Geopende Deur

Toe Petrus uit die tronk bevry is deur ‘n engel het die boeie van sy hande afgeval en hulle is by twee wagte verby. Die ysterhek het voor hom oopgegaan (Handelinge: 6-10) Hy kon vry deurloop en ontsnap. So sien ons dat ons moet afreken met die boeie en die wagte uit die duisternis, en by die hek inbeweeg waar daar vryheid en vreugde vir ons wag.

Daar is dinge waaroor ons moet besluit en dit dan met oorgawe moet doen. Jesus het klaar die deur oopgemaak. Glo dit en kies dit.

Johannes het dit gesien en die uitnodiging gehoor. Openbaring 4:1: “Hierna het ek, Johannes, in die hemel ‘n deur gesien wat oopgemaak is, en die stem, soos die geluid van ‘n trompet wat ek die eerste keer met my hoor praat het, het gesȇ: Kom op hierheen…”

Stefanus, vol van die Heilige Gees, word gestenig en hy sȇ: “Kyk, ek sien die hemele geopen en die Seun van die mens wat aan die regerhand van God staan.” (Hand 7:54-56)

Jesus se dood aan die kruis het vir ons bevestig dat daar nou vir ons toegang na die hemel is. Matt 27:50,51: “Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo na onder middeldeur geskeur…” Die voorhangsel het altyd die mense geskei van die Allerheiligste deel van die tempel waar net die hoёpriester kon ingaan, en dit net eenkeer per jaar. (Hebr 9:6-7)

Hebreers 9:12: “Met Sy eie bloed en nie met dié van bokke en skape nie, het Hy net eenmaal die heiligdom binnegegaan en ‘n ewige verlossing tot stand gebring. Vers 15: “Daarom is Hy ook die Middelaar van die nuwe verbond. Sy dood het plaasgevind om mense te verlos…

Hy het ons verlos, bevry, en vrygekoop. Hy is ons Bevryder van die skuld wat ons so maklik opbou. Prys Sy Heilige Naam.

Hebr 4:14: “Terwyl ons dan nou ‘n groot hoёpriester het wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons dan vashou aan die geloof wat ons bely.

Groete

Anen

Deur | 2018-04-08T18:10:38+00:00 08 April, 2018|Kategorieë: Geestelik, Hoekom Suidlanders|