1 Joh 4:7-8: “Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet is ‘n kind van God en ken God. Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde.”

Dit is mos wat Jesus onvoorwaardelik in groot liefde vir ons aan die kruis gedoen het. Hoe dwaas as ons nie in dankbaarheid hierdie groot geskenk van liefde met albei hande vasgryp nie?

Moenie probeer om hierdie gebod van broederlike liefde self uit te voer nie. Nee! Ons is gewillig maar dis nie binne ons vermoë om dit self te doen nie. Maar as ons glo en vertrou sal God deur die krag van die Heilige Gees, wat in ons woon, vir ons die liefde skenk.

Ps 103:17-18: “Maar onverganklik is die liefde van die Here vir dié wat Hom dien, Sy trou vir opeenvolgende geslagte, vir dié wat getrou bly aan Sy verbond en Sy voorskrifte nakom.”

Ons kan nooit genoeg besin oor God se kosbare liefde vir ons nie. Dis mos die basis van ons geloof.

Jesus belowe ons in Mark 11:24: ” Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het en dit sal vir julle so wees.” Deur geloof word die skynbaar groot struikelblok in genade omskep.

Joh 5:4 (nuwe vert.) “Want enigeen wat ‘n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur die geloof.

As iemand die wêreld oorwin het, beteken dit dat die mens se gedagtes van die wêreldse standaarde afgewend word en volkome op God gevestig is.

Matt 9:29: “… According to your faith and trust and reliance be it done to you.”

Liefde, Anen