Sterf In Self

Lukas 18:9 – 11 “En Hy het ook met die oog op sommige wat hulleself vertrou dat hulle regverdig is en die ander verag, hierdie gelykenis vertel. Twee manne het na die tempel opgegaan om te bid, die een ‘n Fariseër en die ander ‘n tollenaar. En die Fariseër het gaan staan en by homself so gebid:  o God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie … “ (vers 13) En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: o God wees my, sondaar, genadig! (vers 14) Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan eerder as die eerste een; want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word.“ […]

By | May 21st, 2017|Categories: Geestelik|

Die Bybel Is ‘n Wonderwerk

Ons het gesien dat, sonder die hulp en werking van die Heilige Gees, die Bybel vir ons net nog ‘n boek sal bly – ‘n toe boek! Joh 14:26: “…en wanneer die Vader in My Naam die voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.” Joh 14:16 word so mooi uitgespel in die Amplified: “And I will ask the Father and He will give you another Comforter (Counsellor, Helper, Intercessor, Advocate, Strengthner, and Standby), that He may remain with you forever. Vers 17 “The Spirit of Truth, whom the world cannot receive (welcome, take to its heart), because it does not see Him or know and recognise Him but you know and recognise Him for He lives with you (constantly) and will be in you”. […]

By | May 14th, 2017|Categories: Geestelik|

Die Bybel Is Waar En Absoluut Betroubaar

Ons het al hieroor besin in vorige skrywes, daarin was dit duidelik dat niemand nog natuurwetenskaplike, of historiese foute in die Bybel kon vind nie. “Ja, maar wat van Jona in die vis?” Aag, ons Vader kon ‘n hotel op vinne vir dié situasie voorberei het. Daagliks gebeur daar wonderwerke om ons, maar ons sien dit soms gladnie raak nie. Daar is ‘n menigte Bybels om ons, né? Die Bybel is ‘n wonderwerk. Dit het bonatuurlik bymekaargekom en is lewend en kragtig. Hebr 4:12: “Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ’n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.” […]

By | May 7th, 2017|Categories: Geestelik|

Selfondersoek

‘n Lewe gevul met Christus Na my onderwysstudies was ek heel opgewonde oor my rigting. My broer se seuntjie se eerste skooljaar sou ook pas begin. Ek wou hom kastig toets of hy skoolgereed is. Hy moes vir my ‘n driehoek teken, maar na ‘n geworstel gooi hy die potlood by die deur uit met die woorde: “Ek kan die dêm ding nie aanvang nie!” Kyk self of dit inpas by vandag se brief en “vang aan” wat die Vader wil hê. Daar is ‘n groot aantal mense wat met onvergenoegdheid en ontevredenheid in hulle harte rondloop. Party voel dat die lewe hulle ‘n onregverdige deel gegee het en dat die lewe hulle iets skuld. Ander weer voel dat hulle gefaal het in die lewe en as gevolg van die negatiewe gevoelens gee hulle moed op, want hulle vrees dat hulle weer sal misluk. […]

By | April 30th, 2017|Categories: Geestelik|

Leuens

Leuentaal vlieg soos herfsblare orals rond – kleintjies, grotes, geeles, rooies, bruines en nog meer. Dit waai by die voordeur in en word hopenlik by die agterdeur uitgevee. Ons maak hope bymekaar vir die kompos of om te verbrand. Soms is die blare baie mooi, maar almal is gedoem tot vernietiging want die kanaal na lewe is verbreek. Dryf jy iemand in ‘n hoek met ‘n vraag, glip die noodleuen, asof vanselfsprekend, by sy mond uit. Of dit nou is om verskoning te maak vir iets, of om hom los te lieg uit ‘n situasie, wat ookal, die gevaar lê hierin dat hy hom kan vas lieg. En dan staan die ou liegbek met ‘n rooi gesig. O ja! Ons is almal skuldig hieraan. Gerieflikheidsleuens is amper-amper sosiaal aanvaarbaar. Maar “nee!” sê Jesus. Matt 5:37: “Laat julle ‘ja’ eenvoudig ‘ja’ wees en julle ‘nee,’ nee. Wat meer gesê word as dit, kom van die Bose.” Ek dink, as ons begin uitbrei en voortborduur oor ‘n situasie, kan die vyand sy stem kom bylas, en ongemerk word dit ‘n leuen. Kan ons ernstige bedrog en ‘n wit leuentjie in dieselfde kamp injaag? Verseker het hulle dieselfde oorsprong. […]

By | April 9th, 2017|Categories: Geestelik|

Die Vader Of Mammon – Deel 2

In Lukas 16:19-31 vertel Jesus die gelykenis van die ryk man en Lasarus. Ons lees van die ryk man se duur en deftige klere en hoe hy elke dag feestelik en weelderig gelewe het. Lasarus was arm en hy het by die deur van die ryk man gelê in die hoop dat hy van die oorskiet kos sou kry. Hy was oortrek van swere en die honde het daaraan kom lek. Die ryk man het hom nie gesteur van die lyding van Lasarus nie, hy was arrogant en gevoelloos. Maar toe sterf altwee en die bordjies word verhang. Die ryk man smeek vir ontferming in die hel maar Lasarus geniet die genade van die Here. Tussen hulle ‘n onoorbrugbare kloof. […]

By | April 2nd, 2017|Categories: Geestelik|

Die Vader Of Mammon – Deel 1

Mammon is ‘n gees met baie handlangers soos gierigheid, valse trots, begeertes, hooghartigheid, ongevoeligheid en vele meer emosies. Sommige mense kan lekker aandik oor hulle besittings en vermoëns, sommer met alles wat blink en ‘grênd’ is, maar die Vader en Sy mense word nie deur klatergoud geflous nie. Alle rykes is nie dieners van Mammon nie – moet mens gou-gou sê! ‘n Mens sien dit in die vrugte wat hulle dra. Sommige se oop hande en oop harte seën soveel mense. Ons weet nie eers van alles wat hulle stilweg doen nie. Maar die Vader sien alles en vermeerder selfs hulle oorvloed; want die goeie boom met sy wortels in die stroom, sal goeie vrugte dra tot eer van die Vader se koninkryk. Hier is nie tyd en plek om Mammon te dien nie. […]

By | March 26th, 2017|Categories: Geestelik|

Die profete se waarskuwings.

Ons sien deesdae hoe ‘intellektuele’ blankes uiters bekommerd is oor die toekoms van Suid Afrika. Baie van hulle gee nou dieselfde waarskuwing wat Suidlanders al vir meer as ‘n dekade gee. Waarom is dit dat die Suidlanders so vroeg die waarskuwing begin bring het? Wel daardie antwoord is eintlik ‘n baie lang antwoord en ons [...]

By | March 12th, 2017|Categories: Geestelik|