Risiko’s in SA – Deel 5

Geweldsklimaat Voor anargie kan uitbreek, is ’n mate van algemene klimaat van geweld en misdaad nodig. Die woord ‘algemeen’ is letterlik genoeg om anargie te veroorsaak. In Suid Afrika het ons toestande wat veel verder as algemene geweldsklimaat is. Suid Afrika tel onder die mees gewelddadige lande in die wêreld. Nie net misdaad nie, maar gewelddadige protes kom daagliks voor. ‘n Kombinasie van grootskaalse gewelddadige protes en erge rassepolarisasie skep die perfekte omstandighede vir nie net grootskaalse gewelddadige anargie nie, maar ook volksmoord op die blanke minderheid. Hierdie rassepolarisasie word selfs deur senior politici in die ANC aangeblaas.  Die haat teen blankes is byna tasbaar […]

Deur | 05 Oktober, 2017|

Risikos in SA – Deel 4

Ekonomie Min mense besef die gevare wat swak ekonomiese toestande vir stabiliteit inhou. Onstabiliteit word gedryf deur ongelukkige arm massas. Daar is ‘n groot verskil tussen die verwagte stabiliteitstoestande van ‘n arm land en dié van ‘n ryk land wat verarm. Die bepalende faktor in ‘n oorgang tot anargie is nie soveel hoe mense krepeer nie, maar eerder die verandering in die verwagting van massas. Mense het ‘n ongelooflike vermoë om omstandighede te aanvaar as jy reeds daaraan gewoond is. Kenners sê egter dat die besef dat omstandighede gaan verander, egter baie gevaarliker is. In Suid Afrika is daar wel miljoene armes, maar wanneer hulle besef dat hulle omstandighede drasties gaan versleg, […]

Deur | 04 Oktober, 2017|

Risiko’s In SA – Deel 3

Voedselsekerheid Na die onlangse droogtes het voedselsekerheid weer die onderwerp van bespreking geword. Daar is egter veel meer gevare as net die risikos wat natuurtoestande skep. Hierdie droogtetye, brande, vloede, en soortgelyke toestande laai  ’n bestaande voedselsekerheidsrisiko net meer.  Die grootste risiko bly egter die regering se onwilligheid om die landboubedryf te prioritiseer. Ons het dit gesien in die afwesigheid van droogtehulp wat aan boere gebied is.  Dit raak ook duidelik wanneer ons kyk na die manier waarop die regering plaasmoorde totaal ignoreer. Wanneer ‘n konfrontasie of insident voorkom tussen boere en swartmense, word daar uitermatig aggressief teen die blankes opgetree. Daar is ‘n duidelike, sigbare aggressie teen die blankes wat al meer byna simbolies in aggressie teen boere vertoon word. Die landbougemeenskap word al meer deur die regering gedemoniseer. Landbouproduksie lei swaar hieronder. […]

Deur | 02 Oktober, 2017|

In Lyn Met Die Vader Se Wil

In Matt 13:31,32 het Jesus gesê: “…Die koninkryk van die hemele is soos ’n mosterdsaad wat ’n man neem en in sy land saai; wat wel die kleinste is van al die soorte saad, maar as dit gegroei het, groter is as die groentesoorte en ’n boom word, sodat die voëls van die hemel kom en nes maak in sy takke.” Sien jy! Geloof het die vermoë om te groei en so ook aan ander te voorsien. Geloof impliseer groei. Ons geloof kan en moet ook aan ander skuiling bied. Die dissipels wou by Jesus weet hoekom hulle nie al die wonderwerke kon doen wat Jesus gedoen het nie. (Matt 17:19) In vers 20 antwoord Jesus hulle: “Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het soos ’n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie.” […]

Deur | 01 Oktober, 2017|

Risiko’s In SA – Deel 2

Riolering Suidlanders het in die verlede herhaaldelik gewaarsku dat die rioleringsinfrastruktuur ‘n veel groter gevaar inhou as ander tekorte in dienslewering. Baie lesers het hierdie waarskuwing ligtelik opgeneem aangesien riolering weinig aandag in die breëstroom media ontvang het. Vir die eerste keer  word die riolering probleem in Suid Afrika in die breëstroom media aangespreek. Deesdae word daar berig deur die Naspers kanale dat ‘n rioolramp wag op Suid Afrika – dit is volgens die koerante die ingeligte waarneming van ‘n onafhanklike waterspesialis van Pretoria, Julius Kleinhans. Volgens Kleinhans word 5.4 miljard liter onverwerkte rioolafval elke dag verwerk in SA. Slegs 1.4 miljard liter hiervan word reg en wettig gehanteer. Hy reken dat 4 miljard liter onverwerkte rioolafval in Suid Afrikaanse damme en riviere loop. […]

Deur | 30 September, 2017|

Risiko’s In SA – Deel 1

Ons herhaal van vandag af ‘n vorige reeks  wat die faktore gaan behandel wat kan bydrae tot onstabiliteit in Suid Afrika. Die reeks word aangepas by die huidige omstandighede en sal in die komende dae stuk-stuk geplaas word en mag by tye ‘n dag of twee dae oorslaan indien daar belangrike relevante politiese ontledings gedoen word. Aan die einde van die reeks kan hierdie reeks as ‘n eenheid bestel word by Suidlanders hoofkantoor. Dit sal saam ‘n goeie basis vorm om mense bewus te maak van die risiko wat ons daagliks in Suid Afrika loop. Nie ‘n risiko vir individuele misdaadgedrewe lewensverlies nie, maar op nasionale vlak, ‘n bedreiging wat ons  as volk in die gesig staar. Deel 1  – Politikery Een van die groot vonke in die kruitvat van rewolusies word deur baie kenners geïdentifiseer as politieke onbestendigheid. Daar is in die verlede al telkens gevra oor hoe politiese wedywering in ‘n party kan aanleiding gee tot onstabiliteit wat op sy beurt, na ‘n rewolusie kan lei. […]

Deur | 28 September, 2017|

Jeug Probleme

‘n Interessante paar statistieke is deur die Instituut vir Sekerheidstudies bekend gemaak. Dit handel oor die rasdigtheid en die effek daarvan op stabiliteit. Dit is interessant dat die Instituut waarsku hoe drasties die effek van ‘n hoë jeugdigtheid op stabiliteit is. Die rede hiervoor is eenvoudig, ‘n hoë jeugdigtheid hou ‘n onsigbare gevaar in weens die drastiese toename van die getal jong volwassenes. ‘n Groot populasie aanwas veroorsaak dat daar regoor die land baie kinders in die huis is. Dit het nie ‘n onmiddellike effek op statistieke soos werkloosheid en dienste afhanklikheid nie. Wanneer hierdie groot kinderpopulasie dan die tydperk van skoolverlaters betree, is die toetrede tot die werksplek buite proporsie groter as in die verlede. Dit veroorsaak ‘n drastiese toename in werkloosheid, behuisingsaanvraag, diensleweringsaanvraag, voedselproduksie, ens. […]

Deur | 26 September, 2017|

Die Naweek Se Chaos

Wat ons die naweek gesien het, werp weer nuwe lig op die ongekende vlakke van chaos wat ons gaan sien ontvou wanneer anargie regtig uitbreek. Op ‘n blote gerug dat die Khoisan en ‘n paar ander individue wat nie eers bekend is nie gaan sesseer en ‘n stuk grond wat totale provinsies insluit gaan “vat,” het mense se paniek-metertjies dadelik in die rooi geskiet. Ons monitor daagliks honderde Whatsapp groepe, en noodboodskappe van komende anargie het deur die kuberruimte gegons. Wat ook opvallend was, is hoedat mense in gereedheid gekom en baie van hulle selfs onttrek het as ‘n gevolg van hierdie boodskappe waarvan byna almal sonder naam deurgegee is. ‘n Stemboodskap deur ‘n persoon wat nie sy naam gee nie, en noem dat hy inligting ontvang het wat hy nie kan deel nie, kan ‘n onttrekkingsinstruksie gee en almal spring orent. […]

Deur | 25 September, 2017|

Hou Jou Fokus

Psalm 37:1-11 “Wees nie toornig op die kwaaddoeners nie, beny hulle nie wat onreg doen nie; want soos gras sal hulle gou verwelk, en soos groen grasspruitjies sal hulle verdroog. Vertrou op die HERE, en doen wat goed is; bewoon die aarde en beoefen getrouheid, en verlustig jou in die HERE; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die HERE oor en vertrou op Hom, en Hý sal dit uitvoer; Swyg voor die HERE en verwag Hom; wees nie toornig op hom wat voorspoedig in sy weg is nie, op die man wat listige planne uitvoer nie. Want die kwaaddoeners sal uitgeroei word; maar die wat die HERE verwag, hulle sal die aarde besit. En nog ’n klein rukkie en die goddelose sal daar nie wees nie; ja, jy sal ag gee op sy plek, maar hy sal daar nie wees nie. Die ootmoediges daarenteen sal die aarde besit en hulle verlustig oor groot vrede.” Leef ons nie in ‘n tyd van frustrasie, onreg en hartseer nie? Om ons lyk dit of dié wat nie opreg na die Vader se wil streef nie, net sukses op sukses het. Hulle bly in beheer, lyk voorspoedig, terwyl ons in opregtheid sit en lyk of ons konstant net aan die kortste end trek. […]

Deur | 24 September, 2017|