God waarsku ons om nie soos die wreld te leef nie

Rom 12:2: “Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.”

Jesus en die wêreld staan direk teenoor mekaar. Die wêreld het Hom gekruisig en kan nie die Gees van God ontvang nie want hy ken Hom nie.

Wat is die gees van die wêreld? Die gees van die wêreld moedig elkeen van ons om in sy louheid vas te hou. Dis ‘n gees wat van die bose af kom, die vernuwing van die Gees van God het nog nie plaasgevind nie. (Joh 14:16).

Waarin sien ons die gees van die wêreld of waardeur manifesteer dit? In 1 Joh 2:16 staan dit duidelik: “Want alles wat in die wêreld is — die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe — is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld.”

Die gees van die wêreld is dat die mens homself die sentrale punt van die wêreld maak. Die gees van Jesus is om nie vir self te lewe nie en ook nie vir die sigbare nie, maar vir God en die onsigbare. Dis ‘n skrikwekkende gedagte dat ons ‘n besige goeie lewe kan lei vry van sigbare sonde en nogtans ‘n vriend van die wêreld kan wees. Jak 4:4: “Weet julle nie julle ontroues dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie ‘n vriend van die wêreld wil wees wys daarmee dat hy ‘n vyand van God is.”

Om onsself te offer aan God is om onsself met God te vereenselwig en nie met die wêreld nie. Lees asb ook Jak 4:4-7 en Jak 2:14.

Jesus, help ons om te glo en te verstaan dat U vir ons die krag gee om die wêreld se leefwyse te oorkom. Dit is ‘n diep geborge misleiding om vir onsself te lewe. 1 Joh 5:5: “Who is it that overcomes the world? Only he who believes that Jesus is the son of God. (N.I.V Study Bible)

Liefde

Anen