Suidlander Strukture

By die hoofkantoor het ons ‘n vaste model ontwikkel waarop ons strukture funksioneer. Die basiese vyf departemente is Kommunikasie, VBS, Logistiek, Verdediging, en Ontvangs. Onder elk van hierdie departemente is daar verskeie sub, en sub-sub departemente. Dit is so ontwikkel sodat enige vlugteling of Suidlander wat hiermee bekend is, by enige veilige plek kan instap en dadelik bekend kan wees met hoe die strukture funksioneer.

Daar is ‘n hele kursus op die kollege om u in detail aan hierdie departementele uitleg bloot te stel. Vergewis u asseblief daarvan.

Ons wil ook vra dat alle Provinsiale Leiers en Streeksleiers deeglik op hoogte sal wees van hoe Suidlander strukture funksioneer. Dit is ook belangrik dat u provinsiale, en waar dit die geval is, streeksstrukture vir beide ledegroepe, asook sektorbeplanning (vir Sektor Bevelvoerders) hiervolgens inrig. Strukture nasionaal is veronderstel om ‘n presiese weergawe van hierdie model uit te maak.

Ons glo dat alle provinsies hulle strukture van die begin af hiervolgens opgerig het, maar wil graag beklemtoon dat daar nie hiervan afgewyk sal word nie. Reёl asseblief die nodige werksessies om die nodige aanpassings te kan doen indien daar wel klein verskille voorkom. Ons Provinsiale koördineerder, Jan van der Merwe, sal in die nabye toekoms met Provinsiale Leiers skakel om dupliserende strukture na te gaan en goed te keur.

U samewerking in hierdie verband word hoog op prys gestel.

Deur | 2018-05-10T15:21:57+00:00 10 Mei, 2018|Kategorieë: Ander, Belangrike Kennisgewing, Hoekom Suidlanders, Voorbereiding|