Die aanbreek van Fase 4 is gepaardgaande met ‘n aankondiging vanaf HK. Hierdie oorgang van Fase 3 na Fase 4 dien as bevestiging van ‘n vulkaniese tyd wat voorlȇ. Dit is ‘n aankondiging gebasseer op fyn waarnemings, projeksies en ontledings wat verklaar dat ons voor die lank verwagte tyd van konflik en swaarkry staan, en dat dit inderdaad nou aangebreek het.

Die besluit wat HK neem om hierdie aankondiging te maak is kompleks, sal noukeurig gedoen word en moet baie ernstig opgeneem word. Die paneel van kundiges moet verskeie faktore in ag neem met die aankondiging van Fase 4. Hierdie aankondiging behels dat anargie, volksmoord, of burgeroorlog onomkeerbaar en nasionaal aangebreek het.
Om hierdie aankondiging te maak moet die span van kundiges by HK wat daardie besluit neem, kyk na:

• Internasionale mediabeskrywing van ons situasie;
• Uitlatings deur internasionale politici;
• Die skaal waarop anargie en geweld voorkom;
• Hoe uitgebreid dit plaasvind;
• Die oorlewings- en herstelvermoё van infrastruktuur;
• Die operasionele vermoё van sekerheidsdienste, asook die beheervermoё wat hulle behou;
• Die vorming van faksies binne en buite die regering;
• Internasionale betrokkenheid;
• Sterftesyfers;
en vele meer.

Hierdie aankondiging lei ook die tyd in waarin ‘n hele nuwe stel reёls van toepassing is. In hierdie tyd raak alle partye, beide die tot die konflik asook die wat nie partye tot die konflik is nie, geraak deur die internasionaal afdwingbare en vervolgbare voorskrifte wat internasionale humanitȇre reg omskryf.

Op hierdie stadium sal mense skielik bewus moet wees van die moets en moenies, gesagslyne en al hulle vereistes, asook hoe ‘n stelsel binne ‘n gemeenskap voortaan moet funksioneer. Dit is ‘n komplekse en veeleisende taak om ‘n magdom vlugtelinge, personeel en leierskap skielik in gereedheid te bring met die kortstondige oorskakeling vanaf vredestye na tye van konflik.

Die Suidlander Noodplan maak voorsiening hiervoor. Op briljante wyse is die Noodplan so ingerig dat eenvoudige afwenteling van beleid lede asook vlugtelinge in ‘n baie veilige posisie plaas in terme van nakoming van die betrokke wette van die tyd.

Groepe wat buite die Suidlander Noodplan funksioneer in so ‘n tyd, het ‘n moeilike taak op hande om veilig in terme van die reg te bly. Volgende keer gesels ons verder rondom Fase 4.