Mediese Voorbereiding

Ons plaas graag hierdie lesersbydrae wat ‘n paar interessante idees vir mediese voorbereiding gee. Ons impliseer nie dat hierdie ‘n volledige lys vir mediese voorbereiding uitmaak nie, maar is steeds nuttig om van kennis te neem. Kontak ons gerus by navrae@suidlanders.co.za as u verdere insette in die verband wil lewer. Lennon produkte: Balsem Kopiva – Niere, Blaas en Rugpyne Balsum Sulphiris – Hardlywigheid Balsem Vita Wit – Maagpyn, Koliek en Winde Behoedmiddel – Diarree, Maagpyn, Hoes (Beste) Borsdruppels – Hoes, Kroep, Brongitis (Beste, beste, beste!) Bruindulsies – Nier en Blaas Entressdruppels – Maagpyn, Koliek, Winde, Senuweetoestande en Slapeloosheid Haarlemensies – Niere en Blaas Lewensessens – Ooreet of Hardlywig Paragoriese-Elikser – Diarree, Maagpyn en Hoes (Beste vir maagpyn) Peppermintdruppels – Maagpyn, Koliek, Winde Rooipoeier Hardlywigheid en Mangels Staaldruppels – Stop van bloeding op snye – bloedarmoede, duiseligheid Tandpyndruppels – Tandpyn Witdulsies – Lae bloeddruk, Wintershande en voete, Maagpyn, Koliek, Winde Wonderkroonessens – Hardlywigheid, Winde en Slegte Spysvertering (Beste!) […]

Deur | 16 Oktober, 2017|Kategorieë: Ander, Hoekom Suidlanders, Voorbereiding|

Weerstaan Die Aanslae

Jare gelede worstel ek voort met ‘n groot gemengde klas. Ek reken toe as ek vir Daantjie langs Floorsie laat sit sal hy dalk by hou met die vinnige tempo, want Floorsie kon flink dink. Maar ek het my misgis (soos jong juffrouens dikwels doen). Daar is skielik teenstand by Floorsie. Hy blaas sy wangetjies op en sê: “Juffrou, hoe moet ek my werk doen as ek langs ongeskoolde arbeid moet sit!” Gelukkig het liewe Daantjie die punt gemis. Ons kan ook teenstand in ons eie gemoed ondervind. Leer by Job 23:2,3. Job kom bely: “Nog altyd geld my geklaag as wederstrewigheid; my hand lê swaar op my gesug. Ag, as ek maar geweet het waar ek Hom kon vind, maar kon kom tot by sy woning!” maar van vers 6-9 sien ons hoe Job begin soek na die Vader en kommunikeer met Hom. Ons weet dat die Vader die mat van selfgenoegsaamheid deeglik onder Job se voete uitgeruk het. […]

Deur | 15 Oktober, 2017|Kategorieë: Geestelik, Hoekom Suidlanders|

Natuurrampe

Die vloede wat ons gister in Durban gesien het, dien as nog ‘n sterk herinnering van hoe onvoorspelbaar natuurrampe kan wees. Ons het dieselfde gesien met die droogtes wat Suid Afrika al vir etlike jare teister. Met ‘n onstabiele sosiale samelewing gepaardgaande met hoë vlakke van werkloosheid en armoede, heers daar reeds ‘n klimaat van [...]

Gustav Besoek Natal

Gustav Müller Stigter en Leier van die Suidlander Inisiatief Hiermee wil ons graag almal uitnooi na die Richardsbaai en Amanzimtoti vergaderings wat gelei sal word deur Gustav Müller, stigter en leier van die Suidlander Noodplan. Suidlander lede, nie-Suidlanders, gesinne en kinders is almal baie welkom. Plek: Richardsbaai Datum: Vrydag 20 Oktober 2017 Tyd: 19h00 Plek: Amanzimtoti Datum: Saterdag 21 Oktober 2017 Tyd: 13h00 […]

Deur | 10 Oktober, 2017|Kategorieë: Ander, Belangrike Kennisgewing, Hoekom Suidlanders, Voorbereiding|

Hoekom Suidlanders

U sal agterkom dat waarskuwings wat vanaf Suidlander noodwaarskuwingstelsel af kom, op ‘n baie kalm en gematigde manier aangebied word. Daar is ‘n rede hiervoor. Die Suidlanders het ‘n enorme ondersteuningsbasis wat informasie vir ons deurgee rakende toestande wat ‘n bedreiging vir stabiliteit inhou. Verder meer het ons ‘n groot paneel van kundiges wat op elke vlak relevant tot stabiliteit vir ons kundigheid verskaf en help ontledings en projeksies formuleer. In kontras met ons gevestigde verwerkingsvermoë, is daar talle klein splintergroepe wat telkemale wolf-wolf skree en […]

Deur | 09 Oktober, 2017|Kategorieë: Ander, Belangrike Kennisgewing, Belangrike Ontleding, Belangrike waarskuwing, Hoekom Suidlanders|

Bruikbaar Vir Ons Skepper

Lukas 18:9-14 “EN Hy het ook met die oog op sommige wat op hulleself vertrou dat hulle regverdig is en die ander verag, hierdie gelykenis vertel. Twee manne het na die tempel opgegaan om te bid, die een ’n Fariseër en die ander ’n tollenaar. En die Fariseër het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie — rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas twee keer in die week, ek gee tiendes van alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my, sondaar, genadig! Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan eerder as die eerste een; want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word.” By Suidlander hoofkantoor bid ons daagliks Geestelike leiding, sensitiwiteit en wysheid van die Vader. Ons […]

Deur | 08 Oktober, 2017|Kategorieë: Geestelik, Hoekom Suidlanders|

Risiko’s in SA – Deel 7

Kragvoorsiening Dit is algemeen bekend dat swaar tye innovasie stimuleer. Talle ontleders het in die verlede al gewaarsku teen die gevare van die ‘goeie tye’. In hierdie tye laat ‘n samelewing na om planne te beraam en gereed te maak vir moeilike tye. Alhoewel byna elke deel van Suid Afrika se politiese, sosiale, ekonomiese en infrastruktuur entiteite onder druk verkeer, is dit effe anders met kragvoorsiening. Swak ekonomies groeitoestande het veroorsaak dat daar ‘n baie lae aanvraag vir krag bestaan. Weens die swak ekonomie, bespaar mense krag en sluit besighede wat in groeitoestande groot hoeveelhede krag vir produksie sou […]

Risiko’s in SA – Deel 6

Demografie Ons het al voorheen hieroor gesels. Die samestelling van die Suid Afrikaanse populasie hou ernstige bedreiging in vir sy stabiliteit. Eerstens het Suid Afrika ‘n enorme groot swart populasie wat in armoede leef. Ons Gini coefficient is van die hoogste in die wêreld. Hierdie coefficient meet die ongelykheid in inkomste. Verder meer het Suid Afrika ‘n uiters hoë werkloosheidsyfer. Hierdie faktore word egter veel erger wanneer die populasiesamestelling verder ontleed word. Rewolusionêre optrede is telkemale meer waarskynlik onder jeug as onder die middeljarige of ouer populis. In Suid Afrika is die werkloosheid byna dubbel die gemiddeld onder die jeug en meer spesifiek so onder die swart […]

Risiko’s in SA – Deel 5

Geweldsklimaat Voor anargie kan uitbreek, is ’n mate van algemene klimaat van geweld en misdaad nodig. Die woord ‘algemeen’ is letterlik genoeg om anargie te veroorsaak. In Suid Afrika het ons toestande wat veel verder as algemene geweldsklimaat is. Suid Afrika tel onder die mees gewelddadige lande in die wêreld. Nie net misdaad nie, maar gewelddadige protes kom daagliks voor. ‘n Kombinasie van grootskaalse gewelddadige protes en erge rassepolarisasie skep die perfekte omstandighede vir nie net grootskaalse gewelddadige anargie nie, maar ook volksmoord op die blanke minderheid. Hierdie rassepolarisasie word selfs deur senior politici in die ANC aangeblaas.  Die haat teen blankes is byna tasbaar […]

Risikos in SA – Deel 4

Ekonomie Min mense besef die gevare wat swak ekonomiese toestande vir stabiliteit inhou. Onstabiliteit word gedryf deur ongelukkige arm massas. Daar is ‘n groot verskil tussen die verwagte stabiliteitstoestande van ‘n arm land en dié van ‘n ryk land wat verarm. Die bepalende faktor in ‘n oorgang tot anargie is nie soveel hoe mense krepeer nie, maar eerder die verandering in die verwagting van massas. Mense het ‘n ongelooflike vermoë om omstandighede te aanvaar as jy reeds daaraan gewoond is. Kenners sê egter dat die besef dat omstandighede gaan verander, egter baie gevaarliker is. In Suid Afrika is daar wel miljoene armes, maar wanneer hulle besef dat hulle omstandighede drasties gaan versleg, […]