–     Ag, dit louter vreugde, my broers, wanneer julle in allerhande versoekinge val,  – omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk.  –  Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrekkanwees en in niks kortkom nie  – En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt en dit sal aan hom gegee word.  – Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos ’n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word.  – Want die mens moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie –  –  So `n dubbelhartige man, onbestendig in al sy wee.
DEUTERONOMIUM 33
Ja, Hy het die stamme lief. Al sy heiliges — hulle is in u hand; en hulle was gelaer by u voet; elkeen ontvang iets van u uitsprake.