Logistiek 21

Die tweede sub-departement onder Landbou genaamd Beplanning, het te make met die beplanningsfunksie om rondom uitdagings te werk wat ontstaan weens die moeilike omstandighede wat anargie tot gevolg het aangesien kommunikasie so beperk sal wees in hierdie tyd. Die doel hier is dat ‘n paneel van kundiges oor grense van sektore in beplanning kan kom [...]

Deur | 2018-11-10T17:34:24+00:00 10 November, 2018|Kategorieë: Hoekom Suidlanders, Opleiding, Voorbereiding|

Logistiek 20

Landbou Die derde sub-departement onder Logistieke bestuur na anargie uitbreek is Landbou. Onder Landbou is daar twee afdelings genaamd Boereskakeling en Beplanning. Ons bespreek nou die afdeling Boereskakeling onder hierdie sub-departement Landbou. Boereskakeling is van kardinale belang in ‘n tyd van anargie aangesien kommunikasievlakke, tegnologie en middele uiters skaars sal wees in sulke omstandighede. In [...]

Deur | 2018-11-09T05:32:46+00:00 08 November, 2018|Kategorieë: Hoekom Suidlanders, Opleiding, Voorbereiding|

Logistiek 19

Stoor en Beheer: Voertuie Kort na die ontvangsproses in sektore begin behoort vragmotors se vorderingsproses afgehandel te wees. Ander voertuie sal nou beskikbaar begin raak wat nie deel van die invorderingsproses uitgemaak het nie. Aangesien gewone voertuie  (motors en bakkies) asook trekkers en sleepwaens toenemend in veilige gebiede sal arriveer, kan sulke voertuie wat nie [...]

Deur | 2018-11-07T08:49:32+00:00 07 November, 2018|Kategorieë: Hoekom Suidlanders, Opleiding|

Logistiek 18

Stoor en Beheer: Tegniese Hulpmiddele Die Stoor en Beheer funksie van tegniese hulpmiddele is die voortsetting van Stoor Beheer en is verantwoordelik vir afdeling van tegniese hulpmiddele na afdelings, sektore, HK’s en projekte soos wat dit benodig word. Onthou dat die invordering van hierdie items weereens soos met alle ander invorderingsafdelings tydelik van aard is [...]

Deur | 2019-01-01T16:26:50+00:00 07 November, 2018|Kategorieë: Hoekom Suidlanders, Opleiding, Voorbereiding|

Logistiek 17

Vars Produkte Verspreiding (Onder sub-departement Stoor en Beheer) Die verspreiding van vars produkte onder sub-departement Stoor en Beheer behels ‘n paar hoofrolle wat vervul moet word: Die eerste is die implementering van programme om die verbouing van vars produkte te begin en voort te sit. Onthou dat die vorderingsaksie op vars produkte ‘n tydelike rol [...]

Deur | 2018-10-30T17:34:28+00:00 30 Oktober, 2018|Kategorieë: Hoekom Suidlanders, Opleiding, Voorbereiding|

Logistiek 16 Vervolg

Stoor En Beheer: Brandstof – Deel 2 Een van die vroegste beheerfunksies wat uitgevoer moet word is tussen vlugtelinge en hul voertuie so spoedig as moontlik na ‘n onttrekkingsituasie plaasgevind het. Persone wat in hierdie vlugtelingsituasie deelneem se voertuie sal op verskillende vlakke wees met betrekking tot brandstof. Wanneer die totale konvooi vlugtelinge verder beweeg [...]

Deur | 2018-10-27T18:19:26+00:00 27 Oktober, 2018|Kategorieë: Ander, Hoekom Suidlanders, Opleiding, Voorbereiding|

Logistiek 16

Stoor en Beheer: Brandstof – Deel 1 Die stoor en beheer funksie van brandstofreserwes is moontlik die belangrikste logistieke bate wat bestuur moet word van alle ander logistieke hulpmiddels. Daar is verskeie plekke waar brandstof vanaf ingevorder gaan word of onder bewaking geplaas word. Die eerste hiervan begin reeds tydens die onttrekking en lank voordat [...]

Deur | 2018-10-24T18:02:53+00:00 24 Oktober, 2018|Kategorieë: Ander, Hoekom Suidlanders, Opleiding, Voorbereiding|

Logistiek 15

Stoor en Beheer: Graan Soos met vee is hierdie stoor en beheer funksie van graan ‘n langtermyn bestuursfunksie waarby rantsoene vanaf silos versprei word na vlugtelinggemeenskappe in sekere sektore. Die verskil hier is dat daar veel minder graansilos voorkom as in vergelyking met veeverspreiding. Die uitdaging vir hierdie afdeling is om graanverspreiding binne sy sektorgebied, [...]

Deur | 2018-10-23T18:53:37+00:00 23 Oktober, 2018|Kategorieë: Ander, Hoekom Suidlanders, Kos, Opleiding, Provinsiaal, Voorbereiding|

Logistiek 14

Die volgende sub-departement onder Logistiek in die bestuursprogram wat geïmplementeer word na ‘n vlugtelingsituasie ontstaan is Stoor en Beheer. Anders as met die funksie en doel van department Vordering, is hierdie ‘n baie meer permanente rol. Departement Vordering is spesifiek gefokus op die invordering en bewaking van logistieke bates in ‘n beginstadium wanneer alles nog [...]

Deur | 2018-10-22T17:32:32+00:00 22 Oktober, 2018|Kategorieë: Belangrike Kennisgewing, Hoekom Suidlanders, Kos, Opleiding, Voorbereiding|

Logistiek 13 – Deel 2

Vars produkte Vars produkte wat ingevorder word sal hoofsaaklik geskied omdat baie fasiliteite wat hierdie produkte aanhou in die beginstadiums van anargie agtergelaat word in gevaarlike gebiede of nie meer oor die fasiliteite sal beskik om hierdie produkte vars te hou nie. Ons dink hier aan winkels wat agtergelaat word, asook winkels in veilige gebiede [...]

Deur | 2018-10-17T16:46:26+00:00 18 Oktober, 2018|Kategorieë: Ander, Hoekom Suidlanders, Kos, Opleiding, Risiko's in SA|