Die Vader Sien Alles Raak

As ons weet hoe afhanklik ons van die Vader is, sal ons ook weet hoe betrokke Hy by elke lewenssituasie van ons is.

Toe Jesus die menigte mense sien het Hy gaan sit en die mense begin leer. Ons lees Sy lering in Matt 5:3-14. Jesus maak seker dat ons weet ons is geseёndes, maar dat ons ook moet weet dat ons aan sekere gesindhede moet werk.

Die Vader seёn so graag en Hy sien ons diep innerlike begeerte en strewe om reg te lewe. Hy juig oor ons groeiproses, en vergewe as ons om vergifnis vra as ons struikel.

Wonderlik dat Jesus self gesê het in Matt 11:25,26: “Ek prys U, Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg en het dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja Vader, so was dit U genadige bedoeling.

Maar Jesus sien ook die ryk man Saggeus en roep hom nader om te kom leer van die Lewe. Dissipelskap beteken hoor en reageer, nooi Hom in, glo en groei. Jesus se leringe sluit ook die mense in wat deur die samelewing uitgeskop was. Hy het gereeld met hulle geassosieer. Die eenvoudiges, die siekes, die geringstes, die morele oortreders, ens. – dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is.

Sonde lê in die gevoel van onafhanklikheid van God. Fariseёrs se diepste sonde het gelê in geestelike hoogmoed.

Deur die duisternis van probleme in hierdie wêreld skyn die lig van die kruis dat die Vader goed is en dat slegs Hy in beheer is.

Aan die kruis het Jesus uitgeroep: “My God, My God, waarom het U my verlaat?” Dit was vir Hom die heel ergste. Tog stroom mense voort op dieselfde pad na Godsverlatenheid, want dit is wat die hel is. Jer 17:13: “Here, Hoop van Israel, wie van U af weggaan kom bedroё daarvan af. Wie van U af wegdraai, is vir die dood opgeskryf, want hulle verlaat die Here die bron van die lewe.”

Baie liefde

Anen

Deur | 2018-02-11T16:39:08+00:00 11 Februarie, 2018|Kategorieë: Ander, Geestelik, Hoekom Suidlanders|