genoeg kos, brandstof, of behuising te hê. Mense wat deeglik voorbereid is word aangemoedig om onvoorbereides in ruil vir dienslewering in te neem.

Persone sonder genoegsame brandstof of selfs voertuie kan byvoorbeeld saamry geleentheid gegee word in ruil vir arbeid. Persone wat geen voorbereiding het nie, sal gretig hande arbeid, beskermingswerk, ens. verrig in ruil vir behuising en kos.

Dit is dus wys om u voorbereiding nie net vir u eie geliefdes te tref nie, maar om genoegsame voorbereiding vir sulke ruiltransaksies aan te skaf. Om ekstra kos aan te skaf hoef nie duur te wees nie. Bywoners wat kos en behuising vir dienste ontvang, kan op ‘n meer basiese spyskaart oorleef.

Dit is dus goedkoop om stapelvoedsels soos rys, mieliemeel en broodmeel aan te skaf, terwyl die ‘nice-to-haves’ vir u geliefdes se uitsluitlike gebruik is. Om ‘n goedkoop tent en ekstra beddegoed saam te neem, sal u verseker dat ‘n span onvoorbereide vlugtelinge die basiese lewensmiddele ontvang en tot u diens is. Dit is nie net tot voordeel van die voorbereide nie, maar is ook tot oorlewing van die onvoorbereide en ‘n uitvoering van die basiese beginsel van naasteliefde.

Hierdie metode is ook ‘n uiters effektiewe manier om die behoefte aan te spreek onder minderbevoorregtes. Baie mense vind dit moeilik om in vandag se ekonomiese toestande deeglik voor te berei. Sulke lede wat bekommerd is oor hulle persoonlike voorbereiding, kan nou reeds in omgeegroepe ooreenkomste met meer welaf lede maak.

Die Suidlander inisiatief is die enigste van sy soort waar hierdie fasiliteite vir alle mense, ryk en arm, beskikbaar is sodat geen mens eendag ‘n verskoning sal hê wanneer hulle totaal onvoorbereid en met niks in ‘n veilige area opdaag nie.

Ons bied u al die geleentheid in die wêreld om u posisie nou reeds drasties te verbeter in die onseker tye wat kom.