Kies Die Goeie Deel

Lukas 10: 38 – 42 “EN op hulle reis het Hy in ’n sekere dorp gekom, en ’n vrou met die naam van Martha het Hom in haar huis ontvang.   

En sy het ’n suster gehad met die naam van Maria; dié het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister.

Maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê: Here, gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê dan vir haar dat sy my moet help.

Maar Jesus antwoord en sê vir haar: Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge; maar een ding is nodig; en Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie.“

Die eerste en belangrikste gebod is om die Vader lief te hê met ons hele hart, siel en verstand. Hy begeer ‘n verhouding waarin tyd en opoffering belê is, Hy begeer ons tyd, aandag en aanbidding.

Martha het ‘n KEUSE gemaak om eerder te werk as om by Jesus se voete te sit, op haar klagte omdat sy alleen werk, merk Jesus op dat sy besorg en verontrus is oor baie dinge. Hoeveel van ons kan ons vereenselwig met hierdie gevoelens, en hoeveel sal eerlik genoeg met hom- of haarself wees om te erken dat dit (dalk?) is omdat ons fokus op werke en nie op ‘n verhouding met ons Vader nie?

Kom ons beoordeel ons lewens en prioriteite eerlik, en KIES om die tyd uit te koop om by Sy voete te sit, kies die goeie deel wat nie van ons af weggeneem kan word nie. Die Woord beloof in Matt 6:33,34: “Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad.

Deur | 2017-09-10T18:23:21+00:00 10 September, 2017|Kategorieë: Geestelik|