Geen mens kan die grootheid van die Woord van God op so ‘n stukkie papier beskryf nie! Die Vader openbaar Homself deur Sy Lewende Woord. Hy spreek tot die mens op só ‘n wyse dat klein en groot dit kan verstaan.

Jaar na jaar het ek dieselfde Bybelverhale vir my klas se kinders geleer, en elke keer was ek verstom om te sien dat nuwe dinge vir my oopgegaan het. Hoekom ? Want die Woord is lewend en daar is ‘n diepte wat so lagie vir lagie openbaar word.

Jes 55:11: “So sal die Woord wat uit My mond kom ook wees: Dit sal nie onverrigter sake na My toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat Ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor Ek dit gestuur het.

Elke woord van God dra dus die krag om in vervulling te gaan. Waar die woord gespreek en geglo word, het dit bevrydende krag.

Ons is veilig as ons die Woord herhaaldelik lees en dit glo en ons word onderhou en bewaar deur gehoorsaamheid aan die geloof in die Woord. Deur die onderwerping aan die wil van God, vind ons siele beskerming teen die bose.

Die Woord is onteenseglik waar. Ek lees hierdie woorde in die Dake Annotated Reference Bible. “The Word is scientifically and historically correct. No man has ever found the Bible at fault and any of its many hunderds of statements. On history, astronomy, botany, geology or any branch of learning.

Ps 119:127 – 130 (Lees dit alles asseblief) Vers 130: “Wanneer U Woord vir mense oopgaan, bring dit lig, dit gee insig aan die wat nog onervare is.” Vers 133: “Laat U Woord my op die regte pad hou; moet tog net nie dat enige kwaad die oorhand oor my kry nie.

Ons moet die Woord elke moontlike kans “eet” en ons geestelike spiere bou, want dit is die swaard wat ons gebruik om die aanslag van die helse magte te beveg.

Groete en seën

Tannie Anen