Pretoria Oos Roete oefening

Roete Oefening Pretoria Oos het verlede week Woensdag ‘n roete oefening gehad. Almal het die vorige aand bymekaar gekom om die oefening te bespreek en reëlings te tref. Die oefening het Woensdag oggend 8h00 afgeskop met ‘n bespreking van wat verwag kan word en hoe om in konvooie te ry. Daarvandaan het ons vertrek na [...]

Deur | 14 Augustus, 2017|Kategorieë: Hoekom Suidlanders, Voorbereiding|

Suksesvolle Onttrekkingsoefening – Pretoria

Met die huidige situasie van onstabiliteit in ons land, moet ons reg wees vir amper enige gevaarlike situasie wat mag opduik. Alhoewel ons redelike gevestigde roetes het, het ons nog nie voorheen ‘n aandroete oefening aangepak nie. Om in die donker op ‘n vreemde twee-spoor plaaspaadjie te ry sonder om te weet hoe die padoppervlakte [...]

Deur | 12 Augustus, 2017|Kategorieë: Voorbereiding|

Die selfaanwendingskonsep – Deel 4

Ruiltransaksies Voorbereiding sal inderdaad voordele bied buiten om net genoeg kos, brandstof, of behuising te hê. Mense wat deeglik voorbereid is word aangemoedig om onvoorbereides in ruil vir dienslewering in te neem. Persone sonder genoegsame brandstof of selfs voertuie kan byvoorbeeld saamry geleentheid gegee word in ruil vir arbeid. Persone wat geen voorbereiding het nie, sal gretig hande arbeid, beskermingswerk, ens. verrig in ruil vir behuising en kos. Dit is dus wys om u voorbereiding nie net vir u eie geliefdes te tref nie, maar om genoegsame voorbereiding vir sulke ruiltransaksies aan te skaf. Om ekstra kos aan te skaf hoef nie duur te wees nie. Bywoners wat kos en behuising vir dienste ontvang, kan op ‘n meer basiese spyskaart oorleef. […]

Deur | 07 Augustus, 2017|Kategorieë: Ander, Belangrike Kennisgewing, Hoekom Suidlanders, Voorbereiding|

Die selfaanwendingskonsep – Deel 3

Selfverdediging Selfaanwending in terme van sekuriteit mag ‘n natuurlike anderse wending maak as met voedsel en medies. Baie mense het reeds die wettige hoeveelheid wapens en ammunisie aangeskaf om hulself mee te verdeding. Alhoewel die beginsel hier dieselfde as met lewensmiddele en medikasie is, mag dit meer voordelig wees om ‘n oorskot wapens en ammunisie met nie-voorbereides te deel om sodoende ‘n groter gesamentlike kans op oorlewing in ‘n verdedigingsituasie te hê. Deeglike ooreenkomste moet in hierdie verband met ander vlugtelinge gemaak word. Hou in gedagte dat u moontlik ‘n wapen aan ‘n onvoorbereide sal afdeel vir ‘n bepaalde tyd of situasie. Kom deeglik ooreen of en wanneer sulke artikels weer terugbesorg moet word. U reg op selfverdediging mag nie outomaties ingeperk word net omdat ‘n ander persoon nie dieselfde vermoë het om hom- of haarself te verdedig nie. […]

Deur | 05 Augustus, 2017|Kategorieë: Ander, Belangrike Kennisgewing, Beplande Rewolusie, Hoekom Suidlanders, Voorbereiding|

Die Selfaanwendingskonsep – Deel 2

Mediese Voorbereiding Die aanwending van persoonlike voorbereiding vir u eie behoeftes is ‘n uiters belangrike konsep om te verstaan in die mediese veld. Die Suidlander mediese departement is tans besig met opleidingsmodules wat hierdie konsep deeglik aan die publiek sal verduidelik. Die beginsel is eenvoudig, die mediese departement sal in veilige areas veldhospitale oprig, maar op ‘n unieke manier. Hierdie hospitale word ingerig met die basiese fasiliteite soos beddens, lopende water, higiëniese omstandighede, en personeel. […]

Deur | 02 Augustus, 2017|Kategorieë: Ander, Belangrike Kennisgewing, Hoekom Suidlanders, Voorbereiding|

Die selfaanwendingskonsep – Deel 1

Lewensmiddele Die Suidlander Noodplan Inisiatief het in sy opeenvolgende ontwikkelingsfasette verskeie uitdagings geidentifiseer in die unieke toestande wat ons sal moet aanspreek. Die beheer en benutting van logistieke en lewensmiddele was een so ‘n probleem. Verskillende mense gaan eendag na anargie in veilige areas opdaag met verskillende vlakke van gereedheid en voorbereiding. Die totale som van alle logistieke middele sal byna geen noemenswaardige voordeel hê indien dit eweredig tussen alle vlugtelinge verdeel sou word nie. Dit sou ook alles behalwe regverdig wees. Verskillende mense het die Suidlander waarskuwing verskillend hanteer. Sommige het oor die jare deeglike voorbereiding gedoen, terwyl ander die waarskuwings geignoreer het. […]

Deur | 01 Augustus, 2017|Kategorieë: Ander, Belangrike Kennisgewing, Hoekom Suidlanders, Kos, Voorbereiding|

Politieke Onstabiliteit

Suidlanders waarsku al ‘n geruime tyd dat politieke onstabiliteit in Suid Afrika ‘n skielike ineenstorting van stabiliteit kan veroorsaak.  Hierdie risiko word ook nou geidentifiseer deur politieke ontleder, Prof. André Duvenhage van die Noordwes Universiteit se Potchefstroom kampus. Dit wat hy beskryf as ‘n ‘Praetorian Scenario,’ het nou ‘n werklikheid geword. ‘n ‘Praetorian Scenario’ skets die omstandighede vanuit die middeleeue waarin ‘n koning as ‘n laaste lyn van oorlewing sy veiligheidsmagte direk om hom plaas en vir sy eie oorlewing aanwend. Volgens Duvenhage is daar ‘n werklike kans dat Zuma teen 8 Augustus uit die kussings gelig kan word. As ‘n […]

Voorbereid Of Nie

Daar is ‘n belaglike storie wat die rondte doen dat rykes, goed voorbereides, diegene wat met meer as die gemiddelde in ‘n vlugsituasie sou deelneem, die een of ander manier hul besittings sal moet prysgee vir die wat nie het nie.  Hierdie mag ‘n sensitiewe onderwerp wees vir beide die wat het, en die wat nie het nie. Die manier waarop goed voorbereides en hul eiendom hanteer gaan word, is egter ononderhandelbaar en met baie goeie rede lankal reeds vasgestel. Dit is ‘n onomwonde geskiedkundig-bewysde realiteit dat die beskerming van eiendom van die rykes tot voordeel is van die armes. Enige vorm van beslaglegging, herverdeling van besittings, of ander vorms van Robin Hood tipe inisiatiewe, sal tot die nadeel van minderbevoorregtes lei . Eerstens is dit ‘n praktiese instelling dat die wat goed voorbereid is in terme van lewensmiddele, voertuie, brandstof, wapens, en medikasie, hoogs aanwendbaar is. Hierdie mense het die vermoë vir hulself geskep om sonder enige eksterne logistieke of ander hulp te kan funksioneer in sleutelposisies. Hul voorbereiding maak hulle uiters effektief in die uitvoering van pligte aangesien hulle uiteraard aan die minste beperkinge ten opsigte van lewensgehalte blootgestel is. […]

Deur | 25 Julie, 2017|Kategorieë: Ander, Belangrike Kennisgewing, Hoekom Suidlanders, Kos, Voorbereiding|

SA Op Verhoogde Risiko

Die Fragile States Index (FSI) is ‘n jaarlikse takseringindeks wat stabiliteit in 178 lande bepaal. Hierdie indeks word vasgestel uit verskeie faktore wat stabiliteit bereken, en word weergegee deur ‘n faktor tussen 0 en 100. Faktore soos ekonomiese stabiliteit, effektiwiteit van sekerheidsdienste, stabiliteit onder die populasie en ‘n land se leierskap, word ondersoek om ‘n stabiliteitsfaktor aan ‘n land toe te ken. Suid Afrika het oor die laaste tien jaar drasties verswak in sy stabiliteit, en het nou ‘n “verhoogde waarskuwing” status bereik. Die stabiliteitsfaktor van 72.3 het vanaf 2007 verswak met 14.9 punte.  Slegs Senegal het ‘n meer onstabiele toestand as Suid Afrika onder alle lande wat nie tans in konflik of burgeroorlog verkeer nie. Die FSI waarsku: “Over the long term [South Africa’s] economic decline indicator in worsening from 2.8 in 2007 to 7.1 in 2017, has reflected the severe economic challenges facing the country.” […]