Weerspieёling Van Die Vader

Die Woord vertel ons baie duidelik wie die Vader werklik is. Ons moet Sy kwaliteite aangryp en dit uitleef. Daarom vra Hy dat ons vrugte sal dra. (Gal 5:22) Ons pak dit in ‘n mandjie met Sy hulp en deel dit uit aan almal wat ons pad kruis. Dan kan ons sê soos in 2 Kor 3:18: “Ons almal weerspieёl die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.” Rom 5:15: “…God het Sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het.” Ons sien hoe die volmaan aand vir aand groei totdat dit stralend agter die koppies uitkom. Die sagte lig verander die veld in ‘n sprokieswêreld. Tog het die maan geen lig van sy eie nie, maar dit weerspieёl slegs die helder strale van die son. Moses moes alleen die berg op om die wet van God te gaan haal. Die magtige teenwoordigheid van die Here was op die Sinai-berg. Die blinkende helderheid wat […]

Deur | 06 Augustus, 2017|

Die selfaanwendingskonsep – Deel 3

Selfverdediging Selfaanwending in terme van sekuriteit mag ‘n natuurlike anderse wending maak as met voedsel en medies. Baie mense het reeds die wettige hoeveelheid wapens en ammunisie aangeskaf om hulself mee te verdeding. Alhoewel die beginsel hier dieselfde as met lewensmiddele en medikasie is, mag dit meer voordelig wees om ‘n oorskot wapens en ammunisie met nie-voorbereides te deel om sodoende ‘n groter gesamentlike kans op oorlewing in ‘n verdedigingsituasie te hê. Deeglike ooreenkomste moet in hierdie verband met ander vlugtelinge gemaak word. Hou in gedagte dat u moontlik ‘n wapen aan ‘n onvoorbereide sal afdeel vir ‘n bepaalde tyd of situasie. Kom deeglik ooreen of en wanneer sulke artikels weer terugbesorg moet word. U reg op selfverdediging mag nie outomaties ingeperk word net omdat ‘n ander persoon nie dieselfde vermoë het om hom- of haarself te verdedig nie. […]

Deur | 05 Augustus, 2017|

Die Selfaanwendingskonsep – Deel 2

Mediese Voorbereiding Die aanwending van persoonlike voorbereiding vir u eie behoeftes is ‘n uiters belangrike konsep om te verstaan in die mediese veld. Die Suidlander mediese departement is tans besig met opleidingsmodules wat hierdie konsep deeglik aan die publiek sal verduidelik. Die beginsel is eenvoudig, die mediese departement sal in veilige areas veldhospitale oprig, maar op ‘n unieke manier. Hierdie hospitale word ingerig met die basiese fasiliteite soos beddens, lopende water, higiëniese omstandighede, en personeel. […]

Deur | 02 Augustus, 2017|

Die selfaanwendingskonsep – Deel 1

Lewensmiddele Die Suidlander Noodplan Inisiatief het in sy opeenvolgende ontwikkelingsfasette verskeie uitdagings geidentifiseer in die unieke toestande wat ons sal moet aanspreek. Die beheer en benutting van logistieke en lewensmiddele was een so ‘n probleem. Verskillende mense gaan eendag na anargie in veilige areas opdaag met verskillende vlakke van gereedheid en voorbereiding. Die totale som van alle logistieke middele sal byna geen noemenswaardige voordeel hê indien dit eweredig tussen alle vlugtelinge verdeel sou word nie. Dit sou ook alles behalwe regverdig wees. Verskillende mense het die Suidlander waarskuwing verskillend hanteer. Sommige het oor die jare deeglike voorbereiding gedoen, terwyl ander die waarskuwings geignoreer het. […]

Deur | 01 Augustus, 2017|

Politieke Onstabiliteit

Suidlanders waarsku al ‘n geruime tyd dat politieke onstabiliteit in Suid Afrika ‘n skielike ineenstorting van stabiliteit kan veroorsaak.  Hierdie risiko word ook nou geidentifiseer deur politieke ontleder, Prof. André Duvenhage van die Noordwes Universiteit se Potchefstroom kampus. Dit wat hy beskryf as ‘n ‘Praetorian Scenario,’ het nou ‘n werklikheid geword. ‘n ‘Praetorian Scenario’ skets die omstandighede vanuit die middeleeue waarin ‘n koning as ‘n laaste lyn van oorlewing sy veiligheidsmagte direk om hom plaas en vir sy eie oorlewing aanwend. Volgens Duvenhage is daar ‘n werklike kans dat Zuma teen 8 Augustus uit die kussings gelig kan word. As ‘n […]

Deur | 31 Julie, 2017|

Vergifnis

Mat 6:9-13 “Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde; gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.” In die voorafgaande vers maan ons Verlosser ons om nie geveins te wees nie. Die vraag kom egter nou in, waar pas oom Nicolaas van Rensburg dan nou in by die Onse Vader? Oom Nicolaas profeteer en sê dat mense wat die regering goedgesind is sal […]

Deur | 30 Julie, 2017|