Liewe vriende,

Tannie Anen het al vanaf 2014 ons gevoed met haar geestelike skrywes op die Suidlander webtuiste, woord wat sy elke week vars van die Gees af ontvang het. Elke boodskap met wonderlike Bybelse waarhede…

Tannie Anen het ons herinner dat misleiding ‘n vernietigende aanval is wat ons kan weglei van die onverdeelde en suiwere toewyding aan Christus, en veroorsaak onder andere dat ons dink dat ons sonder sonde is – 1 Joh 1:8. Misleiding laat ons dink dat ons kan wegkom met ligsinnige praatjies – lees weer Matt 12:36 en veral vers 37 hoe ons op grond van ons eie woorde geoordeel sal word.

Sy het ons geleer hoe ons geestelik gesond kan word en bly midde in hierdie wêreld. Onthou jy wat sy gesê het? Die Woord van God moet prominensie oor ons denke hê, en ja, ‘n lou geloof is ‘n gevaarlike geestelike toestand.

Dien die Vader met vurigheid – gee Hom absoluut jou beste want Hy is ‘n God van liefde. En nou weet ons mos dat broederlike liefde kom nie vanself nie. Ons is gewillig maar die vermoë om dit te kan doen kom van die Bron van liefde af.

Kom ons stap die pad in geloof saam met die Vader, geloof is niks anders as ‘n sekerheid dat wat Hy sê of belowe die waarheid is nie. Hoe sê Anen: Geloof werk so – God belowe, ek glo, en Hy volbring!

En dan, dan, kom die strewe of begeerte hier binne-in my om meer en meer soos Jesus te wil wees. Daarvoor het ek mos ‘n duidelike insig nodig van dit wat die Vader vir my wil hê en die vaste vertroue dat ek dit kan bereik omdat die Gees van God my die krag gee.

In tannie Anen se lewe kan ek al hierdie dinge so duidelik sien. Daarom kan ek met groot vertroue elkeen van julle uitdaag om weer al haar briefies met aandag te gaan deurlees, want hierdie kosbare vriendin van ons worstel met haar gesondheid en gaan eers ‘n breek vat.

Ek glo ons sal spoedig weer haar briefies kry, maar intussen vra ons almal om haar asseblief in julle gebede te hou.

Groete van ‘n vriendin.