‘n Gebed

Die wêreld is ‘n bose plek, daarom my gebed vandag: Abba Vader,  laat U kosbare Gees ons asseblief nooit  verlaat  nie. Help ons om die noodsaaklikheid van ‘n persoonlike verhouding met u te besef. Dat [...]

Deur | 04 Junie, 2017|

Realisme , Hello! – Deel 4

Ons sit daagliks met ‘n skuldgevoel, ‘n skaamte, ‘n konstante ‘cognitive dissidence,’ ‘n interne konflik tussen die behoeftes om realisties na kulturele dilemmas te kyk en, aanvaarbaar in die wêreldsoë, teenstrydig met logiese denke, polities korrek te wees. Vat byvoorbeeld die gekke-benadering van Leopold Scholtz. In ‘n berig skryf hy oor die euwel van populisme. Nou, voor ons kyk wat hy in daardie berig op papier gebraak het, verstaan wat populisme is. Die toename in gewildheid vir ‘n leier wat opstaan vir die voordeel van die massas – is dit nie pragtig nie? Vergelyk dit met ‘n generaal op die slagveld wat veg vir die veiligheid en vryheid van sy volk, volgens Nassim Nicholas Taleb, die perfekte voorbeeld van “skin in the game” – ‘n leier wat die effek van sy besluite en leiding aan sy eie vel voel, en daarom die belange van sy mense op die hart dra. Dis ‘n populis. […]

Deur | 01 Junie, 2017|

Realisme , Hello! – Deel 3

Die laaste artikel het geëindig met die woord “wensdenkery.” Dit was spesifiek geplaas omdat dit letterlik die basis vorm van die liberale ideologie. Liberalisme is gebasseer op die konsep van idealisme. Dis die doelbewuste keuse om te glo in ‘n ideaal. Realistiese oorwegings in terme van die werkbaarheid van daardie ideaal mag in liberale ideologie nie oorweeg word nie. Lees hierdie vorige sin weer. Realisme mag in liberalisme nie oorweeg word nie. Dit is letterlik hoe dit in akademiese liberale materiaal bestempel word. Sekere beroepe steun baie swaar op idealisme. Die skeppende kunste is ‘n goeie voorbeeld hiervan. Die kunstenaar kan ’n ideaal van ‘n skildery visualiseer en dit sonder enige inperking van […]

Deur | 31 Mei, 2017|

Realisme , Hello! – Deel 2

Kom ons kyk wat hierdie twee klasse is wat die media in ons samelewing geskep het. U sal verbaas wees hoe belaglik kontrasterend die twee klasse teenoor mekaar staan, en verder hoe satanies die denkrigting is wat deur die ‘establishment’ gepromoveer word. Die linkse en liberale denkrigting wat daagliks in ons kele afgeforseer word, is besaai met onwerkbare ideologiese konsepte en baar letterlik al die konflik wat ons wêreldwyd raaksien. Wat sal u eerste vraag wees as iemand die volgende stelling maak: “My kat en hond wil nie ophou baklei nie.“ Een van die logiese vrae sou iets wees soos “Wat doen jy om hulle uitmekaar te hou?” Dink logies hieroor. Wanneer verskillende diere ‘n natuurlike konflik met mekaar het, is die natuurlike en logiese gedagte hoe hulle kontak met mekaar kan minimaliseer om konflik te verminder. Die liberalis sou antwoord: “Ek sit my hond en kat in dieselfde kamer, dis mooi, hulle sterkte is hulle diversiteit, hulle geniet mekaar se kulturele verskille. Hulle is versoenbaar. Hulle verskille is rassisties, onaanvaarbaar.” […]

Deur | 30 Mei, 2017|