‘n Nota aan u geliefdes wat nog niks van ons weet nie. Stuur aan al u kontakte en red ‘n lewe.

Suidlanders is ‘n Burgerlike Verdedigingsorganisasie soos omskryf in Artikels 61 tot 69 van Protokol 2, addisioneel tot die Geneefse Konvensies wat bepaal hoe ‘n gemeenskap wat verbind word deur taal, ras, of kultuur hulself mag organiseer en beskerm ten tye van ‘n nasionale of internasionale gewapende konfliksituasie.

Hierdie terme vorm deel van internasionale humanitêre reg en dien as riglyn vir optrede en wat aanvaarbaar geag te wees in internasionale regsterme. Die Suidlander Noodplan is saamgestel deur ‘n paneel van kundiges en kan uitgevoer word deur ‘n sterk basis van ongeveer 10 000 deelnemers wat hoogs opgelei en byna daagliks oefeninge, beplanning, en werksessies aanbied.

Tienduisende ander lede wat nie daagliks aktief deelneem nie, maar goed voorbereid is, vorm die slapende (sleeper) personeel aangesien deeglike voorbereiding en ingeligtheid m.b.t die Noodplan hulle aanwendbaar maak om dadelik tydens ‘n konfliksituasie as personeel aangewend te word.

Die Noodplan is geskryf om honderde duisende onvoorbereide, en in baie gevalle niksvermoedende volksgenote in hierdie selfde strukture op te neem en sodoende logistieke, bestuurs, verdedigings, kommunikasie, dienste-voortsetting, ens aksies te loods.

Vir baie jare is duisende mense reeds besig om praktiese hulpmiddels soos radio herhalers, fisiese infrastruktuur, radios, kaarte, ens. op grondvlak op te rig of te installeer Hierdie infrastruktuur wat miljoene werd is lê gereed en duisende personeellede staan gereed vir ‘n oomblik van ineenstorting. Maak gebruik van dit wat onder die leiding van die Gees vir u opgerig is en staan die beste kans op oorlewing.

Kontak gerus die Suidlander kantoor by navrae@suidlanders.co.za vir meer inligting om in te skakel.