survival kitOns leef in ‘n tyd waar geweldig baie inligting oor voorbereiding vir katastrofiese gebeure beskikbaar is. Omdat so baie van daardie artikels vir ander lande met ander gebeure in gedagte geskryf is, moet ons dit dus aanpas vir die omstandighede in Suid Afrika.

Wanneer ons voorberei moet ons die behoeftes van ons geliefdes vir ‘n sekere tyd bepaal – kos water, skuiling, sekuriteit, mediese behoeftes, ens. Daardie behoeftes moet dan onder verskillende omstandighede bevredig kan word. Dit is dus belangrik dat u voorbereiding van so aard is dat dit so effektief as moontlik kan wees onder verskeie omstandighede. Weersomstandighede (uiterste koue, hitte, sneeu, reën), konflik, alleen of in groepe ens. moet hier in ag geneem word vir effektiewe beplanning.

Een van die grootste struikelblokke om voor te berei is finansies, daarom is beplanning so belangrik. Met goeie beplanning kan ons met baie min finansies baie deeglik voorberei. Te veel mense besluit hulle sal begin voorberei as hulle finansieël in ‘n beter posisie is.

Voorbereiding behoort ‘n leefstyl te wees wat deel uitmaak van ons maandelikse besteding. Baie mense betaal elke maand duur premies vir ‘n motor wat hulle nie in een slag kon betaal nie. Daardie premies word ononderhandelbaar – sien u voorbereiding in dieselfde lig om effektief te kan voorberei. Koop elke maand volgens u vermoë ‘n sekere deel van u voorbereiding. Begin met noodsaaklike items.

Na die eerste maand se aankope lyk dit maar na min, maar dit vermeerder vinnig. Daar is mense met beperkte finansies wat al baie deeglik voorbereid is omdat hulle maandeliks aankoop.

Die argument word baie gelewer dat slegs ryk mense effektief kan voorberei. Niemand wat goed voorbereid is, het alles op een slag aangekoop nie, dit was ook ‘n proses oor ‘n lang termyn en hulle het net vroeër begin.

Begin hierdie maand. Al lyk die eerste maand se aankope onvoldoende en min, sal daardie bietjie elke maand vinnig akkumuleer – tyd vlieg. Onthou, “The journey of a thousand miles begins with one step.” Die ekonomie versleg en omstandighede word moeiliker. As u besluit om voor te berei wanneer u meer vermoënd is vat u ‘n kans wat statisties en ekonomies nie slim is nie.

Môre bespreek ons kortliks die verskillende aspekte wat in ag geneem moet word wanneer aankope ter voorbereiding gemaak moet word.