Mobiliteit

‘n Belangrike aspek van logistieke voorbereiding in die NOU scenario deur die logistieke hoof is mobiliteitsvoorbereiding. In rewolusionêre terme is daar ‘n bekende gesegde wat sê ‘movement is life.’ Logistieke voorbereiding wat jou in staat stel om met ander voorbereiding mobiel te bly, is amper belangriker as die res van jou voorbereiding.

In ‘n tyd waar ‘n land in grootskaalse anargie gedompel word is dit byna onvermybaar om in ‘n situasie te kom van waar jy sal moet weg beweeg. Die kanse is ook groot dat jy verskeie kere weer sal moet beweeg of dalk oor lang afstande sal moet aanhou beweeg. Indien u nie die vermoë het om met ‘n voertuig die res van u voorraad saam te neem nie, sal u te voet beweeg en in elk geval sonder enige ander logistieke voorbereiding u bestemming bereik (indien wel).

Die belangrikheid van mobiliteit behels dat u op verskillende vlakke mobiel moet wees en dat u ook op hierdie vlakke u mobiliteit moet beskerm en inrig om betroubaar te wees. Dit behels talle verskillende aspekte en sluit die volgende in (Die Logistieke hoof kan in werksessies elkeen van die volgende punte bespreek):

  • Brandstofvoorraad

Bespreek hoe om brandstof veilig te stoor;

Hoe om dit gereeld te roteer;

Die moontlikheid om brandstof in veilige gebiede te stoor weens die gewig daarvan.

  • Fokus op betroubaarheid van voertuie, goeie onderhoud en hou onderdele/dele soos remblokke en bande in ‘n goeie kodisie.
  • Skaf ekstra onderdele aan om basiese gebreke wat na ‘n vlugteling situasie kan ontstaan, te herstel.
  • Oorweeg addisionele metodes van vervoer wat ekstra voordele skep soos motorfietse wat meer begaanbaar en ligter op brandstof is.
  • Versprei u risiko deur meer voertuie te gebruik in ‘n onttrekkingsituasie, dit is natuurlik beperk tot bekostigbaarheid.
  • Hou ook in gedagte fisiese mobiliteitvoorbereiding wat in stand gehou moet word. Hier kyk ons na goeie stapskoene, fiksheid, grypsakke, fietse, almal onderwerpe wat beweegbaarheid verhoog.
  • Oorweeg verskillende kampeenhede sodat die oprigtingstyd afgewissel kan word. Groot tente vir langer oornagtye en kleiner tente vir korttermyn verblyf. Doen u beplanning so dat die reaksietyd wat dit neem om in beweging te kom nie onnodig lank is weens ‘n kampmetode wat tydsaam is om op te rig of af te slaan nie.
  • Oorweeg die waarde van 4 trek voertuie en die moontlikhede wat dit bied om op baie meer terreine te kan ry as gewone voertuie.
  • Bespreek die belangrikheid van roete verkennings om sodoende u beweegbaarheid te verskans teen gevaarpunte waar paaie moontlik versper kan wees. Bespreek deelname van lede in roeteverkenning.
  • Die individu teenoor die groep – bespreek die voordele en nodigheid van beplanning in hoe groepe brandstof kan aanwend binne ‘n groep om ‘n groter gesamentlike bewegingsvermoë te verkry. As ‘n groep voertuie in ‘n vlugsituasie beland waarvan drie voertuie byvoorbeeld byna leeg is en die ander vol is, is dit dikwels tot voordeel van die groep om brandstof af te staan om sodoende meer voertuie in die groep die eindbestemming te laat bereik. In sommige gevalle is dit beter om vroeër eerder as later brandstof uit sekere voertuie te tap om ander aan te vul en dan leë voertuie agter te laat.

Hierdie scenario moet in groepsverband bespreek word aangesien dit moontlik in die toekoms deur sulke groepe hanteer sal moet word.