Hulle Verlei Ons Weer

Dr. Frans Cronje se onlangse uitlatings het baie groter implikasies as wat meeste mense besef. Eerstens noem hy dat Suid Afrika op ‘n naaldpunt is m.b.t die grondkwessie en hoe die ANC van plan is om dit te hanteer. Hy sê dat dit ongetwyfeld die intensie van die regering is om uiteindelik eenvoudig grond te vat sonder enige vergoeding. Eers wou die regering 20% van landbougrond bekom, toe 50%, toe word die vlakke van kompensasie in al meer los terme omskryf. Nou word grondonteiening sonder kompensasie algemeen bespreek. Die interessantheid van sy uitlatings kom egter in by hoe die Doringbos-lakeie deur middel van verskeie rolspelers in die landboubedryf, soos van ouds, die volksgenoot uitverkoop het. Vir jare paai hierdie landbou-unies soos Afriforum die boere met gerusstellende opinies oor hoe die regering nooit net grond sal gryp nie. Hierdie selfde burgerregte-organisasies het, ons, saam met die politici, beloof dat die nuwe SA sal oorloop van melk en heuning. Die nuwe SA loop oor, maar net nie van melk en heuning nie, eerder misdaad, korrupsie, moord, ens. […]

Politieke Veranderinge

Julius Malema het gister bekend gemaak dat hy met die DA in samesprekings is oor, en van voorneme is om moontlik met die DA se ondersteuning, uit die Parlement te onttrek. Volgens hom is sy plan dan moontlik om hom na die hof te wend om ‘n aansoek in te dien dat die Parlement ontbind, aangesien daar dan nie ‘n kworum is nie. Volgens ons adviseurs sal dit slegs slaag as genoeg ANC LP’s hierby aansluit sodat ‘n meerderheid stem vir die ontbinding van die Parlement vra. Daar kom tans baie gemengde opinies vanaf kenners deur rakende die moontlikheid van so ’n ontbinding, al dan nie. Die werkbaarheid van sy plan is egter nie hier regtig ter sprake nie. Waarop ons wel let, is die denkrigting waarin sekere partye nou begin beweeg. […]

Ryp Toestande

Baie mense sukkel om ‘n stabiliteitsrisiko te identifiseer. Klein, onbenullige insidente kan somstyds ’n omvangryke impak op stabiliteit hê. Die Arabiese Lente is begin op 17 Desember 2010 toe die Tunesiese Mohammed Bouazizi homself aan die brand gesteek het. Die reaksie hierop deur ‘n gefrustreerde en woedende publiek, was oorlog. Aan die ander kant, sien ons somtyds wydverspreide protesaksies opvlam in toestande wat net nie gereed is om tot grootskaalse konflik uit te brei nie. ’n Goeie voorbeeld hiervan, is die vlaag van protes en geweld wat verlede jaar in Zimbabwe uitgebreek het, onder andere weens die verbod op invoere vanaf Suid-Afrika. Die breëstroom media en talle ‘kundiges’ het toe gewaarsku dat Zimbabwe op die punt van ’n rewolusie staan. U sal onthou dat ons herhaaldelik genoem het dat hulle oorreageer. Toestande in Zimbabwe was toe eenvoudig nie gereed daarvoor nie. […]

Risiko’s In SA – Deel 6

Natuurrampe Iets wat baie mense nie in gedagte hou nie, is die effek van natuurrampe. In baie ontwikkelde lande, is regerings en veiligheidsdienste goed ingerig om natuurrampe en die humanitêre krisisse wat daaruit voortvloei, te hanteer. In ontwikkelende lande is die risiko natuurlik baie hoër. In grootskaalse krisisse, en daaropvolgende toestande van ontheemde gemeenskappe, is die gevolge baie erger wanneer die regering en relevante instansies nie vinnig en doeltreffende ondersteuning kan bied nie. Suid Afrika is so ‘n land. Selfs in Amerika het natuurrampe soos orkaan Katrina al voorheen ernstige toestande van onstabiliteit in geaffekteerde areas veroorsaak. In Suid Afrika het ons baie hoë populasiedigthede – veral in arm swart stedelike gebiede. Vloede, fratswinde, aardbewings, ens. affekteer nie net die basiese lewensstabiliteit van sulke gemeenskappe nie, maar kan ook verwoesting saai op basiese dienste waaraan hierdie gemeenskappe afhanklik is. […]

By | February 2nd, 2017|Categories: Ander, Belangrike Kennisgewing, Belangrike waarskuwing, Hoekom Suidlanders, Risiko's in SA|

Risiko’s In SA – Deel 5

Ekonomiese toestande Ekonomiese toestande is gewoonlik ‘n groot dryfkrag agter rewolusionêre vordering. Suid Afrika se ekonomiese toestande hou ‘n besonders hoë bedreiging in. Die onbestendige politiese klimaat, korrupsie in die regering, hoë misdaad, ens. veroorsaak dat Suid Afrika sukkel om positiewe ekonomiese vooruitgang te maak. Die effek daarvan is baie negatief op die lae inkomstegroep. Elke keer as groot industriële besighede sluit of afskaal, word honderde of duisende werkers in die pad gesteek. In baie van hierdie gevalle affekteer […]

Risiko’s In SA – Deel 4

Sosiale Toelaes Die volgende risiko waarna ons kyk, is sosiale toelaes. Ongeveer R10 miljard word maandeliks aan 17,208,268 mense uitbetaal. Die eerste risiko is die enorme finansiële las wat dit op die regering plaas. Met swak ekonomiese groei verlaag die inkomste aan die staatskas jaarliks. Al meer besighede verkies om elders te belê, en dit beïnvloed die beskikbare fondse wat vir sosiale toelaes aangewend kan word. Verdermeer het die Hooggeregshof bepaal dat die maatskappy wat die uitbetalings van spesiale toelaes administreer se kontrak beëindig moet word. Hierdie kontrak, wat op 31 Maart moet beëindig, hou ‘n unieke risiko in. […]

Risiko’s In SA – Deel 3

Riolering Suidlanders het in die verlede herhaaldelik gewaarsku dat die riolering-infrastruktuur ‘n veel groter gevaar inhou as ander tekorte in dienslewering. Baie lesers het hierdie waarskuwing ligtelik opgeneem aangesien riolering weinig aandag in die breëstroom media ontvang het. Vir die eerste keer nou, word die riolering probleem in Suid Afrika in die breëstroom media aangespreek. Deesdae word daar berig deur die Naspers kanale dat ‘n rioolramp wag op Suid Afrika – dit is volgens die koerante die ingeligte waarneming van ‘n onafhanklike waterspesialis van Pretoria, Julius Kleinhans. Volgens Kleinhans word 5.4 miljard liter onverwerkte rioolafval elke dag verwerk in SA. Slegs 1.4 miljard liter hiervan word reg en wettig gehanteer. Hy reken dat 4 miljard liter onverwerkte rioolafval in Suid Afrikaanse damme en riviere loop. […]

Risiko’s In SA – Deel 2

Rewolusionêre Destabiliseringsaksies Ons fokus vandag hierop juis omdat ‘n soortgelyke opsetlike destabiliseringsaksie tans plaasvind in die Weskaap. Ons monitor die grootskaalse brandstigting nou al ‘n geruime tyd, en soos wat verwag word, is die breëstroom media baie traag om opsetlike brandstigting prontuit te erken. Koerante het vanoggend  so stuk-stuk daaroor begin berig. Breë rewolusionêre deelname aan ‘n destabiliseringsaksie kan letterlik soos ‘n veldbrand versprei. Dit val  in die terreur klassifikasie in die stappe wat opbou tot volskaalse konvensionele burgeroorlog. […]

Risiko’s In SA – Deel 1

Ons begin vandag ‘n reeks wat die faktore gaan behandel wat kan bydrae tot onstabiliteit in Suid Afrika. Die reeks sal in die komende dae stuk-stuk geplaas word en mag by tye ‘n dag of twee dae oorslaan indien daar belangrike relevante politiese ontledings gedoen word. Aan die einde van die reeks kan hierdie reeks as ‘n eenheid bestel word by Suidlanders hoofkantoor. Dit sal saam ‘n goeie basis vorm om mense bewus te maak van die risiko wat ons daagliks in Suid Afrika loop. Nie ‘n risiko vir individuele misdaadgedrewe lewensverlies nie, maar op nasionale vlak, ‘n bedreiging wat ons in volksterme in die gesig staar. Deel 1  – Politikery Een van die groot vonke in die kruitvat van rewolusies word deur baie kenners geïdentifiseer as politieke onbestendigheid. Daar is in die verlede al telkens gevra oor hoe politiese wedywering in ‘n party kan aanleiding gee […]