Geduld Is ‘n Vrug Van Die Gees

Dawid was ‘n man van God, en ons kan gerus oor sy optrede besin toe hy gevloek was deur Simeï. Simeï was een van Saul se familielede en het ‘n groot woede in sy siel rondgedra oor hulle moorde. Hy het vir koning Dawid en sy manskappe links en regs onder die klippe gesteek, terwyl hy loop en vloek. Hy het uitgeroep: “Trap, trap hier uit jou moordenaar en jou skurk!” Volgens die Matthew Hendry’s commentary was Dawid totaal onskuldig aan hierdie aantyging. Die manskappe was reg om vir Simeï dood te maak (2 Sam 16:9), maar kyk hoe geduldig en onverstoord bly Dawid onder hierdie belediging en vervloeking. (Vers 11-12) […]

Deur | 25 Junie, 2017|Kategorieë: Geestelik|

Vadersdag

1 Tim 5:8 “Maar iemand wat vir sy eie mense, en veral sy huisgenote, nie sorg nie, het die geloof verloën en is slegter as ’n ongelowige.” Terwyl pa’s vandag bederf is en geëer is vir daardie posisie in die huisgesin, wil ons graag ook daarmee die verantwoordelikheid van pa’s vaspen. Die versie hierbo stel [...]

Deur | 18 Junie, 2017|Kategorieë: Ander, Geestelik, Hoekom Suidlanders, Voorbereiding|

Groter Prentjie

Die politieke speelveld in Suid Afrika is vir baie volksgenote ‘n bietjie meer kompleks as hoe dit lyk. Almal weet dat die regering ‘n totale warboel van wan-administrasie, onvermoë, en korrupsie is. Mens is geneig om twee kampe in die psige te wil vorm. Die pro- en anti-regeringskampe. Onthou dat dit meer kompleks is as dit. Die EFF is sterk anti-regering, maar kan nie in die behoudende kamp geplaas word nie. Daar is inderwaarheid ‘n hele netwerk van kampe. Vir eenvoudigheidsonthalwe gaan ons net weer onderskeid maak tussen die twee hoogs vyandige kampe onder die blanke bevolking.  Kom ons sê daar is ‘n behoudende kamp, en ‘n liberale, goedgeposisioneerde, blanke monopolie kamp. Laasgenoemde noem ons die Doringbos na aanleiding van Nicolaas van Rensburg se profesie dat ‘n blanke geldmag-regering weer aan bewind gaan kom, een wat lyk soos ons (blankes), maar nie Boereharte het nie. Oor die laaste paar dae was die graad van felheid waarmee die Doringbos-media aanvalle teen Zuma en die regering geloods het, weer opvallend. Mens wil dadelik saampraat, saamstem, en jou bykans daarmee vereenselwig. […]

Geduld

Ek lees: “There are two ways to honk a horn. The Christian way cause attention to the situation. The non-Christian way not only cause attention but also what the driver thinks about the situation.” A sign on a car read: “Honk away, it’s your ulcer!” Wil u ’n stukkie van die Bybel se koerant lees? Ja regtig – dit kan vandag se nuus wees! Lees Habakuk 1:1-4. Hy praat van die onreg wat in die land gepleeg word – geweld, ellende, onderdrukking, getwis, baklei, die Wet het nie meer krag nie en slegte mense het die oorhand gekry. […]

Deur | 11 Junie, 2017|Kategorieë: Geestelik|

‘n Gebed

Die wêreld is ‘n bose plek, daarom my gebed vandag: Abba Vader,  laat U kosbare Gees ons asseblief nooit  verlaat  nie. Help ons om die noodsaaklikheid van ‘n persoonlike verhouding met u te besef. Dat ons soos U kneg Dawid,  ons fokus van mense en  omstandighede sal wegdraai! U allèèn IS ons Bron! Ongeag wat [...]

Deur | 04 Junie, 2017|Kategorieë: Geestelik|

Gees Versus Vlees

Troetel die Woord van God. As ons die dag in gebed en bybelstudie begin, begin ons dag met ‘n Geestelike perspektief van positiwiteit. As daar ‘n klip in my binneste sit, sal die Woord my antwoord. Dinge soos vrees, uitsigloosheid, ens. verdwyn soos ‘n disprin in water. Jesus self het uitgeroep in Johannes 7:37: “As iemand dors het laat hy na My toe kom en drink!” Vers 38 “Vir die een wat in My glo is dit soos die Skrif sê: Strome lewende water sal uit sy binneste vloei.”En wie staan my by in die soeke? Joh 6:63: “Dit is die Gees wat iemand lewend maak; die mens self kan dit nie doen nie. Wat Ek vir julle gesê het kom van die Gees en gee lewe.” […]

Deur | 28 Mei, 2017|Kategorieë: Geestelik|

Brood Van Die Lewe

Joh 6:32:63 “En Jesus sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. 33 Want die brood van God is Hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld die lewe gee. 34 Toe sê hulle vir Hom: Here, gee ons altyd hierdie brood. 35 En Jesus sê vir hulle: Ek is die brood van die lewe; wie na My toe kom, sal nooit honger kry nie; en wie in My glo, sal nooit dors kry nie. […]

Deur | 25 Mei, 2017|Kategorieë: Geestelik|

Sterf In Self

Lukas 18:9 – 11 “En Hy het ook met die oog op sommige wat hulleself vertrou dat hulle regverdig is en die ander verag, hierdie gelykenis vertel. Twee manne het na die tempel opgegaan om te bid, die een ‘n Fariseër en die ander ‘n tollenaar. En die Fariseër het gaan staan en by homself so gebid:  o God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie … “ (vers 13) En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: o God wees my, sondaar, genadig! (vers 14) Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan eerder as die eerste een; want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word.“ […]

Deur | 21 Mei, 2017|Kategorieë: Geestelik|

Die Bybel Is ‘n Wonderwerk

Ons het gesien dat, sonder die hulp en werking van die Heilige Gees, die Bybel vir ons net nog ‘n boek sal bly – ‘n toe boek! Joh 14:26: “…en wanneer die Vader in My Naam die voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.” Joh 14:16 word so mooi uitgespel in die Amplified: “And I will ask the Father and He will give you another Comforter (Counsellor, Helper, Intercessor, Advocate, Strengthner, and Standby), that He may remain with you forever. Vers 17 “The Spirit of Truth, whom the world cannot receive (welcome, take to its heart), because it does not see Him or know and recognise Him but you know and recognise Him for He lives with you (constantly) and will be in you”. […]

Deur | 14 Mei, 2017|Kategorieë: Geestelik|

Die Bybel Is Waar En Absoluut Betroubaar

Ons het al hieroor besin in vorige skrywes, daarin was dit duidelik dat niemand nog natuurwetenskaplike, of historiese foute in die Bybel kon vind nie. “Ja, maar wat van Jona in die vis?” Aag, ons Vader kon ‘n hotel op vinne vir dié situasie voorberei het. Daagliks gebeur daar wonderwerke om ons, maar ons sien dit soms gladnie raak nie. Daar is ‘n menigte Bybels om ons, né? Die Bybel is ‘n wonderwerk. Dit het bonatuurlik bymekaargekom en is lewend en kragtig. Hebr 4:12: “Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ’n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.” […]

Deur | 07 Mei, 2017|Kategorieë: Geestelik|