Dit is uiters belangrik dat lede begin om soveel as moontlik moedersade aan te koop. Gewone geneties aangepaste sade wat in winkels beskikbaar is, is so geteel dat saad nie van die plante af geoes kan word nie. Dit word gedoen om die saadindustrie te beheer.

Daar bestaan egter oorspronklike sade waarvan die plante weer saad kan produseer. Hierdie saad word moedersaad genoem en behoort die enigste sade te wees wat u moet aanskaf vir voorbereiding.

Ons het nou sopas Whatsapp groepe begin waarin lede geleer word hoe om effektief tuin te maak en hul eie groente te produseer, maar ook hoe om uit hierdie tuine weer nuwe saad te verbou. Hierdie is ‘n proses wat moeilik kan wees en daarom wil ons u motiveer om nou reeds met tuine te begin sodat dit nie ‘n nuwe ervaring is nadat ‘n vlugtelingsituasie ontstaan het nie. Indien u op hierdie Whatsapp groepe gelaai wil word, kan u ‘n Whatsapp stuur na 064 638 9280 met die woord ‘Moedersaad’en u Naam en Van.

Ons het ook onderhandel met saadprodusente om spesiale oorlewingspakkette vir ons saam te stel. Hierdie pakkette bevat ‘n seleksie van verskeie variante wat gekies is vir hul voedingswaarde, maklike verbouing en weerstand teen harde klimaatstoestande wat spesifiek van toepassing is op Suidlander veilige gebiede.

Hierdie saadpakkette kan bestel word deur die webwerf www.organicseed.co.za te besoek. Die pakkette wat vir ons saamgestel is kan links onder by ‘Valuepacks’ besigtig word. Twee pakkette is vir lede beskikbaar gemaak – Family Survival Seed Pack wat 62 saadpakkies van meer as 50 variëteite bevat. Daar is ook ‘n Personal Survival Seed Pack beskikbaar wat 41 pakkies van meer as 32 variëteite bevat.

Hierdie twee pakkette kos onderskeidelik R850 en R450. Die webwerf sal tans nog wys dat pakkette uit voorraad is, maar voorraad is oppad en sal eersdaags beskikbaar wees. U kan ook gerus enkele variëteite bestel wat moontlik makliker is in die sin dat verskeie lede van die groep eerder op een of twee variëteite kan fokus en produkte dan tussen lede uitgeruil kan word.