‘n Lewe gevul met Christus

Na my onderwysstudies was ek heel opgewonde oor my rigting. My broer se seuntjie se eerste skooljaar sou ook pas begin. Ek wou hom kastig toets of hy skoolgereed is. Hy moes vir my ‘n driehoek teken, maar na ‘n geworstel gooi hy die potlood by die deur uit met die woorde: “Ek kan die dêm ding nie aanvang nie!” Kyk self of dit inpas by vandag se brief en “vang aan” wat die Vader wil hê.

Daar is ‘n groot aantal mense wat met onvergenoegdheid en ontevredenheid in hulle harte rondloop. Party voel dat die lewe hulle ‘n onregverdige deel gegee het en dat die lewe hulle iets skuld.

Ander weer voel dat hulle gefaal het in die lewe en as gevolg van die negatiewe gevoelens gee hulle moed op, want hulle vrees dat hulle weer sal misluk.

Daar is ook diè mense wat seergekry het, en hulle troetel steeds negatiewe gedagtes, veral negatiewe gesindhede. Hulle voel maklik verslaan en as gevolg daarvan onttrek hulle na binne.

Die gevolge van hierdie negatiewe gevoelens en optredes is duidelik – hulle geniet nie meer die lewe nie. Die lewe word vir hulle ‘n eentonige bestaan sonder betekenis en min om oor opgewonde te raak. Gou verloor hulle vriende want hulle lewenshouding stoot mense af.

As ons sulke seer gevoelens in ons ronddra, en hard werk om dit weg te steek, of te begrawe, moet ons uitkom met die sak patats en onsself ondersoek volgens Ps 139:2,3: “Deurgrond my o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak.” Ps 119:59: “Ek het die koers van my lewe oordink en na u verondeninge teruggekeer.” (Soos Jona in die vis?)

Dan sal ons die lewe geniet en sê: Ps 18:37: “U het my ruim vastrapplek gegee, my enkels het nie geswik nie.

Moenie toelaat dat die negatiewe gedagtes en gesindhede ons vreugdes steel nie. Die krag en sterkte van ons liefdevolle, belangstellende Vader is tot ons beskikking.

Liefdegroete