Sug U?

Mag ons terneergedruk en onvergenoegd met hierdie lewe wees. Moet ons eerder positief raak en fokus op die goeie? Die blatante onreg, valsheid en leuens wat heers laat elke opregte negatief agter. Hoe moet ons dit hanteer? Hoe hanteer mens onreg, leuens en valsheid? Mens kan byna geen natuurprogram kyk sonder herhalende verwysings na die wonder van ewolusie nie. Die Vader word ontken met elke moontlike geleentheid. Die media word blatant ingespan teen die Westerse Christen. Enige verwysing na die blanke identiteit word as ekstremisme en rassisme bestempel. Blatante ontkenning van ons geskiedenis deur swart politici is ‘n daaglikse polities-korrekte retoriek. Die vraag staan, mag ons negatief, selfs depressief raak oor hierdie wêreld. Volgens Paulus is dit eerder ‘n opdrag as ‘n […]

Pretoria Oos Roete oefening

Roete Oefening Pretoria Oos het verlede week Woensdag ‘n roete oefening gehad. Almal het die vorige aand bymekaar gekom om die oefening te bespreek en reëlings te tref. Die oefening het Woensdag oggend 8h00 afgeskop met ‘n bespreking van wat verwag kan word en hoe om in konvooie te ry. Daarvandaan het ons vertrek na [...]

Deur | 14 Augustus, 2017|Kategorieë: Hoekom Suidlanders, Voorbereiding|

Die selfaanwendingskonsep – Deel 4

Ruiltransaksies Voorbereiding sal inderdaad voordele bied buiten om net genoeg kos, brandstof, of behuising te hê. Mense wat deeglik voorbereid is word aangemoedig om onvoorbereides in ruil vir dienslewering in te neem. Persone sonder genoegsame brandstof of selfs voertuie kan byvoorbeeld saamry geleentheid gegee word in ruil vir arbeid. Persone wat geen voorbereiding het nie, sal gretig hande arbeid, beskermingswerk, ens. verrig in ruil vir behuising en kos. Dit is dus wys om u voorbereiding nie net vir u eie geliefdes te tref nie, maar om genoegsame voorbereiding vir sulke ruiltransaksies aan te skaf. Om ekstra kos aan te skaf hoef nie duur te wees nie. Bywoners wat kos en behuising vir dienste ontvang, kan op ‘n meer basiese spyskaart oorleef. […]

Deur | 07 Augustus, 2017|Kategorieë: Ander, Belangrike Kennisgewing, Hoekom Suidlanders, Voorbereiding|

Weerspieёling Van Die Vader

Die Woord vertel ons baie duidelik wie die Vader werklik is. Ons moet Sy kwaliteite aangryp en dit uitleef. Daarom vra Hy dat ons vrugte sal dra. (Gal 5:22) Ons pak dit in ‘n mandjie met Sy hulp en deel dit uit aan almal wat ons pad kruis. Dan kan ons sê soos in 2 Kor 3:18: “Ons almal weerspieёl die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.” Rom 5:15: “…God het Sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het.” Ons sien hoe die volmaan aand vir aand groei totdat dit stralend agter die koppies uitkom. Die sagte lig verander die veld in ‘n sprokieswêreld. Tog het die maan geen lig van sy eie nie, maar dit weerspieёl slegs die helder strale van die son. Moses moes alleen die berg op om die wet van God te gaan haal. Die magtige teenwoordigheid van die Here was op die Sinai-berg. Die blinkende helderheid wat […]

Deur | 06 Augustus, 2017|Kategorieë: Geestelik, Hoekom Suidlanders|

Die selfaanwendingskonsep – Deel 3

Selfverdediging Selfaanwending in terme van sekuriteit mag ‘n natuurlike anderse wending maak as met voedsel en medies. Baie mense het reeds die wettige hoeveelheid wapens en ammunisie aangeskaf om hulself mee te verdeding. Alhoewel die beginsel hier dieselfde as met lewensmiddele en medikasie is, mag dit meer voordelig wees om ‘n oorskot wapens en ammunisie met nie-voorbereides te deel om sodoende ‘n groter gesamentlike kans op oorlewing in ‘n verdedigingsituasie te hê. Deeglike ooreenkomste moet in hierdie verband met ander vlugtelinge gemaak word. Hou in gedagte dat u moontlik ‘n wapen aan ‘n onvoorbereide sal afdeel vir ‘n bepaalde tyd of situasie. Kom deeglik ooreen of en wanneer sulke artikels weer terugbesorg moet word. U reg op selfverdediging mag nie outomaties ingeperk word net omdat ‘n ander persoon nie dieselfde vermoë het om hom- of haarself te verdedig nie. […]

Deur | 05 Augustus, 2017|Kategorieë: Ander, Belangrike Kennisgewing, Beplande Rewolusie, Hoekom Suidlanders, Voorbereiding|

Die Selfaanwendingskonsep – Deel 2

Mediese Voorbereiding Die aanwending van persoonlike voorbereiding vir u eie behoeftes is ‘n uiters belangrike konsep om te verstaan in die mediese veld. Die Suidlander mediese departement is tans besig met opleidingsmodules wat hierdie konsep deeglik aan die publiek sal verduidelik. Die beginsel is eenvoudig, die mediese departement sal in veilige areas veldhospitale oprig, maar op ‘n unieke manier. Hierdie hospitale word ingerig met die basiese fasiliteite soos beddens, lopende water, higiëniese omstandighede, en personeel. […]

Deur | 02 Augustus, 2017|Kategorieë: Ander, Belangrike Kennisgewing, Hoekom Suidlanders, Voorbereiding|

Die selfaanwendingskonsep – Deel 1

Lewensmiddele Die Suidlander Noodplan Inisiatief het in sy opeenvolgende ontwikkelingsfasette verskeie uitdagings geidentifiseer in die unieke toestande wat ons sal moet aanspreek. Die beheer en benutting van logistieke en lewensmiddele was een so ‘n probleem. Verskillende mense gaan eendag na anargie in veilige areas opdaag met verskillende vlakke van gereedheid en voorbereiding. Die totale som van alle logistieke middele sal byna geen noemenswaardige voordeel hê indien dit eweredig tussen alle vlugtelinge verdeel sou word nie. Dit sou ook alles behalwe regverdig wees. Verskillende mense het die Suidlander waarskuwing verskillend hanteer. Sommige het oor die jare deeglike voorbereiding gedoen, terwyl ander die waarskuwings geignoreer het. […]

Deur | 01 Augustus, 2017|Kategorieë: Ander, Belangrike Kennisgewing, Hoekom Suidlanders, Kos, Voorbereiding|

Politieke Onstabiliteit

Suidlanders waarsku al ‘n geruime tyd dat politieke onstabiliteit in Suid Afrika ‘n skielike ineenstorting van stabiliteit kan veroorsaak.  Hierdie risiko word ook nou geidentifiseer deur politieke ontleder, Prof. André Duvenhage van die Noordwes Universiteit se Potchefstroom kampus. Dit wat hy beskryf as ‘n ‘Praetorian Scenario,’ het nou ‘n werklikheid geword. ‘n ‘Praetorian Scenario’ skets die omstandighede vanuit die middeleeue waarin ‘n koning as ‘n laaste lyn van oorlewing sy veiligheidsmagte direk om hom plaas en vir sy eie oorlewing aanwend. Volgens Duvenhage is daar ‘n werklike kans dat Zuma teen 8 Augustus uit die kussings gelig kan word. As ‘n […]

Vergifnis

Mat 6:9-13 “Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde; gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.” In die voorafgaande vers maan ons Verlosser ons om nie geveins te wees nie. Die vraag kom egter nou in, waar pas oom Nicolaas van Rensburg dan nou in by die Onse Vader? Oom Nicolaas profeteer en sê dat mense wat die regering goedgesind is sal […]

Deur | 30 Julie, 2017|Kategorieë: Geestelik, Hoekom Suidlanders|

Suidlanders In Die Buiteland

Ons toerspan is nou byna 5 maande in die VSA. Terwyl alle ander organisasies daaroor praat om die volksaak in die buiteland bekend te stel, is die Suidlanders in Amerika van die een radiostasie na die volgende oppad. Ons het reeds honderde duisende mense in die buiteland bereik en ongekende steun verwerf. Weens beperkings op [...]

Deur | 28 Julie, 2017|Kategorieë: Ander, Belangrike Kennisgewing, Hoekom Suidlanders, Internasionaal, Media|