Druppel kleinDeel 3 is vir geen spesifieke rede derde in die lys nie. Hierdie is verseker die Nr.1 rede hoekom elke persoon by die Suidlanders hoort te wees. Daar is een enorme voordeel wat ons bo enige ander groep het en verseker bo ons vyande (wie ookal ons leed toewens).

Die Suidlander Noodplan is oor jare deur ‘n paneel bestuurslede saamgestel. Elke klein boublokkie van die Noodplan is geformuleer na ure se bespreking, grondwerk, dinkwerk en gebede. Die groot voordeel wat die Suidlander Noodplan bied, is dat die Heilige Gees in daardie jarelange proses getrou deelgeneem het, leiding gegee het en aan ons geopenbaar het hoe om elkeen van daardie boublokkies te verstaan en te implementeer deur konstante en volgehoue gebed en afwagting om leiding en Woord te ontvang vir hoe om hierdie volk in tye van nood na veiligheid te bring.

Die getuienisse van hoe die Gees betrokke is in elkeen van ons se lewens, is legio. So ‘n Geesgedrewe saak is nie te sien by enige ander organisasie van sy soort nie. Die voordeel wat dit bied is dat ons sonder twyfel weet dat dit waaraan ons werk deel is van die Vader se plan vir ons mense. Sy Bybelse profesieë vorm konstant ons denke en persepsie van die toekoms en ons ingesteldheid in ons voorbereiding is altyd om Hom te bevredig en te dien.

Deur deel te raak van die Suidlander Noodplan, raak u deel van ‘n Goddelike inisiaitef met leierskap wat Godsvresend aan Sy Noodplan meewerk.

Ons is inderdaad Knegte van die Allerhoogste teen die hele wêreld vry.