Hierdie gereedheidsstandkaart dien as ‘n landswye stabiliteitsindikator. Verskeie bronne en verskeie prominente rolspelers word geraadpleeg om die kleurstande van verskeie areas te bepaal. Die kaart sal soos omstandighede in die land verander aangepas word. Siende dat rewolusies in die geskiedenis heen met verskillende intensiteit op verskillende plekke voorgekom het is dit belangrik om bewus te wees van veilige areas. U kan met behulp van hierdie kaart beter beplan.