Soek Hom

Matt 6:19-21 “MOENIE vir julle skatte bymekaarmaak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie; maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie; want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.” Vers  31-33 sê verder: “Daarom moet julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge soek die heidene; want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.

Hier is die sleutel natuurlik om eers Sy koninkryk en Sy geregtigheid te soek. Dit beteken om Sy Woord te bestudeer, intieme tyd met Hom te spandeer, Hom te leer ken deur Sy Woord en deur gebed en konstante gesprekke met Hom. Spreuke 8:18: “Ék het lief die wat my liefhet, en die wat my soek, sal my vind.”

Wonderlik hoe negatiewe emosies soos uitsigloosheid, moedeloosheid, bekommernis, vrees, frustrasies, ens. wegval sodra ons ons oë van die negatiewe omstandighede om ons wegdraai en ons fokus op ons Vader plaas. In Matt 11:28-30 sê Jesus: Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; want my juk is sag en my las is lig.

Alhoewel die omstandighede gladnie verander het nie, kry ons weer ons moed, vreugde, hoop, vrede en al daardie wonderlike emosies wat die Gees so graag op ons wil uitstort terug. Hoekom? Want die leuens van Satan dat daar geen hoop is nie verdwyn en ons kan weer ferm staan in die waarheid dat die Almagtige Skepper van die heelal totaal in beheer is. Ons kry fisies, geestelik en emosioneel nuwe krag om al ons probleme vierkantig in die oë kan kyk. Die Woord sê nie verniet in Neh 8:11b “Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die HERE — dit is julle beskutting.”

Jes 40:28,29 : “Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? ’n Ewige God is die HERE, Skepper van die eindes van die aarde; Hy word nie moeg of mat nie; daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie.

Deur | 2018-11-18T20:13:19+00:00 18 November, 2018|Kategorieë: Geestelik, Hoekom Suidlanders|