Ps 91:14 “Omdat hy my liefhet sal Ek  hom red” sê die Here “omdat hy my ken, sal ek hom beskerm.” (Amplified) “Because he has set his love upon me, therefore will I deliver him, I will set him on high, because he knows and understands My Name (has personal knowledge of my mercy, love and kindness – trust and relies on Me knowing I will never forsake him, no never.”

Toe God in Gen 17:1 aan Abraham verskyn het, het Hy gesê: Ek is God die Almagtige. Lewe naby my en wees opreg !”

Wat God in werklikheid in Hebreeus gesê het was: Ek is El Shaddai die algenoegsame Een. God het oneindig meer as wat ons ooit kan vra. God alleen is vir ons meer as genoeg. Dwarsdeur die Ou Testament openbaar God Homself as die God van meer as genoeg.

Skielik staan die Israeliete tussen die duiwel en die diep blou see. Hulle het benoud na die Here geroep, vol vrees en beskuldigings. Een man (Moses) het kopgehou en gesê: Eks 14:13,14 “…Moenie bang wees nie staan vas kyk hoe die Here julle vandag gaan red …Bly julle maar kalm. Die Here sal vir julle veg.”

Een man hoor die opdrag en tree op in geloof toe die God van meer as genoeg met hom praat.

Eks 14:15,16: “…Waarom roep julle so benoud na My…? Lig jou kierie op en steek jou hand oor die see uit en kloof dit oop sodat die Israeliete op droë grond kan deurgaan.”

Ek wonder sommer wat ‘n kierie alles vir ons kan wees: ‘n Steunpilaar, ‘n stut, ‘n wapen in jou hand, gereed om te gebruik as El Shaddai met jou praat.

Ons ken die ongelooflike wonder wat hier gebeur het. Daar trek die volk toe droogvoets deur (Eks 14:15-31)

Lees die Volk se Lofprysing in Eks 15:1-19

‘n Dwase prediker het eenkeer verklaar dat dit nie eintlik so ‘n groot wonderwerk was nie want die water was maar enkeldiep. Maar die Woord sê: “U wind het gewaai, die water dam op, strome staan regop soos ‘n muur, water massa stol in die hart van die see” (Eks 15:8) Buitendien sou die wonderwerk soveel groter gewees het as die Egiptenare in enkeldiep water verdrink het!

Moenie God se werk minag nie, veral nie dié wat daagliks met ons gebeur en wat ons so maklik as vanselfsprekend aanvaar nie. Daar is so baie voorbeelde wat absoluut wonderwerke uit die Hand van El Shaddai was:

  • God laat die son stilstaan vir Josua sodat die volk die veldslag kan wen (Jos 10:13) Josua het geglo en gebid tot die God wat meer as genoeg was.
  • Elia bid op die berg Karmel en vuur kom uit die hemel en die profete van Baȁl word verslaan – 1 Kon 18.
  • Dawid en sy manskappe word bonatuurlike beskerm midde in die oorlog. God die Algenoegsame was daar.

In die Nuwe Testament sien ons al Jesus se wonderwerke. In Joh 14:9 sê Hy “….wie my sien, sien die Vader” Deur sy wonderwerke openbaar Hy EL Shaddai, die groot Ek Is.

Hy vermeerder die brood en voed vyf duisende mense met ‘n seuntjie se middagete. Hy wek vir Lasarus uit die dood op. Hy laat blindes sien en kreupeles loop. Hy maak in Sy groot liefde die mense gesond.

Hy is lief vir ons. Hy is teenwoordig en beskikbaar vir ons. Die sleutel is: Ken Hom, Vertou Hom en glo in Hom

In Jes 6 lees ons van God se heiligheid. Lees hoe God vergewe en reinig en ons bruikbaar maak. Jes 6:3: Die Serafs het mekaar telkens toegeroep: “Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige! Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid.”

Lees ook : Jes 40:10-11; Hosea 6:1-3; Job 11:7-9; Job 33:4; Ps 91:1-2

Wees verseker, Spreuke 18:10 staan vas: “Die Naam van die Here is ‘n sterk vesting, die regverdige vind daar skuiling.”

Mag El Shaddai, ons God wat meer as genoeg is, by ons almal wees.

 

Liefde

Anen