Natuurrampe

Die vloede wat ons gister in Durban gesien het, dien as nog ‘n sterk herinnering van hoe onvoorspelbaar natuurrampe kan wees. Ons het dieselfde gesien met die droogtes wat Suid Afrika al vir etlike jare teister. Met ‘n onstabiele sosiale samelewing gepaardgaande met hoë vlakke van werkloosheid en armoede, heers daar reeds ‘n klimaat van [...]

Risiko’s In SA – Deel 3

Voedselsekerheid Na die onlangse droogtes het voedselsekerheid weer die onderwerp van bespreking geword. Daar is egter veel meer gevare as net die risikos wat natuurtoestande skep. Hierdie droogtetye, brande, vloede, en soortgelyke toestande laai  ’n bestaande voedselsekerheidsrisiko net meer.  Die grootste risiko bly egter die regering se onwilligheid om die landboubedryf te prioritiseer. Ons het dit gesien in die afwesigheid van droogtehulp wat aan boere gebied is.  Dit raak ook duidelik wanneer ons kyk na die manier waarop die regering plaasmoorde totaal ignoreer. Wanneer ‘n konfrontasie of insident voorkom tussen boere en swartmense, word daar uitermatig aggressief teen die blankes opgetree. Daar is ‘n duidelike, sigbare aggressie teen die blankes wat al meer byna simbolies in aggressie teen boere vertoon word. Die landbougemeenskap word al meer deur die regering gedemoniseer. Landbouproduksie lei swaar hieronder. […]

Gesamentlike Voorbereiding – Deel 2

  Brandhout kan in die toekoms ‘n skaarste raak wanneer honderde duisende mense daagliks kos met vure moet gaarmaak, veral in ‘n omgewing wat nie boomryk is nie. In die Boereoorlog moes treinvragte brandhout van Zimbabwe ingevoer word net om konsentrasiekampe se potte aan die kook te hou (die bietjie kos wat hulle gehad het.) Eerstens sal dit wys wees om reëlings te tref vir gesamentlike kookfasiliteite. Mens kry deesdae oulike ontwerpe van stowe wat met dun houtjies, selfs stokke, aan die brand gehou word en wat baie ekonomies op brandhout is. Bespreek in u groep hoe tien of vyftien families saam ‘n stoof kan aankoop of laat bou sodat gesamentlike kos daarop […]

Deur | 02 September, 2017|Kategorieë: Ander, Belangrike Kennisgewing, Hoekom Suidlanders, Kos, Voorbereiding|

Versprei U Risiko

Die volgende vers gee mens baie insig wanneer ons in terme van voorbereiding vir komende anargie dink. Prediker 11: 2 “Hou jou besittings op sewe, selfs ag plekke, want jy weet nie watter teëspoed oor die land kan kom nie.” ‘n Vlugtelingsituasie is onvoorspelbaar, daar is soveel aspekte wat nie bereken kan word nie. Gaan u uit u dorp of stad kan kom met al u voorbereiding? Gaan u voertuig die volle roete kan ry? Gaan u genoeg brandstof hê? Hoe groot teiken maak u voorbereiding van u wanneer ander vlugtelinge vir dae sonder kos en water is? Al hierdie vrae laat mens wonder of u voorbereiding ooit beskikbaar gaan wees en end-uit die basiese lewensmiddele vir u familie kan verskaf. Aangesien die toestande en situasies waarmee u gekonfronteer gaan word, nie bereken kan word nie, is dit noodsaaklik dat daardie risikos deeglik versprei word. […]

Die selfaanwendingskonsep – Deel 1

Lewensmiddele Die Suidlander Noodplan Inisiatief het in sy opeenvolgende ontwikkelingsfasette verskeie uitdagings geidentifiseer in die unieke toestande wat ons sal moet aanspreek. Die beheer en benutting van logistieke en lewensmiddele was een so ‘n probleem. Verskillende mense gaan eendag na anargie in veilige areas opdaag met verskillende vlakke van gereedheid en voorbereiding. Die totale som van alle logistieke middele sal byna geen noemenswaardige voordeel hê indien dit eweredig tussen alle vlugtelinge verdeel sou word nie. Dit sou ook alles behalwe regverdig wees. Verskillende mense het die Suidlander waarskuwing verskillend hanteer. Sommige het oor die jare deeglike voorbereiding gedoen, terwyl ander die waarskuwings geignoreer het. […]

Deur | 01 Augustus, 2017|Kategorieë: Ander, Belangrike Kennisgewing, Hoekom Suidlanders, Kos, Voorbereiding|

Voorbereid Of Nie

Daar is ‘n belaglike storie wat die rondte doen dat rykes, goed voorbereides, diegene wat met meer as die gemiddelde in ‘n vlugsituasie sou deelneem, die een of ander manier hul besittings sal moet prysgee vir die wat nie het nie.  Hierdie mag ‘n sensitiewe onderwerp wees vir beide die wat het, en die wat nie het nie. Die manier waarop goed voorbereides en hul eiendom hanteer gaan word, is egter ononderhandelbaar en met baie goeie rede lankal reeds vasgestel. Dit is ‘n onomwonde geskiedkundig-bewysde realiteit dat die beskerming van eiendom van die rykes tot voordeel is van die armes. Enige vorm van beslaglegging, herverdeling van besittings, of ander vorms van Robin Hood tipe inisiatiewe, sal tot die nadeel van minderbevoorregtes lei . Eerstens is dit ‘n praktiese instelling dat die wat goed voorbereid is in terme van lewensmiddele, voertuie, brandstof, wapens, en medikasie, hoogs aanwendbaar is. Hierdie mense het die vermoë vir hulself geskep om sonder enige eksterne logistieke of ander hulp te kan funksioneer in sleutelposisies. Hul voorbereiding maak hulle uiters effektief in die uitvoering van pligte aangesien hulle uiteraard aan die minste beperkinge ten opsigte van lewensgehalte blootgestel is. […]

Deur | 25 Julie, 2017|Kategorieë: Ander, Belangrike Kennisgewing, Hoekom Suidlanders, Kos, Voorbereiding|

Desentralisasie: Die Uitkoms – Deel 2

Die groot gevaar van onstabiele omstandighede, en veral in ontwikkelde infrastruktuur-afhanklike lande, is populasiedigtheid. In ‘n baie lae populasiedigtheidsgebied is daar direk eweredige verhoogde landbou aktiwiteit. Waar populasiedigtheid kleinhoeweverspreiding is, is mense klaar geneig om groentetuine, klein hoeveelhede vee en pluimvee, boorgate en onafhanklik funksionerende rioolstelsels te hê. Wanneer populasiedigtheid verder afneem, soos in die platteland met plase en enkele klein dorpies, neem daardie landbouaktiwiteite en onafhanklike dienste soos watervoorsiening en riolering selfs meer toe. Die teenoorgestelde geld in stedelike gebiede, en selfs meer so in hoëdigtheidbehuisingskemas soos swart woongebiede. In hierdie gebiede word alle lewensbenodigdhede soos water, voedsel, sanitasie, ens. ‘ingevoer.’ Drinkwaterpypleidings met suiweringsaanlegte, rioolstelsels met rioolaanlegte, voedselverspreiding en verwerking wat swaar op padvervoer steun, kragvoorsiening -bykans altyd vanaf ‘n nasionale netwerk. […]

Our Extraction Point Exercise

Deon Leach My second in charge and I, Marius, decided to go and rough it out on Saturday and Sunday, 18th & 19th February at our extraction site with only our extraction backpacks. We can’t expect our members to extract if we have not experienced it first-hand. Even though heavy rain was predicted we decided [...]

Deur | 22 Februarie, 2017|Kategorieë: Ander, Hoekom Suidlanders, Kos, Voorbereiding, Water|

Huisvoorbereiding

Ons mense is oor die algemeen goed voorberei vir ‘n vlugteling- of ontruimingssituasie. Hierdie is ‘n onderwerp wat nog min bespreek is, maar vandag wil ons na huisvoorbereiding kyk. Lank voor ons ons in die “vulkaniese uitbarsting,” soos Johanna Brandt dit beskryf bevind, of die “donker tyd” waarvan oom Nicolaas gepraat het, kan ons reeds tekens van ’n komende duisternis beleef. Hoe rig u u woning in wanneer dinge begin in duie stort en u nie u woonplek verlaat nie? Dit klink dalk kontrasterend met die konsep van ontruiming, maar daar is steeds omstandighede en toestande waarin u vir ‘n tyd moontlik steeds in u huis kan bly. Dit is kardinaal om hierdie konsep in die regte konteks te verstaan. Hier word op geen wyse aanbeveel of voorgestel dat u langer as nodig in u huis bly nie. Hoe vinniger mense reageer, hoe kleiner die kanse om vasgekeer te word in ‘n gevaarlike gebied. […]

Tussen die Lyne – Inlas A

Die Tussen Die Lyne Reeks het die week weer ‘n string informele gesprekke uitgelok. Sommige wou meer voorbeelde van hierdie grootskaalse internasionale sameswering sien, ander het gereed gestaan met hul eie staaltjies wat as bewys dien. Ons het daarom besluit om eers halt te roep om nog meer kredietwaardigheid vir ons saak te bou. Om dit te doen, gaan ons hierdie twee inlas-artikels Tussen die Lyne Inlas A en B eers plaas. […]

Deur | 15 Junie, 2016|Kategorieë: Ander, Belangrike Ontleding, Belangrike waarskuwing, Hoekom Suidlanders, Kos|