Voorbereid Of Nie

Daar is ‘n belaglike storie wat die rondte doen dat rykes, goed voorbereides, diegene wat met meer as die gemiddelde in ‘n vlugsituasie sou deelneem, die een of ander manier hul besittings sal moet prysgee vir die wat nie het nie.  Hierdie mag ‘n sensitiewe onderwerp wees vir beide die wat het, en die wat nie het nie. Die manier waarop goed voorbereides en hul eiendom hanteer gaan word, is egter ononderhandelbaar en met baie goeie rede lankal reeds vasgestel. Dit is ‘n onomwonde geskiedkundig-bewysde realiteit dat die beskerming van eiendom van die rykes tot voordeel is van die armes. Enige vorm van beslaglegging, herverdeling van besittings, of ander vorms van Robin Hood tipe inisiatiewe, sal tot die nadeel van minderbevoorregtes lei . Eerstens is dit ‘n praktiese instelling dat die wat goed voorbereid is in terme van lewensmiddele, voertuie, brandstof, wapens, en medikasie, hoogs aanwendbaar is. Hierdie mense het die vermoë vir hulself geskep om sonder enige eksterne logistieke of ander hulp te kan funksioneer in sleutelposisies. Hul voorbereiding maak hulle uiters effektief in die uitvoering van pligte aangesien hulle uiteraard aan die minste beperkinge ten opsigte van lewensgehalte blootgestel is. […]

Deur | 25 Julie, 2017|

Ominous signals

The president, Jacob Zuma is well established at stirring up anti-white sentiment and he continues to ratchet up his rhetoric. People should sit up and take notice. Here follow some extracts from his recent speech that he delivered in Cape Town to an enthusiastic crowd ahead of Mandela day. “…Zuma has called on the youth to follow in the footsteps of former late president Nelson Mandela and his generation and achieve “radical economic transformation”. “Mandela, Walter Sisulu and Oliver Tambo belonged to a special generation of young people who were radical, robust and daring, Zuma told members of the ANC Youth League …” “They were not cowards. However, I must emphasize their radicalism was informed by conviction and not by convenience,” […]

Deur | 24 Julie, 2017|

Laat Jou Woord Jou Eer Wees

Matt 5:37 “Maar laat julle woord wees: Ja ja, nee nee. Wat meer as dit is, is uit die Bose.” Die boodskap voor vers 37 is duidelik dat ons nie mag sweer nie. Ongelukkig het dit so maklik geword vir ‘n persoon om teen sy woord te gaan, dat daar maklik gesweer word om die erns van die egtheid van sy/haar woorde in daardie spesifieke geval te beklemtoon. Nee, die Woord is duidelik, ons ja moet ons ja wees, en ons nee, ons nee. Hierdie beginsel kan deurgetrek word na kinderopvoeding, die werksplek, waar besigheidstransaksies gedoen word en veel meer. Die ouer garde het groot geword in ‘n era waar jou woord jou eer was. Kom ons bedink hierdie vers ernstig en bly […]

Deur | 23 Julie, 2017|

Suidlanders Verklaar Oorlog – Deel 6

Die ‘Suidlanders Verklaar Oorlog’ reeks is in lyn met die roeping waaronder ons funksioneer. Ons roeping is om u te waarsku as ‘n brandwag teen die gevare wat Satan opgerig het. Hierdie oorlogsverklaring is nie gemaak omdat ons tot die stryd wil toetree nie. Dit is gemaak omdat ons Skepper klaar tot die stryd toegetree het. Vir nou is ons opdrag soos dit altyd was. Waarsku die volk teen die vyand en wees gereed vir ‘n komende tyd waarin die Vader ons mag bemagtig om op te staan. […]

Deur | 20 Julie, 2017|

Suidlanders Verklaar Oorlog – Deel 5

Die oorname beplanning Ons het gesien hoe die ANC en NP kort voor die referendum reeds met druk vanaf Amerika en Rusland besluit het om nie die finansiële magte van Suid Afrika te vernietig nie, maar dit op ‘n Westerse bestel verder te bedryf op so ‘n wyse dat die ANC elite ook ingesluit kan word in die groot winste wat dit produseer. Wat die ANC van daardie tyd nie besef het nie, is dat SA infrastruktuur gaan verval, ekonomiese groei gaan stagneer, en stabiliteit gaan afneem weens hul swak bestuur. Dit gaan erg teen die ANC tel. Die wit geldreus het dit besef, en hulself hiervoor geposisioneer. […]

Deur | 19 Julie, 2017|

Suidlanders Verklaar Oorlog – Deel 4

Die demokratiese era, en Die Reus In die tagtiger jare het die kommunistiese lande se propaganda veldtog teen die Nasionale Party regering soveel sukses bereik dat dit ernstige invloed op handelsbetrekkinge tussen Suid Afrika en Westerse lande veroorsaak het. Westerse lande kon nie anders as om in lyn met hierdie morele klad wat deur die kommuniste geskep is, te begin optree nie. […]

Deur | 18 Julie, 2017|

Suidlanders Verklaar Oorlog – Deel 3

Die Broederbond verrys Toe die behoudende boer die Engelse Geldmag waarneem het hulle teruggekap. Die Broederbond is in 1918 gebore. Met rein ideale het opregtes begin om ‘n netwerk vir selfbemagtiging te begin oprig. In die begin het die Broederbond in opregtheid die boervolk bemagtig. Onder hulle is poste, bevorderings, kontrakte en voorspoed tussen die boervolk gehou en gekoester. […]

Deur | 17 Julie, 2017|