Risiko’s in SA – Deel 6

Demografie

Ons het al voorheen hieroor gesels. Die samestelling van die Suid Afrikaanse populasie hou ernstige bedreiging in vir sy stabiliteit. Eerstens het Suid Afrika ‘n enorme groot swart populasie wat in armoede leef. Ons Gini coefficient is van die hoogste in die wêreld. Hierdie coefficient meet die ongelykheid in inkomste.

Verder meer het Suid Afrika ‘n uiters hoë werkloosheidsyfer. Hierdie faktore word egter veel erger wanneer die populasiesamestelling verder ontleed word. Rewolusionêre optrede is telkemale meer waarskynlik onder jeug as onder die middeljarige of ouer populis.

In Suid Afrika is die werkloosheid byna dubbel die gemiddeld onder die jeug en meer spesifiek so onder die swart jeug. Daarby is die aanwas so hoog onder die swart bevolking dat die jeugdigtheid meer as 60% onder die swart bevolking is. Dit beteken dat die oorweldigende groot groep jongmense onder die swart bevolking ook drasties toeneem.

Die gevolg daarvan is ‘n verdere drastiese toename in die komende werkloosheid onder die jeug. Die Instituut vir Sekerheidstudies waarsku reeds dat die jeugdigtheid in Suid Afrika ‘n ernstige bedreiging vir stabiliteit inhou aangesien jeugdigtheid en stabiliteit direk eweredig is.

Om dinge te vererger is hierdie prentjie net mooi omgekeerd in die blanke minderheidsgroep wat reeds gedemoniseer en geissoleer word deur die regering, die media en liberale opinievormers. Die Suid Afrikaanse populasie het ‘n baie stadige aanwas wat beteken dat ons syfers afneem en elke jaar minder jongmense in vergelyking met middeljarige en ouer mense het. Dit verswak ons verdedigingsvermoë en verhoog die las op logistieke en verdedigingsfunksies wat vir nie-weerbare mense voorsien moet word.

Die demografie van Suid Afrika hou ernstige bedreigings vir die blanke minderheid in en versleg elke jaar net meer.

Deur | 2017-10-04T15:50:52+00:00 06 Oktober, 2017|Kategorieë: Ander, Belangrike Kennisgewing, Belangrike Ontleding, Belangrike waarskuwing, Hoekom Suidlanders, Risiko's in SA|