Natuurrampe

Die vloede wat ons gister in Durban gesien het, dien as nog ‘n sterk herinnering van hoe onvoorspelbaar natuurrampe kan wees. Ons het dieselfde gesien met die droogtes wat Suid Afrika al vir etlike jare teister.

Met ‘n onstabiele sosiale samelewing gepaardgaande met hoë vlakke van werkloosheid en armoede, heers daar reeds ‘n klimaat van grootsaalse gewelddadige protesaksies. So ‘n natuurramp plaas verdere druk op arm gemeenskappe wat gemoedere vinnig kan laat opvlam en onstabiele omstandighede skep.

Die voordeel van ekonomiese, politiese of infrastruktuur vervalgedrewe gewelddadige protes en onstabilitiet is dat dit tot ‘n mate voorspelbaar kan wees. In kontras hiermee is natuurrampe dikwels onvoorspelbaar of met kort kennisgewing en kan drastiese implikasies op stabiliteit hê.

Moenie vergeet om u paraatheid opgeskerp te hou en u voorbereiding van so ‘n aard in plek te hou dat natuurrampe daarvoor geakkommodeer kan word. Hierdie sal nie noodwendig nasionale implikasies he nie, maar is veral van toepassing op lokale ramptoestande soos in Durban die geval.

Die Suidlander Noodplan is wel ingerig vir totale nasionale anargie, maar net so ingerig om u op plaaslike vlak die onvoorsiene te verskans.