Dra mekaar se laste

Eksodus 18:13-27 – Moses was ‘n goeie leier omdat hy die Here geken het, maar toe Jetro hom kom besoek het, het hy ‘n swak plek raakgesien. Jetro was ‘n priester en Moses se skoonpa. Hy het dadelik gesien dat Moses alles self probeer doen het. Moses het gesê dat die volk na hom toe kom om die wil van die Vader te vra. Jetro het gesien dat hy van die oggend tot die aand besig was om hofsake te verhoor.

Ons sien dat Jetro in Eks 18:17 in liefde en met goddelike raad na Moses gaan. Verseker was dit nie aanvallende kritiek nie, hy het die situasie raakgesien en miskien ook Moses se uitputting.

Jetro se raad was dat hy die volk se verteenwoordiger van God moes wees, en hulle God se voorskrifte moes leer. Maar hy moes in die volk bekwame manne en dienaars van God uitsoek, manne wat die waarheid liefhet. Hy moes hulle as leiers aanstel en die volk in groepe verdeel. Hulle moes die verantwoordelikheid help dra.

Daar was geen ruimte in hierdie moeilike situasie vir mense wat veroordelend op die kantlyn staan en klippe van kritiek en oordeel slinger nie.

As ons die Vader se grootheid en krag, Sy almag, Sy betrokkenheid en vele meer kwaliteite, nie kan raaksien en ons eie maak nie, is daar ‘n wêreld waarvan ons niks weet nie. As ons oë nie oopgaan vir Wie Hy is nie, doen ons onsself diep skade aan.

Alles word netjies opgesom in Gal 6:2-4: “Dra mekaar se laste, en gee op die manier uitvoering aan die wet van God. (Joh 13:34: “Julle moet mekaar liefhet…”) As iemand hom verbeel hy is iets en hy is niks, bedrieg hy homself. Laat elkeen sy eie doen en late ondersoek…” (Vers 9) “Laat ons dan nie moeg word om goed te doen, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel.”

Onthou die Vader hoor elkeen van u se positiewe woorde, Hy ken u gedagtes en Hy sien u getroue ondersteuning aan almal wat hulp en bystand nodig het. U sal die oes insamel.

Liefdegroete,

Anen

Deur | 2017-07-09T19:59:49+00:00 09 Julie, 2017|Kategorieë: Geestelik|