Doringbos Opsweping – Deel 2

Let daarop dat ons nou in ‘n tyd is waar ons almal dalk gereed is om ons frustrasie deur krag en geweld bekend te maak, maar laat die Gees daardie besluit neem. Om dit te beklemtoon wil ons graag verduidelik wat die denkproses is wat die Suidlanders as model vir meer as ‘n dekade reeds volg. (Gebaseer op die onlangse aanbieding deur Gustav Müller en binnekort beskikbaar op DVD)

Die volgende is die pilare wat denkrigting vorm:

  1. Bybelse kennis, reëls en riglyne

 

Die Bybel is vol praktiese riglyne wat soos reëls van toepassing gemaak kan word in ons doen en late. Hierdie is sekerlik een van die belangrikste maatstawwe om ons daaglikse optrede en gesonde bestuurs- en besluitnemingsriglyne op te baseer.

 

‘n Praktiese voorbeeld is waar Prediker 3:8 sê: “… ’n tyd om oorlog te maak en ’n tyd om vrede te maak.”  Pas dit prakties toe. Om in hierdie tyd geraas te maak is teen-produktief en riskant. Dit vestig onnodig ons vervolgers se aandag op ons en deur eerder op die agtergrond te bly, gee dit ons die geleentheid om ongedeerd met verdere voorbereiding en oprigting van ons Noodplan voort te gaan.

 

  1. Bybelse profesieë

 

Die Bybel gee baie duidelike riglyne, meestal slegs in konsep, van wat in die eindtye gaan gebeur. Ons weet dat ons naby of in sulke eindtye is. Ons weet dat basiese elemente soos Christelike vervolging, ‘n vermengingsideologie (die laaste koninkryk van Nebukadnesar se droom), die vestiging van die koninkryk van God en oorwinning vir Sy mense alles profeties voor die deur is of reeds in vervulling begin gaan.

 

Dit sal dwaas wees om nie Bybelse profesieë as maatstaf in beplanning en strategievorming te gebruik nie.

 

  1. Moderne profesieë

 

Sommige mag dalk die legitimiteit van sekere moderne profesieë soos Roger Teale, Johanna Brandt, Siener van Rensburg, en talle meer onbekende individue wat op persoonlike vlak openbarings, visioene of drome oor sekere toekomsgebeure ontvang bevraagteken.

 

Hierdie bly steeds ’n onmiskenbare pilaar waarop ag geslaan moet word en wat ook deel vorm van die totale prentjie as maatstaf vir ander pilare.

 

  1. Geestelike leiding

 

Ons leierskap is vanweë ‘n toegewyde Christelike wêreldbeskouing en diepe afhanklikheid aan die leiding van die Gees en om daagliks deur honderde volksgenote in die gebed opgedra te word vir geestelike leiding, afhanklik daaraan dat ons binne die wil van ons Vader en onder die leiding van Sy Gees besluite neem.

 

Ons kry daagliks bevestiging deur die Gees wanneer ons stil raak voor Hom met belangrike vrae. Die getuienisse hiervan is legio.

 

  1. Praktiese en wêreldse ontledings en projeksies

 

Ons is daagliks in gesprek met ontleders, ekonome en kundiges op politieke, sosiale, ekonomiese en militêre terreine. Ons projeksies op hierdie vlakke het oor die laaste dekade en meer hulself verbasend akkuraat bewys. Vêr meer akkuraat as projeksies van sy soort vanuit die breëstroom akademia.

 

Ontleding van praktiese optrede deur rewolusionêres, uitsprake deur politici, fisiese opleiding in die veld en rewolusionêre, militêre en logistieke beplanning voeg by tot hierdie databasis van inligting.

Hierdie is die vyf pilare wat gesamentlik ingespan word om die Suidlander strategie te bepaal en word geduldig oor tyd geformuleer. Enige instansie wat in opregtheid van al vyf prosesse gebruik maak, staan die potensiaal om suksesvol ‘n konsep van optrede in komende anargie te formuleer.

Gebaseer op die bogenoemde is dit van kardinale belang dat u verstaan dat blanke mobilisasie in stedelike terrein in die huidige politieke klimaat, en met in ag genome die hoë vlakke van polarisasie, emosie asook ekonomiese toestande, enorme negatiewe implikasies inhou.

Die Suidlander konsep is soos volg:

  • Vermy om aandag te trek.
  • Berei voor om onafhanklik vir ‘n tyd van ongeveer ‘n jaar te kan wees.
  • Weg te beweeg na plattelandse gebiede om sodoende lang logistieke lyne tussen ons en die aggressor te skep en daarmee tyd te wen.
  • Strukture op te rig waarin ordelike bestuurstelsels, opleiding en selfverdedigingsvermoë ontwikkel kan word.
  • Laastens om ’n finale mandaat van optrede en oorlewing vanaf volksgenote te kry en te implementeer.

Maak u keuse vanaf ’n ingeligte posisie en wees baie sorgvuldig.