Maar julle … moet aanhou om julleself op te bou” (Judas 1:20)

Ons word soms moeg om na die woord ‘moenie’ te luister, né? Dis soos ‘n dieёt wat jy moet volg. Die slaaikop grynslag vermakerig as jy die yskas se deur oopmaak, en daar sit die tamatie suur en rooi in die gesig, so ewe langs gisteraand se oorskiet poeding!

As ons liggaam wanfunksioneer gaan soek ons hulp. Ons behoort keuses te maak en dieselfde te doen met ons geestelike en emosionele gesondheid.

Wanneer word ons opgebou? Die Amplified sȇ in Job 22:23: “If you return to the Almighty (and submit and humble yourself before Him) you will be built up…

Ek lees toevallig (of nie?) in ‘n ou Radio Kansel boekie: “Daar is twee groepe mense wat nie sal verstaan dat dit belangrik is om jouself geestelik te versorg nie. Dis die wettiese godsdienstiges wat nooit ophou streef om aan sekere morele, etiese en religieuse standaarde te voldoen nie. Ook die opsessiewe dienaars wat hulle self op die altaar van eindelose kerk aktiwiteite sal offer omdat hulle glo dat dit God tevrede sal stel.

Maar dis oneindig meer as dit. Dis ‘n liefdesverhouding tussen mens en God. Dit is geen moeite of inspanning nie. ‘n Geforseerde menslike verhouding beteken tog niks. ‘n Gesonde verhouding tussen ouer en kind is tog opreg en eerlik en ongekompliseerd. Alles word deurspek met liefde.

Ons moet bou aan onsself maar ook aan ons verhouding met ander, en veral met die Vader. Die Boodskap Bybel omskryf dit so mooi in Kol 2:2-3: “Julle het Jesus Christus as Here erken en aanvaar: tree nou op soos mense wat Hom regtig as Here ken! Julle verhouding met hom moet so heg en intiem wees soos die band tussen ‘n boom en die aarde waaruit dit groei. Soos ‘n huis wat op ‘n sterk fondament gebou word, moet julle julle lewe op Jesus bou. Staan onwrikbaar vas in dit wat julle glo, soos julle geleer is. Doen dit terwyl julle gedurig vir God dankie sȇ en Hom eer.

In Matt 7:24: “…’n verstandige man wat sy huis op rots bou…” Vers 25 praat van die moeilikhede wat kan kom: “stortreёn, vloedwater, winde, ens.  – kyk na die nuus vir ander rampe. Maar die huis met die vaste fondament het nie ingestort nie want die fondament was op ‘n rots. Ps 18:3: “Die Here is my rots, my skuilplek en my redder, my God, my rots by wie ek skuil, my skild en sterk Verlosser, my veilige vesting.”

Judas 1:20: “Julle geliefdes moet egter voortgaan om julle lewe te bou op julle allerheilste geloof.

Groete Anen