Veilige gebied inrigting

Alhoewel veilige gebiede meestal nie tot in detail besonderhede met veral nuwe lede gedeel word nie is die algemene veiliger plattelandse gebied aan meeste mense bekend. Die groter algemene veilige area word ook redelik gereeld met lede gedeel, alhoewel dit nie te sê is dat die finale veilige gebiede altyd in hierdie area gaan val nie.

Veilige gebiede wat ter sprake is in die uitvoering van die Suidlander Noodplan behels die volgende:

  • Provinsiale veilige gebied
  • Daaropvolgende provinsiale veilige gebiede
  • Fase 4 nasionale veilige gebiede

Veilige gebiedsoprigting behels die volgende:

  1. Daar kan deur lede verkenning gedoen word in die bestek van al hierdie gebiede ter voorbereiding en identifisering van moontlike fasiliteite en plekke waarby daar vir ‘n bepaalde tyd aangedoen en oorgebly kan word. Maak seker dat sulke aksies met u leierskap gekoördineer word. Sulke plekke sluit in plase wat beskikbaar gestel word, vakansieoorde en fasiliteite soos munisipale kampterreine, feesterreine, skoolgronde, selfs publieke oop areas wat in noodtoestande weens die omstandighede aangewend kan word.
  2. Ander lede gaan selfs verder en rig veilige plekke in met sekere geriewe en stoorfasiliteite.
  3. Baie ander lede het ook reeds gesamentlik huise gehuur in veilige dorpies in die platteland en baie het reeds hul voorbereiding en toerusting na sulke plekke geskuif.
  4. Baie lede het verskeie plekke geidentifiseer en versprei hulle voorbereiding tussen ‘n aantal sulke plekke.

Die ideaal is om beide voorbereid te wees om mobiel te kan beweeg maar ook voorbereiding reeds op veilige plekke, en so goed as moontlik verspreid om risiko te verlaag.

Ry soveel as moontlik rond in u veilige gebiede, leer mense ken, maak kontakte en verbreed u kennis en verhouding van plekke, mense en fasiliteite in sulke gebiede. Geen kontak, kennis en bekendheid aan mense en fasiliteite kan ooit onderskat word nie. In tye van nood het u soveel as moontlik opsies nodig om u kanse op oorlewing te verhoog.

Die leiers en personeel in u provinsie is al jare besig om veilige areas te verken en fasiliteite te werf. Hierdie proses moet deurentheid voortgesit word en konstant uitbrei.