Vergeet van die politiese wêreldbeskouing vir ‘n oomblik. Skuif die morele redenasie opsy vir ‘n oomblik. Op ou Suidlander manier, wil ons kyk na hierdie onderwerp op streng praktiese grondslagte.

Ons doen ‘n ontleding van die feite sonder invloed van politieke korrektheid of beginsels. Die Suidlanders is nie ‘n politiese organisasie nie, maar ‘n Noodplan. Daarom beperk ons ons tot die feite.

Hoeveel volksmoorde is al gepleeg deur ‘n sekere ras, godsdiens, kultuur, of volk op sy eie mense? Hoeveel rassisme kom voor tussen individue van dieselfde klassifikasie? Ons het hierdie vraag aan ‘n kenner gestel. Die antwoord was ‘n duidelike GEEN.

Hierdie debat gaan nie oor of diversiteit en multikulturalisme mooi, Bybels korrek of moreel aanvaarbaar is nie, dit gaan oor die eenvoud van konflik wat slegs kan bestaan wanneer verskillende groeperings saam gedwing word.

Die reël geld vanaf Rwanda en Yugoslavia tot by Pol Pot en Stalien. Die statistiese beginsel is eenvoudig, groepeer mense volgens soort om die minste konflik en verskille as ‘n produk te hê. Op grond van logiese analise is vrede direk eweredig aan grense en groepering van soortgelyke kulture, gelowe, ens.

Die liberale benadering van geforseerde diversiteit is ‘n waarborg vir konflik op rassegrondslag, geloofgrondslag en kulturele vlak. Dit is ondenkbaar dat hierdie narratief so aggresief en totaal sonder die steun van die populis afgedwing word. Dit maak dan ook sin dat die redes hiervoor, asook die metode om dit suksesvol te laat funksioneer, so onlogies onverstaanbaar is.

Om te luister na die mees lagwekkendste verduideliking vir diversiteit, kyk na die video hieronder. Die Suidlander Noodplan is geskoei op die beginsel van verdeling van partye wat die potensiaal inhou om in konflik te tree. ‘n Ontruimingsstrategie bied die hoogste waarborg vir ‘n minimum konflik scenario na anargie uitbreek.

Skakel in en gee uself die beste kans op oorlewing.