Desentralisasie: Die Uitkoms – Deel 2

Die groot gevaar van onstabiele omstandighede, en veral in ontwikkelde infrastruktuur-afhanklike lande, is populasiedigtheid. In ‘n baie lae populasiedigtheidsgebied is daar direk eweredige verhoogde landbou aktiwiteit. Waar populasiedigtheid kleinhoeweverspreiding is, is mense klaar geneig om groentetuine, klein hoeveelhede vee en pluimvee, boorgate en onafhanklik funksionerende rioolstelsels te hê. Wanneer populasiedigtheid verder afneem, soos in die platteland met plase en enkele klein dorpies, neem daardie landbouaktiwiteite en onafhanklike dienste soos watervoorsiening en riolering selfs meer toe. Die teenoorgestelde geld in stedelike gebiede, en selfs meer so in hoëdigtheidbehuisingskemas soos swart woongebiede. In hierdie gebiede word alle lewensbenodigdhede soos water, voedsel, sanitasie, ens. ‘ingevoer.’ Drinkwaterpypleidings met suiweringsaanlegte, rioolstelsels met rioolaanlegte, voedselverspreiding en verwerking wat swaar op padvervoer steun, kragvoorsiening -bykans altyd vanaf ‘n nasionale netwerk. […]

Nog ‘n Oefening

Vandag se taxi-staking is ‘n goeie voorbeeld van hoe effektief ‘n stad afgesper kan word. Verskerp u gereedheid vir ‘n vinnige vlugsituasie. In sulke omstandighede kan daar moontlik ‘n baie kort kennisgewing wees voordat paaie uit stede onbegaanbaar raak. Dit vereis enorme koördinering en reëlings om so ‘n geweldige hoeveelheid hoofroetes te blokkeer. Hierdie taxibestuurders [...]

Burgeroorlog Praatjies

Meeste landsburgers hou hulself besig met daaglikse take en ontken die gevaar van onstabiliteit wat ons in Suid Afrika tegemoet loop. ‘n Komende konflik is al so duidelik sigbaar dat dit nou in die Parlement geopper word. ‘n Waarskuwing deur Dr. Pieter Groenewald, leier van die Vryheidsfront Plus, het Dinsdag groot reaksie in die Parlement [...]

Groter Prentjie

Die politieke speelveld in Suid Afrika is vir baie volksgenote ‘n bietjie meer kompleks as hoe dit lyk. Almal weet dat die regering ‘n totale warboel van wan-administrasie, onvermoë, en korrupsie is. Mens is geneig om twee kampe in die psige te wil vorm. Die pro- en anti-regeringskampe. Onthou dat dit meer kompleks is as dit. Die EFF is sterk anti-regering, maar kan nie in die behoudende kamp geplaas word nie. Daar is inderwaarheid ‘n hele netwerk van kampe. Vir eenvoudigheidsonthalwe gaan ons net weer onderskeid maak tussen die twee hoogs vyandige kampe onder die blanke bevolking.  Kom ons sê daar is ‘n behoudende kamp, en ‘n liberale, goedgeposisioneerde, blanke monopolie kamp. Laasgenoemde noem ons die Doringbos na aanleiding van Nicolaas van Rensburg se profesie dat ‘n blanke geldmag-regering weer aan bewind gaan kom, een wat lyk soos ons (blankes), maar nie Boereharte het nie. Oor die laaste paar dae was die graad van felheid waarmee die Doringbos-media aanvalle teen Zuma en die regering geloods het, weer opvallend. Mens wil dadelik saampraat, saamstem, en jou bykans daarmee vereenselwig. […]

Knysna Situasie

Oor die afgelope paar dae het ons gesien hoe brande, gepaardgaande met stormsterkte winde  aan die suidkus, sekere dorpe in oorlewingstoestande gedompel het. Ons innige simpatie aan almal wat verliese gelei het. Terwyl ons almal die ‘preppers‘ programme tong in die kies sit en kyk, oortuig almal hulself dat dit tog nooit regtig prakties waarde gaan toevoeg in ‘n lewenssituasie nie. Dan druk ons die P+ knoppie op die ‘remote‘ om nuus te kyk en sien hoe ‘n hele dorp noodgedwonge en totaal sonder amptelike instruksie spontaan ontruim word. Dit oor ‘n weghol brand wat enkele dae voorheen nie voorspel kon word nie. Die gespanne polities toestand in Suid-Afrika is voorspelbaar onstabiel. Die ekonomiese inkrimping stuur grafieksgewys op onheilspellende tye af. Die sosiale gewelddadigheid het reeds ‘n kantelpunt bereik. Ons infrastruktuur kan lankal nie byhou by aanvraag nie. Die rassespanning tussen swart en wit is tasbaar ‘n werklikheid.  Dit op die SA tafel gee ons die vooruitsig van ‘n onmiskenbare Knysna wegholbrand in nasionale terme, en tog bly die tong in die kies? […]

Realisme , Hello! – Deel 4

Ons sit daagliks met ‘n skuldgevoel, ‘n skaamte, ‘n konstante ‘cognitive dissidence,’ ‘n interne konflik tussen die behoeftes om realisties na kulturele dilemmas te kyk en, aanvaarbaar in die wêreldsoë, teenstrydig met logiese denke, polities korrek te wees. Vat byvoorbeeld die gekke-benadering van Leopold Scholtz. In ‘n berig skryf hy oor die euwel van populisme. Nou, voor ons kyk wat hy in daardie berig op papier gebraak het, verstaan wat populisme is. Die toename in gewildheid vir ‘n leier wat opstaan vir die voordeel van die massas – is dit nie pragtig nie? Vergelyk dit met ‘n generaal op die slagveld wat veg vir die veiligheid en vryheid van sy volk, volgens Nassim Nicholas Taleb, die perfekte voorbeeld van “skin in the game” – ‘n leier wat die effek van sy besluite en leiding aan sy eie vel voel, en daarom die belange van sy mense op die hart dra. Dis ‘n populis. […]

Realisme , Hello! – Deel 3

Die laaste artikel het geëindig met die woord “wensdenkery.” Dit was spesifiek geplaas omdat dit letterlik die basis vorm van die liberale ideologie. Liberalisme is gebasseer op die konsep van idealisme. Dis die doelbewuste keuse om te glo in ‘n ideaal. Realistiese oorwegings in terme van die werkbaarheid van daardie ideaal mag in liberale ideologie nie oorweeg word nie. Lees hierdie vorige sin weer. Realisme mag in liberalisme nie oorweeg word nie. Dit is letterlik hoe dit in akademiese liberale materiaal bestempel word. Sekere beroepe steun baie swaar op idealisme. Die skeppende kunste is ‘n goeie voorbeeld hiervan. Die kunstenaar kan ’n ideaal van ‘n skildery visualiseer en dit sonder enige inperking van […]

Realisme , Hello! – Deel 2

Kom ons kyk wat hierdie twee klasse is wat die media in ons samelewing geskep het. U sal verbaas wees hoe belaglik kontrasterend die twee klasse teenoor mekaar staan, en verder hoe satanies die denkrigting is wat deur die ‘establishment’ gepromoveer word. Die linkse en liberale denkrigting wat daagliks in ons kele afgeforseer word, is besaai met onwerkbare ideologiese konsepte en baar letterlik al die konflik wat ons wêreldwyd raaksien. Wat sal u eerste vraag wees as iemand die volgende stelling maak: “My kat en hond wil nie ophou baklei nie.“ Een van die logiese vrae sou iets wees soos “Wat doen jy om hulle uitmekaar te hou?” Dink logies hieroor. Wanneer verskillende diere ‘n natuurlike konflik met mekaar het, is die natuurlike en logiese gedagte hoe hulle kontak met mekaar kan minimaliseer om konflik te verminder. Die liberalis sou antwoord: “Ek sit my hond en kat in dieselfde kamer, dis mooi, hulle sterkte is hulle diversiteit, hulle geniet mekaar se kulturele verskille. Hulle is versoenbaar. Hulle verskille is rassisties, onaanvaarbaar.” […]

Opsaaltyd

Ons sien talle splintergroep-organisasies wat deesdae hul verskyning maak, almal met beloftes dat hulle nasionaal koördineer en in die verskriklikste omstandighede die wonderbaarlikste aksies sal kan uitvoer. Baie van hierdie voorgenome aksies is om in ‘n Coligny-situasie op te ruk en slagoffers van gewelddadige optrede te hulp te snel. Eerstens wil ons waarsku dat daar bitter moeilik by hierdie beloftes gehou sal kan word. Splinter organisasies beskik eenvoudig nie oor die ledetalle om in plattelandse gebiede noemenswaardige vermoë daar te stel nie. Tweedens moet u uiters versigtig wees vir omstandighede waar ‘n blanke groepering in ‘n konfrontasie met gewelddadige betogers te staan kom. Met hierdie waarskuwings in gedagte, wil ons aanbeveel dat u in die korttermyn  by gemeenskapsbeveiliging groepe inskakel. Vir die langtermyn is Suidlanders opgelei en geposisioneer om daardie gemeenskappe wat vlug as gemeenskap, te ontvang en te koördineer. Moet asseblief nie by die Doringbos (AfriForum en Solidariteit) wat u op ‘n politiese doodloopstraat bring soos hulle reeds in die verlede gedoen het, aansluit nie. As u by ‘n Landbou Unie wil inskakel, beveel ons TLU aan. Onthou net dat selfs met die volle reg tot selfverdediging en beskerming van u eiendom, daar in die huidige politiese klimaat tien teen een uit so ‘n konfrontasie munt geslaan sal word. Verskeie partye met anti-blank sentimente sal ‘n groot rasse-insident hiervan maak, en die blanke SAL aan die kort end trek. […]