Media Leuens

Tydens apartheid het die Westerse hoofstroommedia die blanke gemeenskap van Suid Afrika in 'n gevoel van skuld gedompel en die res van die wêreld teen ons gedraai deur valse beriggewing. Beriggewing wat vandag bekendstaan as "Fake News" Een van die groot voorstanders in hierdie veldtog teen apartheid tydens die 80's en 90's, was die nuusagentskap CNN van Amerika. [...]

Desentralisasie: Die Uitkoms – Deel 2

Die groot gevaar van onstabiele omstandighede, en veral in ontwikkelde infrastruktuur-afhanklike lande, is populasiedigtheid. In ‘n baie lae populasiedigtheidsgebied is daar direk eweredige verhoogde landbou aktiwiteit. Waar populasiedigtheid kleinhoeweverspreiding is, is mense klaar geneig om groentetuine, klein hoeveelhede vee en pluimvee, boorgate en onafhanklik funksionerende rioolstelsels te hê. Wanneer populasiedigtheid verder afneem, soos in die platteland met plase en enkele klein dorpies, neem daardie landbouaktiwiteite en onafhanklike dienste soos watervoorsiening en riolering selfs meer toe. Die teenoorgestelde geld in stedelike gebiede, en selfs meer so in hoëdigtheidbehuisingskemas soos swart woongebiede. In hierdie gebiede word alle lewensbenodigdhede soos water, voedsel, sanitasie, ens. ‘ingevoer.’ Drinkwaterpypleidings met suiweringsaanlegte, rioolstelsels met rioolaanlegte, voedselverspreiding en verwerking wat swaar op padvervoer steun, kragvoorsiening -bykans altyd vanaf ‘n nasionale netwerk. […]

Desentralisasie: Die Uitkoms – Deel 1

Mense kyk gereeld na die landboukrisis en die grondgrype uitsprake en identifiseer dit as ‘n risiko vir die individu, die grondeienaar of selfs in meer ekstreme terme, vir alle Suid Afrikaners wat eiendom besit. Die effek wat vergrype op landbougrond sal hê, is egter baie groter en affekteer die deursnit Suid  Afrikaanse populasie. Omri van [...]

Deur | 24 Junie, 2017|Kategorieë: Belangrike Ontleding, Hoekom Suidlanders|

Dubbel standaarde

Sommige sou dit verregaande vind om te oorweeg dat blatante vervolging op rassegrondslag in Suid Afrika sou kon voorkom. Onthou dat ons konstant met ‘n polities korrekte paranoia oor ‘n kamstige skuld uit die verlede gepeper word. Dit is totaal onverklaarbaar hoe ongebalanseerd dieselfde twee reëls op verskillende rassegroepe toegepas word. Skuldlas waarmee ons gebreinspoel [...]

Deur | 23 Junie, 2017|Kategorieë: Belangrike Ontleding|

Nog ‘n Oefening

Vandag se taxi-staking is ‘n goeie voorbeeld van hoe effektief ‘n stad afgesper kan word. Verskerp u gereedheid vir ‘n vinnige vlugsituasie. In sulke omstandighede kan daar moontlik ‘n baie kort kennisgewing wees voordat paaie uit stede onbegaanbaar raak. Dit vereis enorme koördinering en reëlings om so ‘n geweldige hoeveelheid hoofroetes te blokkeer. Hierdie taxibestuurders [...]

Burgeroorlog Praatjies

Meeste landsburgers hou hulself besig met daaglikse take en ontken die gevaar van onstabiliteit wat ons in Suid Afrika tegemoet loop. ‘n Komende konflik is al so duidelik sigbaar dat dit nou in die Parlement geopper word. ‘n Waarskuwing deur Dr. Pieter Groenewald, leier van die Vryheidsfront Plus, het Dinsdag groot reaksie in die Parlement [...]

Groter Prentjie

Die politieke speelveld in Suid Afrika is vir baie volksgenote ‘n bietjie meer kompleks as hoe dit lyk. Almal weet dat die regering ‘n totale warboel van wan-administrasie, onvermoë, en korrupsie is. Mens is geneig om twee kampe in die psige te wil vorm. Die pro- en anti-regeringskampe. Onthou dat dit meer kompleks is as dit. Die EFF is sterk anti-regering, maar kan nie in die behoudende kamp geplaas word nie. Daar is inderwaarheid ‘n hele netwerk van kampe. Vir eenvoudigheidsonthalwe gaan ons net weer onderskeid maak tussen die twee hoogs vyandige kampe onder die blanke bevolking.  Kom ons sê daar is ‘n behoudende kamp, en ‘n liberale, goedgeposisioneerde, blanke monopolie kamp. Laasgenoemde noem ons die Doringbos na aanleiding van Nicolaas van Rensburg se profesie dat ‘n blanke geldmag-regering weer aan bewind gaan kom, een wat lyk soos ons (blankes), maar nie Boereharte het nie. Oor die laaste paar dae was die graad van felheid waarmee die Doringbos-media aanvalle teen Zuma en die regering geloods het, weer opvallend. Mens wil dadelik saampraat, saamstem, en jou bykans daarmee vereenselwig. […]

Realisme , Hello! – Deel 4

Ons sit daagliks met ‘n skuldgevoel, ‘n skaamte, ‘n konstante ‘cognitive dissidence,’ ‘n interne konflik tussen die behoeftes om realisties na kulturele dilemmas te kyk en, aanvaarbaar in die wêreldsoë, teenstrydig met logiese denke, polities korrek te wees. Vat byvoorbeeld die gekke-benadering van Leopold Scholtz. In ‘n berig skryf hy oor die euwel van populisme. Nou, voor ons kyk wat hy in daardie berig op papier gebraak het, verstaan wat populisme is. Die toename in gewildheid vir ‘n leier wat opstaan vir die voordeel van die massas – is dit nie pragtig nie? Vergelyk dit met ‘n generaal op die slagveld wat veg vir die veiligheid en vryheid van sy volk, volgens Nassim Nicholas Taleb, die perfekte voorbeeld van “skin in the game” – ‘n leier wat die effek van sy besluite en leiding aan sy eie vel voel, en daarom die belange van sy mense op die hart dra. Dis ‘n populis. […]

Realisme , Hello! – Deel 3

Die laaste artikel het geëindig met die woord “wensdenkery.” Dit was spesifiek geplaas omdat dit letterlik die basis vorm van die liberale ideologie. Liberalisme is gebasseer op die konsep van idealisme. Dis die doelbewuste keuse om te glo in ‘n ideaal. Realistiese oorwegings in terme van die werkbaarheid van daardie ideaal mag in liberale ideologie nie oorweeg word nie. Lees hierdie vorige sin weer. Realisme mag in liberalisme nie oorweeg word nie. Dit is letterlik hoe dit in akademiese liberale materiaal bestempel word. Sekere beroepe steun baie swaar op idealisme. Die skeppende kunste is ‘n goeie voorbeeld hiervan. Die kunstenaar kan ’n ideaal van ‘n skildery visualiseer en dit sonder enige inperking van […]