Suidlander Noodplan Inisiatief

Die Suidlander inisiatief word gereeld verwar met ‘n organisasie, dit is nie. Ons het geen ledefooie, aansluitingsprosesse, en hou nie ledelyste nie. Die Suidlanders is ‘n Noodplan inisiatief. Wanneer mense aktief inskakel word hulle opgelei om as personeel hierdie noodplan te help bestuur. Die Suidlander noodplan inisiatief het die vermoë om honderde duisende onvoorbereide vlugtelinge te bestuur om sodoende ‘n stelsel op te rig wat binne ‘n kort tydperk weer ‘n funksionerende gemeenskap daar kan stel. Hierdie is ‘n belangrike konsep om te verstaan, aangesien verskeie organisasies daar buite ons al gekontak het om die een of ander samewerkingsooreenkoms te bereik. Om hierdie behoefte aan te spreek, het ons die Suidlander Noodplan beskikbaar gestel vir enige organisasie daar buite om in mee te werk. Leiers en lede van ander organisasies kan tydens die uitvoering van die Suidlander Noodplan in tye van anargie, self posisies beklee en deel van die bestuurstrukture vorm. […]

Deur | 21 Junie, 2017|Kategorieë: Ander, Belangrike Kennisgewing, Hoekom Suidlanders, Opleiding|

HK Koördinering

Baie geluk aan Yvonne Rudman wat vir ons die leisels gaan vat met HK koördinering, aangesien Simon Roche weens toenemende aanvraag sy toer in die VSA onbepaald moes verleng. Ons aktiwiteite met oefeninge neem daagliks toe, en ons word nou genoodsaak om Yvonne se uitmuntende bestuursvernuf in te span om ons praktiese opleidingsnaweke na die [...]

Deur | 17 Junie, 2017|Kategorieë: Belangrike Kennisgewing, Hoekom Suidlanders, Opleiding, Provinsiaal, Voorbereiding|

Gereedheidsoefening – Almal Welkom

‘n Gereedheidsoefening onder leiding van Bertus Schwan – Wesrand, wat Vaaldriehoek – Willem van Deventer; Wes Transvaal – Chris Viviers; en Oosrand – Eric Bornman insluit, word eerskomende naweek, 27 Mei 2017, gehou. Die geleentheid gaan gebruik word om mekaar te leer ken en om ons gereedheid op die proef te stel. Tydens die oefening sal ‘n inligtingsessie vir moontlike nuwe lede aangebied word. Die oefening sal lede die kans gun om per radio te kommunikeer met hulle verskeie afdelings, asook om in konvooie te ry na die voorafbepaalde gebied. Leiers gaan teen 05:00 bymekaar kom, die kamp opslaan en teen 06:00 ‘n ‘noodsein’ uitstuur per Whatsapp met die GPS koördinate.  Die oefening sal in die Wesrand geskied. Afsnytyd vir Ontvangs sal om 12:00 op 27 Mei wees, waarna ‘n nabetragting sal geskied om die sukses van die oefening te bepaal. […]

Deur | 24 Mei, 2017|Kategorieë: Ander, Belangrike Kennisgewing, Hoekom Suidlanders, Opleiding, Provinsiaal, Voorbereiding|

Opsaaltyd

Ons sien talle splintergroep-organisasies wat deesdae hul verskyning maak, almal met beloftes dat hulle nasionaal koördineer en in die verskriklikste omstandighede die wonderbaarlikste aksies sal kan uitvoer. Baie van hierdie voorgenome aksies is om in ‘n Coligny-situasie op te ruk en slagoffers van gewelddadige optrede te hulp te snel. Eerstens wil ons waarsku dat daar bitter moeilik by hierdie beloftes gehou sal kan word. Splinter organisasies beskik eenvoudig nie oor die ledetalle om in plattelandse gebiede noemenswaardige vermoë daar te stel nie. Tweedens moet u uiters versigtig wees vir omstandighede waar ‘n blanke groepering in ‘n konfrontasie met gewelddadige betogers te staan kom. Met hierdie waarskuwings in gedagte, wil ons aanbeveel dat u in die korttermyn  by gemeenskapsbeveiliging groepe inskakel. Vir die langtermyn is Suidlanders opgelei en geposisioneer om daardie gemeenskappe wat vlug as gemeenskap, te ontvang en te koördineer. Moet asseblief nie by die Doringbos (AfriForum en Solidariteit) wat u op ‘n politiese doodloopstraat bring soos hulle reeds in die verlede gedoen het, aansluit nie. As u by ‘n Landbou Unie wil inskakel, beveel ons TLU aan. Onthou net dat selfs met die volle reg tot selfverdediging en beskerming van u eiendom, daar in die huidige politiese klimaat tien teen een uit so ‘n konfrontasie munt geslaan sal word. Verskeie partye met anti-blank sentimente sal ‘n groot rasse-insident hiervan maak, en die blanke SAL aan die kort end trek. […]

Oosrand Gereedheidsoefening

Die Oosrand provinsie het die afgelope naweek ‘n gereedheidsoefening gehou om hul leiers en personeel se paraatheid en gereedheid te toets. ‘n Area net buite die woongebied was geidentifiseer, en voor eerstelig was hulle gereed om ‘n ‘noodboodskap’ aan ons lede te stuur. Die opstel van die hele VBS, kompleet met die kommunikasie afdeling, Noodhulp, [...]

Deur | 13 Mei, 2017|Kategorieë: Hoekom Suidlanders, Opleiding|

Opleidingsmodules Word Beskikbaar Gestel

Die Suidlander Noodplan is oor meer as ‘n dekade deur duisende getroue arbeiders geniaal aanmekaar gesit. Ons webwerf kry duisende besoekers daagliks, baie hiervan lede en leiers van ander organisasies en splintergroepe. In die laaste tyd het ons al meer navrae gekry vanaf splintergroepe wat met ons skakel vir deelname in ons noodplan wanneer anargie uitbreek. Hierdie organisasies wat tot ons nasionale noodplan inisiatief toegetree het, het ‘n aansienlike risiko-oplossing gevind in hul besluit. Die wat nog nie daardie besluit geneem het nie, is steeds blootgestel aan groot gevaar. Steeds is hulle opregte volksgenote wat toegang verdien tot ‘n veilige opsie. Vir daardie rede stel ons ons noodplan in die vorm van opleidingsmodules gratis beskikbaar aan enige leier van ‘n ander groep of organisasie. Die Suidlander Noodplan is op verskeie maniere swart op wit gedetailleer. Een van daardie vorme is ‘n reeks van bykans 200 opleidingsmodules. Ons is tans besig om daardie modules te hersien sodat dit aanlyn op ons kollege beskikbaar gestel kan word. Daardie proses is ongeveer 50% voltooi. […]

Deur | 17 November, 2016|Kategorieë: Ander, Belangrike Kennisgewing, Hoekom Suidlanders, Opleiding|

Belangrike Komende Konferensies

Een van die mees sigbare en gewaardeerde eienskappe van die Suidlander Noodplan inisiatief is ons konsekwente rigting wat ons oor die jare behou het. Ons het nog nooit van rigting verander nie, maar het konstant aanhou ontwikkel. Hierdie volgende stap in hoe ons strukture in terme van bevordering en uitbreiding nou aangepas word, is weereens [...]

Deur | 06 Oktober, 2016|Kategorieë: Ander, Belangrike Kennisgewing, Hoekom Suidlanders, Opleiding|

Noodplan.co.za Deel 2

Die tweede waardevolle diens wat Noodplan.co.za u bied, is die koördinaatstelsel. Onthou dat hierdie diens spesiaal vir mense is wat om welke rede nie fisies by groepe kan inskakel en aan vergaderings, kampe, of roetebeplanning  kan deelneem nie. ‘n Groot deel van ons populasie is deur propaganda en intimidasie die skrik op die lyf gejaag en voel dus nie veilig om fisies by die Suidlanders betrokke te raak nie. Hierdie persone kan nou in die veiligheid van ‘n webwerf registreer. Honderde koördinaatpunte is regoor die land opgerig en sodra u registreer, kan u die dorpsgebied waarin u woonagtig is invoer. Volgens die dorp word daar dan een of meer van hierdie punte aan u toegeken. Hierdie punte word van tyd tot tyd aangepas, so dit is belangrik dat u op gereelde basis gaan kyk of u punt verander het. […]

Deur | 23 September, 2016|Kategorieë: Ander, Belangrike Kennisgewing, Hoekom Suidlanders, Opleiding, Voorbereiding|

Volkskoördinering

Die Suidlander Noodplan het oor die jare gegroei tot op ‘n punt waar koördineringsvermoё nou uitgerol moet word na alle volksgenote in hul bestaande organisasies en splintergroepe. Daar is voorheen gereeld melding gemaak van die onvermoё onder ons volksgenote om saam te werk. Tot en met nou was ons druk besig om ons eie noodplan en bestuursvermoё deur middel van opleiding en oefeninge te finaliseer. Dit was dalk die rede vir ons beperkte skakeling […]

Deur | 31 Mei, 2016|Kategorieë: Ander, Belangrike Kennisgewing, Hoekom Suidlanders, Opleiding|

Opleiding

Suidlander opleiding gaan voortaan op  ‘n baie spesifieke en geordende manier plaasvind. Die proses om opleiding te reël, is soos volg: Skakel hoofkantoor en versoek ‘n spesifieke kursus en opleidingsdatum. Vind ook uit of daar enige spesifieke koste aan verbonde is. Die standaard koste vir kursusse wat aangebied word, is R200 per student. […]

Deur | 21 Mei, 2016|Kategorieë: Belangrike Kennisgewing, Hoekom Suidlanders, Opleiding|