Sug U?

Mag ons terneergedruk en onvergenoegd met hierdie lewe wees. Moet ons eerder positief raak en fokus op die goeie? Die blatante onreg, valsheid en leuens wat heers laat elke opregte negatief agter. Hoe moet ons dit hanteer? Hoe hanteer mens onreg, leuens en valsheid? Mens kan byna geen natuurprogram kyk sonder herhalende verwysings na die wonder van ewolusie nie. Die Vader word ontken met elke moontlike geleentheid. Die media word blatant ingespan teen die Westerse Christen. Enige verwysing na die blanke identiteit word as ekstremisme en rassisme bestempel. Blatante ontkenning van ons geskiedenis deur swart politici is ‘n daaglikse polities-korrekte retoriek. Die vraag staan, mag ons negatief, selfs depressief raak oor hierdie wêreld. Volgens Paulus is dit eerder ‘n opdrag as ‘n […]

Weerspieёling Van Die Vader

Die Woord vertel ons baie duidelik wie die Vader werklik is. Ons moet Sy kwaliteite aangryp en dit uitleef. Daarom vra Hy dat ons vrugte sal dra. (Gal 5:22) Ons pak dit in ‘n mandjie met Sy hulp en deel dit uit aan almal wat ons pad kruis. Dan kan ons sê soos in 2 Kor 3:18: “Ons almal weerspieёl die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.” Rom 5:15: “…God het Sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het.” Ons sien hoe die volmaan aand vir aand groei totdat dit stralend agter die koppies uitkom. Die sagte lig verander die veld in ‘n sprokieswêreld. Tog het die maan geen lig van sy eie nie, maar dit weerspieёl slegs die helder strale van die son. Moses moes alleen die berg op om die wet van God te gaan haal. Die magtige teenwoordigheid van die Here was op die Sinai-berg. Die blinkende helderheid wat […]

Deur | 06 Augustus, 2017|Kategorieë: Geestelik, Hoekom Suidlanders|

Vergifnis

Mat 6:9-13 “Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde; gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.” In die voorafgaande vers maan ons Verlosser ons om nie geveins te wees nie. Die vraag kom egter nou in, waar pas oom Nicolaas van Rensburg dan nou in by die Onse Vader? Oom Nicolaas profeteer en sê dat mense wat die regering goedgesind is sal […]

Deur | 30 Julie, 2017|Kategorieë: Geestelik, Hoekom Suidlanders|

Laat Jou Woord Jou Eer Wees

Matt 5:37 “Maar laat julle woord wees: Ja ja, nee nee. Wat meer as dit is, is uit die Bose.” Die boodskap voor vers 37 is duidelik dat ons nie mag sweer nie. Ongelukkig het dit so maklik geword vir ‘n persoon om teen sy woord te gaan, dat daar maklik gesweer word om die erns van die egtheid van sy/haar woorde in daardie spesifieke geval te beklemtoon. Nee, die Woord is duidelik, ons ja moet ons ja wees, en ons nee, ons nee. Hierdie beginsel kan deurgetrek word na kinderopvoeding, die werksplek, waar besigheidstransaksies gedoen word en veel meer. Die ouer garde het groot geword in ‘n era waar jou woord jou eer was. Kom ons bedink hierdie vers ernstig en bly […]

Deur | 23 Julie, 2017|Kategorieë: Geestelik|

Ek Was Bang…

Matt 25:14-30 – Met die gelykenis van die muntstukke het Jesus ons geleer dat ons almal talente ontvang het, en daarmee moes woeker. Die eienaar van die slawe het teruggekom van sy reis af en dadelik rekenskap van sy slawe gevra. Een vir een het die slawe kom teruggee wat hulle ontvang het, en ook [...]

Deur | 16 Julie, 2017|Kategorieë: Geestelik|

Dra mekaar se laste

Eksodus 18:13-27 – Moses was ‘n goeie leier omdat hy die Here geken het, maar toe Jetro hom kom besoek het, het hy ‘n swak plek raakgesien. Jetro was ‘n priester en Moses se skoonpa. Hy het dadelik gesien dat Moses alles self probeer doen het. Moses het gesê dat die volk na hom toe kom [...]

Deur | 09 Julie, 2017|Kategorieë: Geestelik|

Arms Omhoog

Eksodus 17:8-15 – Toe die Amalekiete teen Israel kom veg het, het Moses gesê dat hy op die top van die heuwel sal staan met die kierie wat God hom gegee het, omhoog. Aäron en Hur was saam met hom. So lank Moses sy hand omhoog gehou het, het Israel gewen, maar Moses se arms het begin moeg word. Later het hulle ‘n klip agter hom neergesit sodat hy daarop kon sit. Aäron en Hur het sy arms van weerskante af ondersteun sodat sy arms regop gebly het tot sononder. Die Amalekiete is heeltemal verslaan. Moses sê; “Die Here gee my die oorwinning.” (Vers 15) Wat ‘n pragtige prentjie. Ons is mense en ons word moeg en uitgeput en maak dan foute. As ons getroue en eerbare mense om ons het om vir ons te bid en ons te ondersteun, sal ons staande bly sodat die Vader Sy doel kan uitwerk. […]

Deur | 02 Julie, 2017|Kategorieë: Geestelik|

Geduld Is ‘n Vrug Van Die Gees

Dawid was ‘n man van God, en ons kan gerus oor sy optrede besin toe hy gevloek was deur Simeï. Simeï was een van Saul se familielede en het ‘n groot woede in sy siel rondgedra oor hulle moorde. Hy het vir koning Dawid en sy manskappe links en regs onder die klippe gesteek, terwyl hy loop en vloek. Hy het uitgeroep: “Trap, trap hier uit jou moordenaar en jou skurk!” Volgens die Matthew Hendry’s commentary was Dawid totaal onskuldig aan hierdie aantyging. Die manskappe was reg om vir Simeï dood te maak (2 Sam 16:9), maar kyk hoe geduldig en onverstoord bly Dawid onder hierdie belediging en vervloeking. (Vers 11-12) […]

Deur | 25 Junie, 2017|Kategorieë: Geestelik|

Vadersdag

1 Tim 5:8 “Maar iemand wat vir sy eie mense, en veral sy huisgenote, nie sorg nie, het die geloof verloën en is slegter as ’n ongelowige.” Terwyl pa’s vandag bederf is en geëer is vir daardie posisie in die huisgesin, wil ons graag ook daarmee die verantwoordelikheid van pa’s vaspen. Die versie hierbo stel [...]

Deur | 18 Junie, 2017|Kategorieë: Ander, Geestelik, Hoekom Suidlanders, Voorbereiding|

Groter Prentjie

Die politieke speelveld in Suid Afrika is vir baie volksgenote ‘n bietjie meer kompleks as hoe dit lyk. Almal weet dat die regering ‘n totale warboel van wan-administrasie, onvermoë, en korrupsie is. Mens is geneig om twee kampe in die psige te wil vorm. Die pro- en anti-regeringskampe. Onthou dat dit meer kompleks is as dit. Die EFF is sterk anti-regering, maar kan nie in die behoudende kamp geplaas word nie. Daar is inderwaarheid ‘n hele netwerk van kampe. Vir eenvoudigheidsonthalwe gaan ons net weer onderskeid maak tussen die twee hoogs vyandige kampe onder die blanke bevolking.  Kom ons sê daar is ‘n behoudende kamp, en ‘n liberale, goedgeposisioneerde, blanke monopolie kamp. Laasgenoemde noem ons die Doringbos na aanleiding van Nicolaas van Rensburg se profesie dat ‘n blanke geldmag-regering weer aan bewind gaan kom, een wat lyk soos ons (blankes), maar nie Boereharte het nie. Oor die laaste paar dae was die graad van felheid waarmee die Doringbos-media aanvalle teen Zuma en die regering geloods het, weer opvallend. Mens wil dadelik saampraat, saamstem, en jou bykans daarmee vereenselwig. […]